Images-loading

Оголошення

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

відповідно до Законів України «Про вищу освіту» та «Про наукову і науково-технічну діяльність»

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ:

- Кафедра педагогіки і психології

завідувач кафедри

доцент

старший викладач

- Кафедра дошкільної освіти

професор

доцент

старший викладач

викладач

асистент

- Кафедра початкової освіти

професор

старший викладач

викладач

- Кафедра іноземних мов і методик їх навчання

старший викладач

викладач

- Кафедра теорії та історії педагогіки

доцент

викладач

- Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології

професор

доцент

старший викладач

- Кафедра практичної психології

доцент

старший викладач

- Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

професор

старший викладач

викладач

- Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

доцент

старший викладач

викладач

- Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти

завідувач кафедри

доцент

старший викладач

викладач

- Кафедра методики природничо-математичної освіти і технологій

старший викладач

- Кафедра методики мов та літератури

доцент

старший викладач

викладач

- Кафедра теорії та методики музичного мистецтва

доцент

- Кафедра образотворчого мистецтва

доцент

старший викладач

викладач

- Кафедра дизайну

професор

доцент

старший викладач

викладач

- Кафедра інструментально-виконавської майстерності

завідувач кафедри

доцент

старший викладач

викладач

- Кафедра академічного та естрадного вокалу

доцент

старший викладач

викладач

- Кафедра хореографії

доцент

викладач

- Кафедра фізичного виховання та педагогіки спорту

доцент

старший викладач

- Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології

завідувач кафедри

професор

доцент

старший викладач

викладач

- Кафедра спорту та фітнесу

доцент

старший викладач

викладач

- Кафедра англійської мови

професор

доцент

старший викладач

викладач

- Кафедра публічного та приватного права

завідувач кафедри

доцент

старший викладач

викладач

- Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права

доцент

- Кафедра історії України

професор

доцент

асистент

- Кафедра всесвітньої історії

завідувач кафедри

професор

доцент

- Кафедра філософії

професор

доцент

- Кафедра управління

завідувач кафедри

доцент

- Кафедра фінансів та економіки

професор

доцент

- Кафедра комп'ютерних наук і математики

професор

доцент

старший викладач

викладач

- Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки

професор

доцент

старший викладач

- Кафедра української мови

професор

доцент

старший викладач

викладач

- Кафедра української літератури і компаративістики

доцент

старший викладач

- Кафедра англійської філології та перекладу

доцент

старший викладач

викладач

- Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства

доцент

старший викладач

викладач

- Кафедра східних мов і перекладу

професор

доцент

старший викладач

викладач

- Кафедра світової літератури

професор

доцент

- Кафедра германської філології

професор

доцент

старший викладач

викладач

- Кафедра журналістики та нових медіа

завідувач кафедри

професор

доцент

старший викладач

- Кафедра видавничої справи

доцент

викладач

- Кафедра бібліотекознавства та інформології

доцент

старший викладач

- Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю

доцент

старший викладач

викладач

 

 

НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ:

- Бібліотека

молодший науковий співробітник

- Кафедра спорту та фітнесу

провідний науковий співробітник

- НДЛ інформатизації освіти

науковий співробітник

молодший науковий співробітник

- НДЛ освітології

завідувач

старший науковий співробітник

- Навчально-науковий центр розвитку персоналу та лідерства

завідувач

провідний науковий співробітник

старший науковий співробітник

молодший науковий співробітник

- НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій

старший науковий співробітник

молодший науковий співробітник

- НДЛ археології

молодший науковий співробітник

- НДЛ грінченкознавства

завідувач

старший науковий співробітник

молодший науковий співробітник

На посади завідувачів кафедр можуть претендувати особи, які мають вищу освіту (магістр, спеціаліст), науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 5 років, вільно володіють українською мовою та є впевненими користувачами ПК.

На посади завідувачів науково-дослідних лабораторій, навчально-наукового центру можуть претендувати особи, які мають вищу освіту (магістр, спеціаліст), науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю лабораторії, стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 5 років, вільно володіють українською мовою та є впевненими користувачами ПК.

На посади професорів, провідного наукового співробітника можуть претендувати особи, які мають вищу освіту (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора (почесне звання «народний»), стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 5 років, вільно володіють українською мовою та є впевненими користувачами ПК.

На посади доцентів кафедр та старших наукових співробітників можуть претендувати особи, які мають науковий ступінь кандидата наук та/або вчене звання доцента (почесне звання «заслужений»), стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 3 років, вільно володіють українською мовою та є впевненими користувачами ПК.

На посади старших викладачів кафедр можуть претендувати особи, які мають вищу освіту (магістр, спеціаліст) за відповідною спеціальністю, науковий ступінь кандидата наук або стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 5 років, вільно володіють українською мовою та є впевненими користувачами ПК.

На посади викладачів, асистентів, молодших наукових співробітників можуть претендувати особи, які мають вищу освіту (магістр, спеціаліст) за відповідною спеціальністю, вільно володіють українською мовою та є впевненими користувачами ПК.

Під час конкурсного обрання на посади наукових і науково-педагогічних працівників, крім зазначених вище вимог, буде враховано знання претендентом англійської або іншої іноземної мови (крім регіональних мов і мов меншин) та наявність публікацій у виданнях, що індексуються в провідних міжнародних наукометричних базах.

 

Термін подання документів по 26 квітня 2019 року (до 15.00).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають: заяву, особовий листок з обліку кадрів із фотокарткою, копії паспорта, документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені (почесні) звання, завірені в установленому порядку, а також список наукових праць (винаходів), опублікованих за останні п’ять років.

Співробітники Київського університету імені Бориса Грінченка, які бажають взяти участь у конкурсі подають лише заяву.

 

Документи подавати за адресою: вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, к.103, м. Київ, 04053.

Додаткова інформація про умови проведення конкурсу за тел. (044) 272-19-32 або e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..