Images-loading

ПРОЕКТ РІШЕНЬ

засідання Вченої ради

від 28.01.2010 р.

1. Інформацію проректора з навчально-методичної роботи О.Б. Жильцова, кандидата педагогічних наук, доцента, про результати анкетування магістрантів денної форми навчання та удосконалення магістерських програм взяти до уваги.

1.1.Вивчити питання щодо вдосконалення змісту навчальних програм для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр».

Відповідальні: О.Б. Жильцов

О.В. Леонтьєва

Термін виконання: до 10.04.2010р.

2. Інформацію проректора з інноваційного розвитку С.А. Калашнікової, кандидата наук з державного управління, доцента, про перспективи розвитку науково-педагогічних працівників Університету взяти до уваги.

2.1. Опрацювати в структурних підрозділах проект Положення про розвиток персоналу Київського університету імені Бориса Грінченка і внести пропозиції.

Відповідальні: керівники навчально-наукових структурних підрозділів

Термін виконання: до 10.02.2010р.

3. Інформацію проректора з наукової роботи Л.Л. Хоружої, доктора педагогічних наук, професора, про підсумки стажування науково-педагогічних та педагогічних працівників Університету за 2009 рік взяти до уваги.

3.1. Зарахувати результати стажування науково-педагогічних працівників Університету.

3.2. Схвалити План стажування науково-педагогічних та наукових працівників Університету на 2010 рік.

3.3. Опрацювати в структурних підрозділах проект Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних і наукових працівників Київського університету імені Бориса Грінченка і внести пропозиції.

Відповідальні: керівники навчально-наукових структурних підрозділів

Термін виконання: до 10.02.2010р

4. Заслухавши та обговоривши звіт завідувача науково-дослідної лабораторії мультимедійних технологій у мистецтві В.Й.Козліна, доктора мистецтвознавства, професора, Вчена рада ухвалила:

4.1. Роботу завідувача науково-дослідної лабораторії мультимедійних технологій у мистецтві В.Й.Козліна оцінити як ___________ (задовільну/незадовільну).

4.2. Розглянути можливість виділення коштів з метою придбання ліцензійного програмного забезпечення для лабораторії.

Відповідальний: О.П. Турунцев

Термін виконання: до 01.09.2010р.

5. Інформацію директора видавництва «Університет» М.М. Прядко, про виконання Тематичного плану видань за 2009р. взяти до уваги.

5.1. Урахувати структурним підрозділам висловлені зауваження при доопрацюванні проекту Тематичного плану видань Університету на 2010р.

Відповідальні: керівники навчально-наукових структурних підрозділів

Термін виконання: упродовж 01.02.2010р.

6. Відповідно до Положення про аспірантуру (п.5.1.), як виняток, затвердити науковими керівниками аспірантів першого року навчання з наукових спеціальностей:

- 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти:

 • Митника Олександра Яковича, кандидата педагогічних наук, доцент – аспірантки Крикун Анастасії Юріївни.
 • Болгарського Анатолія Георгійовича, кандидата педагогічних наук, професора – аспірантки Малахової Маргарити Олександрівни.
 • Уліщенко Віолету Валентинівну, кандидата педагогічних наук – аспірантки Мурасової Ганни Євгенівни.
 • Бєлкіну Еллу Вікторівну, кандидата педагогічних наук, доцента – аспірантки Загородньої Віри Віталіївни.
 • Жильцова Олексія Борисовича, кандидата педагогічних наук, доцента – аспірантки Олексюк Олени Андріївни.
 • Комісарова Олега Вадимовича, кандидата педагогічних наук, доцента, – аспірантки Рябінко Світлани Миколаївни.

- 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки:

 • Митника Олександра Яковича, кандидата педагогічних наук, доцент – аспірантки Нечипоренко Катерини Петрівни.
 • Москаленко Аллу Миколаївну, кандидата педагогічних наук, доцента – аспірантки Гаврилюк Анни Віталіївни; Зеленець Людмили Іванівни.
 • Жильцова Олексія Борисовича, кандидата педагогічних наук, доцента – аспірантки Леонтьєвої Ольги Володимирівни.

- 07.00.01 – історія України:

 • Боня Олександра Івановича, кандидата педагогічних наук, доцента –аспірантки Січки Марії Львівни.

- 10.01.01 – українська література:

 • Борисенко Катерину Григорівну, кандидата філологічних наук, доцента – аспірантки Питюр Ольги Василівни; Криштопи Марії Василівни.
 • Волошук Ларису Валентинівну, кандидата філологічних наук, доцента – аспірантки Каспіч Галини Георгіївни; Дрозд Яніни Володимирівни.
 • Ковбасенка Юрія Івановича, кандидата філологічних наук, доцента –аспірантки Баліної Катерини Никифорівни; Ящук Оксани Володимирівни.
 • Кудряшову Оксану Валентинівну, кандидата філологічних наук – аспірантки Хасанової Нелі Миколаївни.

7. Затвердити теми кандидатських дисертацій аспірантів на здобуття наукового ступеня

 • кандидата педагогічних наук Линьової Ірини Олексіївни у формулюванні: “Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до інноваційної діяльності у системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів” зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.
 • кандидата педагогічних наук Юрченко Марини Павлівни у формулюванні: «Етична освіта дітей у системі початкового навчання Іспанії” зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
 • кандидата історичних наук Ушеренка Дмитра Олександровича у формулюванні: «Діяльність Стефана Таранушенка у вивченні й збереженні національної культурної спадщини» зі спеціальності 07.00.01 – історія України.
 • кандидата історичних наук Січки Марії Львівни у формулюванні: «Діяльність київських мистецтвознавців у 1920-1930-ті роки: соціально-культурний аспект» зі спеціальності 07.00.01 – історія України.
 • кандидата філологічних наук Баліної Катерини Никифорівни у формулюванні: «Постмодерністська парадигма творчості Юрія Андруховича» зі спеціальності 10.01.01 – українська література.