Images-loading

IІ Міжнародна наукова конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти»

IІ Міжнародна наукова конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти»

28 листопада 2018 р.
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б

 

 

 

28 листопада 2018 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка пройшла IІ Міжнародна наукова конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти».

У рамках конференції відбулися загальні збори та засідання міжнародної секції недержавної громадської організації «Українська академія акмеології».

Конференцію відкрили вступними доповідями: Віктор Огнев’юк, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України (тема доповіді: «Підготовка педагогів у системі сучасної університетської освіти: основні виклики і тенденції») та Ігор Балуба, керівник експертної групи з питань освіти дорослих і педагогічної освіти Директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України, кандидата історичних наук (тема доповіді: «Основні напрями підготовки вчителя відповідно до “Концепції розвитку педагогічної освіти”»).

У межах конференції були проведені наступні сесії:

  • Перша сесія «Перспективи розвитку педагогічної освіти України в контексті реалізацій положень нової Концепції педагогічної освіти» (модератор: Людмила Хоружа, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор).
  • Друга сесія «Варіативність моделей неперервної педагогічної освіти: міжнародний та вітчизняний досвід» (модератор: Ольга Котенко, директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент).
  • Третя сесія «Неперервна педагогічна освіта: зміст та технології забезпечення її якості» (модератор: Вікторія Желанова, професор кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, доцент).

Під час сесій з доповідями виступили: Світлана Сисоєва, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України – Україна (тема доповіді: «Розвиток порівняльної професійної педагогіки в Україні: освітологічний контекст»); Лариса Лук’янова, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України – Україна (тема доповіді: «Концептуальні засади розвитку освіти дорослих»); Йозеф Малах, завідувач кафедри освіти і освіти дорослих Університету Острави, доктор педагогічних наук, професор – Чеська Республіка (тема доповіді: «Особливості навчання майбутнього викладача педагогіки та андрагогіки в університетах Чеської Республіки»); Єва Огродська-Мазур, професор факультету етнології та освітніх наук Інституту освіти Сілезького університету в Катовіце, доктор педагогічних наук, професор, Барбара Грабовська, професор факультету етнології та освітніх наук Інституту освіти Сілезького університету в Катовіце, доктор педагогічних наук, професор, Анна Шафранська, професор факультету етнології та освітніх наук Інституту освіти Сілезького університету в Катовіце, доктор педагогічних наук, професор та Лукаш Квадранс, доцент факультету етнології та освітніх наук Інституту освіти Сілезького університету в Катовіце, кандидат педагогічних наук – Республіка Польща (тема доповіді: «Міжкультурна освіта у Польщі: сучасні проблеми та напрями досліджень»); Марія Братко, директор Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент – Україна (тема доповіді: «Громадські (ком’юніті) коледжі як складова система вищої освіти США»); Мілан Хмура, доцент кафедри освіти і освіти дорослих Університету Острави, кандидат педагогічних наук – Чеська Республіка (тема доповіді: «Розвиток педагогічних компетентностей викладачів університетів»).

Усі бажаючі взяли участь в обговорені актуальних питань за напрямами роботи конференції.

 

Матеріали надано НМЦ досліджень, наукових проектів та програм