Images-loading

Зустріч учасників міжнародного проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED)

11 06 07 modernizatsiia 07

 06-07 листопада 2017 року

 

 

 

 

06-07 листопада 2017 року, в рамках проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP, партнером якого є Київський університет імені Бориса Грінченка, відбулася робоча зустріч представників українських університетів – учасників проекту. Організатором зустрічі виступив Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, який вперше в історії Програми Темпус та Еразмус+ став грантоотримувачем та координатором проекту. Зустріч відбувалася за участі співкоординатора проекту – Університету Дуесто (Іспанія), який представляла Ольга Дзябенко, членів делегацій українських університетів-партнерів – ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" та фахівців з якості освіти ТОВ "Кволіті Юкрейн". Київський університет імені Бориса Грінченка представляли – координатор проекту в університеті Наталія Вікторівна Морзе, проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України та Оксана Петрівна Буйницька, завідувач НДЛ інформатизації освіти, кандидат педагогічних наук, доцент.

Основною метою проекту є модернізація навчальних планів педагогічних закладів вищої освіти України шляхом впровадження інноваційних методик викладання з використанням ІКТ та методів дослідження результатів.

Загальними завданнями проекту є:

  • розробка нових освітніх матеріалів з методики викладання STEAM предметів;
  • створення та акредитація 18 нових навчальних курсів для навчальних програм ОКР «Бакалавр» та ОКР «Магістр»;
  • забезпечення серії тренінгів для 450 викладачів українських педагогічних навчальних закладів;
  • створення навчального простору 21 Століття "Інноваційний клас", побудованого на основі кращих європейських практик;
  • налагодження ефективної співпраці між європейськими та українськими педагогічними вищими навчальними закладами, вчителями шкіл та їх асоціаціями для посилення інтернаціоналізації, передачі знань та академічного потенціалу.

Детальніше з інформацією про робочу зустріч можна ознайомитись на сайті організатора.

 

Матеріали надано НДЛ інформатизації освіти