Images-loading

Кремень Василь Григорович

Кремень Василь Григорович

Почесний професор Університету

Біографія

Президент НАПН України, доктор філософських наук, професор, академік НАН України.

Рішенням Вченої ради Університету від 26 березня 2009 р. (протокол №3) присвоєно звання почесного професора за значний особистий внесок у розвиток національної педагогічної науки, сприяння у підготовці педагогічних кадрів та науково-методологічну підтримку діяльності Університету.