Ротація представників Київського університету імені Бориса Грінченка – учасників міжнародної дослідницької групи проекту IRNet 7ї Рамкової програми Європейської Комісії

Ротація представників Київського університету імені Бориса Грінченка – учасників міжнародної дослідницької групи проекту IRNet 7ї Рамкової програми Європейської Комісіївересень-жовтень 2017 року 
Сілезький університет (м. Чешин, Польша)

 

 

 

У вересні-жовтні 2017 року відбувалася ротація представників Київського університету імені Бориса Грінченка – учасників міжнародної дослідницької групи проекту IRNet (International Research Network for study and development of new tools and methods for advanced pedagogical science in the field of ICT instruments, e-learning and intercultural competences) 7-ї рамкової програми Єврокомісії з питань науки та освіти в Сілезькому університету, м. Чешин, Польща.

Учасниками групи є Наталія Вікторівна Морзе, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності; Русудан Кирилевна Махачашвілі, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства; Тетяна Леонідівна Лях, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, заступник директора Інституту людини з наукової роботи.

Представники Київського університету імені Бориса Грінченка взяли участь в урочистій церемонії початку нового – ювілейного 50-го навчального року в Сілезькому університеті, м. Чешин. Церемонія проходила з ушануванням старовинних традицій Європейської академічної культури, всі першокурсники та вступники до докторантури дали клятву академічної гідності та доброчесності латинською мовою.

Університет Сілезії, один з найбільших вищих навчальних закладів в Європі. У структурі університету є 12 факультетів, зокрема: Мистецтв і музики; Біології та охорони навколишнього середовища; Етнології та педагогіки; Філології; Комп’ютерних наук та матеріалознавства; Математики, Фізики і хімії; Наук про Землю; Соціальних наук; Педагогіки і психології; Юридичних наук і адміністрування; Богослов`я; Радіо і телебачення.

За час візиту відбулися робочі зустрічі групи дослідників Київського університету імені Бориса Грінченка з Анджеем Ковальські, ректором Сілезького університету, доктором наук, професором, а також представниками відділу міжнародних обмінів і відділу управління науково-дослідними проектами. В ході цих зустрічей було представлено Київський університет імені Бориса Грінченка як динамічний, інноваційний освітній осередок широкого спектру гуманітарних та прикладних наук.

Науково-практична взаємодія та відповідні результативні напрацювання, що розгортаються в межах комплексних науково-дослідних заходів рамкового проекту Європейської Комісії «Міжнародна науково-дослідницька мережа з вивчення та розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІКТ, електронного навчання та міжкультурних компетентностей (IRNet)», є інтегральною складовою широкого контексту розбудови мережі міжнародних наукових та освітніх зв’язків, до якого залучено Київський університет імені Бориса Грінченка та Сілезький університет, і які планується надалі маніфестувати, зокрема, у:

 • Програмах академічної мобільності студентів та викладачів європейських ВНЗ – Еразмус+;

 • Започаткуванні міжнародної магістерської програми «Менеджер електронного навчання у міжкультурному середовищі» у межах рамки висококонкурентних освітніх проектів Еразмус КА2;

 • Продовження напрацювань проекту IRNet шляхом упровадження різнотипних спільних міжнародних проектів у межах 8-ї рамкової програми Європейської Комісії, Вишеградського фонду у галузях освіти з використанням робототехніки, корпоративного навчання, соціальних технологій в освіті, прикладних аспектів гуманітарних студій (цифрова гуманітаристика тощо);

 • Публікації міжнародних наукових періодичних видань «Відкрите освітнє середовище сучасного університету» (індекс Erih Plus), «Міжнародний журнал досліджень електронного навчання» (Index Copernicus);

 • Організації та проведення спільних міжнародних наукових конференцій та дискусійних заходів з питань відкритого освітнього e-средовища, сучасних підходів та засад оцінки якості освіти, електронного навчання;

 • Організації та проведення спільних міжнародних досліджень та розробці Масових Відкритих Онлайн Курсів (МВОК).

Завдання та програма проекту передбачала участь дослідницької групи Університету Грінченка у цілій низці наукових, науково-практичних та освітніх заходів. Серед них:

 • 9-та Міжнародна наукова конференція “Теоретичні та прикладні аспекти дистанційного навчання – 2017” (наукові доповіді та обговорення наукового доробку діяльності проекту);

 • цикл майстер-класів та тематичних круглих столів “Освіта та вчитель ХХІ століття” (модератор - професор Антоніо Дос Рейс, Португалія), присвячених розкриттю проблематики формування цифрових компетенцій у країнах світу, запровадженні інноваційних навчальних спеціалізацій та освітніх програм, інтернаціоналізації вищої освіти;

 • цикл лекцій та майстер-класів професора Піта Комерса, експерта освітніх програм ЮНЕСКО (університет Твенте, Нідерланди), присвячених проблематиці когнітивного адаптування міжкультурного освітнього простору за допомогою медіа-технологій, випрацюванню навичок концептуалізації та когнітивної гнучкості в контексті міжкультурної комунікації;

 • науково-практичний семінар із проблематики “Мульмимодальності та мультимеціальності в іношомовному змішаному навчанні”;

 • семінар "Особливості інтеграційного навчання в молодших класах: досвід Польщі і України";

 • дискусійний круглий стіл з питань упровадження гендерних та феміністичних студій в міжкультурному соціо-історичному середовищі;

 • семінар зі студентами факультету “Етнології та педагогіки” Сілезького університету, присвячений імплементації практико-орієнтованої освітньої концепції з огляду на різні підходи до компетентнісних запитів ринку праці у ХХІ столітті.

Також члени дослідницької групи познайомилися з досвідом організації інтегрованого навчання та використання ІТ-інструментів в його процесі у Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego, побували на уроках у першокласників та поспілкувались із педагогами школи. Дослідники мали можливість відвідати Uniwersytet Jagielloński, Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacyjnym "Radosna Nowina 2000".

Науковці Університету Грінченка продовжили підготовку пілотного запуску дистанційного модуля з використання ІКТ інструментів у навчальній, проектній та дослідницькій співпраці, який є складовою частиною міжнародного електронного курсу “ІКТ інструменти в освітньому процесі” проекту IRNet.