Images-loading

 

Вебометричний рейтинг університетів світу (Webometrics ranking of world’s universities) – один з найбільш авторитетних рейтингів у міжнародному освітньому середовищі. 

Рейтинг складається компанією Cybermetrics Lab (Іспанія) з 2004 року і публікується двічі на рік (у червні-липні та січні).

Рейтинг орієнтований на оцінку присутності університету в Інтернеті, рівень впливу публікацій університету на світовий науковий прогрес, «популярність» веб-ресурсів вищого навчального закладу, довіру Інтернет-користувачів до них.

Рейтинг аналізує не освітню діяльність університету в цілому, а саме представлення ВНЗ в глобальній мережі Інтернет яка визначається за спеціальною методикою, розробленою у відповідності до Берлінських принципів рейтингування вищих навчальних закладів (Berlin Principles on Ranking of Higher Education Institutions), визначених ЮНЕСКО.

Предметом аналізу є домен університету, тому сайти підрозділів за межами домену не розглядаються.

В основі рейтингу – два основні критерії, що враховують веб-дані домену вузу (кожен критерій має певний ваговий коефіцієнт, відповідний його значущості):

1. Видимість (Visibility, 50%)

  • Вплив (Impact) – оцінюється через «віртуальний референдум», підраховуючи всі зовнішні посилання, які отримує університет від третіх осіб (цитованість сторінок веб-сайтів). Вираховується з кількості зворотних посилань і кількості доменів, з яких відбуваються зворотні посилання. Тому важливою є різноманітність посилань, а не їх «популярність».

2. Активність (Activity, 50%)

  • Присутність (Presence, 10%) – визначається через загальну кількість розміщених веб-сторінок на основному веб-домені  (включаючи всі піддомени і каталоги) університету, які проіндексовані найбільшими комерційними пошуковими системами, наприклад Google;
  • Відкритість (Openness, 10%) – враховуються дані з загальнодоступних інституційних профілів Google Scholar Citations. Прозорість дає оцінку цитованості наукових публікацій певного навчального закладу;
  • Висока якість (Excellence, 30%) – вираховується кількість наукових робіт, опублікованих у впливових міжнародних журналах. Індикатор обмежують підрахунком публікацій, які входять в перших 10 відсотків найбільш цитованих у відповідних галузях науки. Відомості надаються дослідницькою лабораторією SCImago.

Рейтинги Вебометрікс:

 

 Рейтинг сайтів українських університетів за даними Вебометрікс

 

 Рейтинг українських репозиторіїв за даними Вебометрікс