Images-loading

Науково-методичні семінари щодо реалізації ідеї студентоцентрованого навчання

DSC05366лютий 2015 року
м. Київ, структурні підрозділи Університету

 

 

 

Протягом лютого 2015 року в усіх структурних підрозділах Університету пройшли науково-методичні семінари щодо реалізації ідеї студентоцентрованого навчання, підвищення якості освітньої та наукової діяльності.

Семінари проводили провідні науковці: С. М. Лобода, доктор педагогічних наук, професор Національного авіаційного університету, О. В. Малихін, доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та історії педагогіки, Н. В. Морзе, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності, Л. Л. Хоружа, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи, О. Б. Жильцов, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-методичної та навчальної роботи за темами: 

  • «Навчання на дослідницькій основі: теорія і практика»; 
  • «Міжнародні стандарти наукових публікацій»; 
  • «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі»; 
  • «Створення електронних навчальних курсів»; 
  • «Заповнення е-портфоліо та власних профілів у соціальних та наукових мережах»; 
  • «Сучасні методичні підходи до навчання студентів».

 

Для учасників науково-методичних семінарів були підготовлені роздаткові матеріали, запропоновані тренінгові завдання. За результатами семінарів проведено опитування.

Матеріали деяких презентацій розміщено на сайті Університету.