Всеукраїнська наукова конференція (Х щорічні Грінченківські читання) «Національне та духовне відродження у спадщині Бориса Грінченка»

Всеукраїнська наукова конференція (Х щорічні грінченківські читання) «Національне та духовне відродження у спадщині Бориса Грінченка»08 грудня 2017 року
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б

  

 

 

 

08 грудня 2017 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася Всеукраїнська наукова конференція (Х щорічні Грінченківські читання) «Національне та духовне відродження у спадщині Бориса Грінченка».

Конференцію вітальним словом відкрила Наталія Віннікова, проректор з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, доцент.

На початку пленарного засідання прозвучали музичні вітання: пісня «Весна іде» – слова Б. Грінченка, музика В. Малого (виконав: Богдан Карпук, студент V курсу Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка) та романс «Весна іде» – слова Б. Грінченка, музика М. Малого (виконала: Дарина Лукова, студентка VІ курсу Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка).

У рамках конференції відбулася презентація третьої книги багатотомного зібрання творів Бориса Грінченка «Етнографічна спадщина» (презентатор: Василь Яременко, провідний науковий співробітник НДЛ грінченкознавства Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук).

На пленарному засіданні конференції з доповідями виступили: Володимир Погребенник, завідувач кафедри української літератури Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова, доктор філологічних наук, професор (тема доповіді: «Самобутність художньої асиміляції фольклорно-міфологічних джерел у поезії Бориса Грінченка»; Оксана Салата, завідувач кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор історичних наук, професор (тема доповіді: «Постать Бориса Грінченка в сучасному інформаційному просторі України»); Костянтин Бацак, директор Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук, доцент (тема доповіді: «Борис Грінченко та імперська цензура: сторінками справ архівного фонду окремого цензора внутрішньої цензури в Одесі»); Тетяна Качак, доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти, докторант кафедри української літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, кандидат філологічних наук (тема доповіді: «Традиції поетики Бориса Грінченка у сучасній українській прозі для дітей та юнацтва); Фелікс Левітас, завідувач кафедри історичної та громадянської освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор історичних наук, професор (тема доповіді: «Український національний рух доби Бориса Грінченка»); Ольга Горбонос, доцент кафедри світової літератури і культури імені професора О. Мішукова Херсонського державного університету, кандидат філологічних наук (тема доповіді: «Морально-етичний імператив жанру літературної казки в творчості Б. Грінченка (на змістовому конструкті тексту “Сопілка”»); Олена Єременко, директор Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, професор (тема доповіді: «Синкретизм мотивів у ліриці Бориса Грінченка: від національного пафосу до саркастичної інвективи»); Антоніна Мовчун, старший науковий співробітник НДЛ грінченкознавства Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка (тема доповіді: «Грінченкова лексикографічна праця «Словарь української мови»: до 110 річниці публікації першого тому»).

Після пленарного засідання усі бажаючі мали змогу взяти участь у науковій дискусії під час роботи секційних засідань конференції.

 

Матеріали надано НМЦ досліджень, наукових проектів та програм