Images-loading

I Українська конференція молодих науковців «Інформаційні технології – 2014» (ІТ-2014)

IMG 4794 22-23 травня 2014 року

вул. М.Тимошенка, 13-Б 

 

  

 

Зважаючи на реалії сьогоднішнього суспільства та визначаючи першочергову необхідність ширшого впровадження та залучення у навчальний процес інформаційно-технологічних платформ нового покоління, студенти та професорсько-викладацький склад кафедр інформатики та інформаційних технологій і математичних дисциплін Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка 22 – 23 травня 2014 року провели I Українську конференцію молодих науковців «Інформаційні технології – 2014» (ІТ-2014).

Актуальність конференції та її високий рівень  підтвердив кількісний та якісний склад студентів та молодих вчених різних спеціальностей, яких поєднує інтерес щодо досліджень в сфері розвитку інформаційних технологій та широкий спектр вищих навчальних та наукових закладів України, що вони представляли, зокрема: Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Донецький національний університет, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Запорізький національний технічний університет, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Інститут журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київський національний торговельно-економічний університет, Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут», Національний університет державної податкової служби України, м. Київ, Національний університет харчових технологій, м. Київ, Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Хмельницький національний університет, Національної академії педагогічних наук України, м. Київ.

Усвідомлення важливості  передачі безцінного досвіду та спадковості поколінь підтвердилася присутністю на конференції майже усього складу кафедр-організаторів на чолі з завідувачами та відбилося у виступі проректора  з  інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Морзе Наталії Вікторівни.

Дякуємо кафедрам Інформатики та інформаційних технологій і математичних диcциплінта за щире бажання виховувати у студентах прагнення до наукового пошуку, що сприятиме формуванню справжніх фахівців в сфері інформаційних технологій. 

Щиро сподіваємось, що конференція стане традиційною, бо вона сприяє  ширшому залученню у навчальний процес інноваційних засобів і технологій інформаційного суспільства, розвиває інтеграцію наукової та освітньої діяльності академічних і вузівських організацій України через спільні наукові програми, гранти та проекти.

РІШЕННЯ