Images-loading

Оголошення

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

відповідно до Законів України «Про вищу освіту»
та
«Про наукову і науково-технічну діяльність»

оголошує конкурс на заміщення

вакантних посад

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ:

 

 • Інститут людини

  • директор
 • Бібліотека

  • директор
 • Кафедра педагогіки і психології

  • доцент
  • старший викладач
  • викладач
 • Кафедра дошкільної освіти

  • завідувач кафедри
  • професор
  • доцент
  • старший викладач
  • викладач
 • Кафедра початкової освіти

  • старший викладач
  • викладач
 • Кафедра іноземних мов і методик їх навчання

  • завідувач кафедри
  • старший викладач
 • Кафедра теорії та історії педагогіки

  • професор
  • доцент
 • Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології

  • професор
  • доцент
  • старший викладач
  • викладач
 • Кафедра практичної психології

  • доцент
  • старший викладач
  • викладач
 • Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

  • завідувач кафедри
  • доцента
  • старший викладач
  • асистент
 • Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

  • завідувач кафедри
  • професор
  • доцент
  • старший викладач
  • викладач
 • Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти

  • доцент
  • старший викладач
 • Кафедра методики природничо-математичної освіти і технологій

  • доцент
  • викладач
 • Кафедра методики мов та літератури

  • доцент
  • викладач
 • Кафедра методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання

  • старший викладач
 • Кафедра теорії та методики музичного мистецтва

  • професор
  • доцент
 • Кафедра образотворчого мистецтва

  • професор
  • доцент
  • старший викладач
  • викладач
 • Кафедра дизайну

  • завідувач кафедри
  • професор
  • доцент
  • старший викладач
  • викладач
 • Кафедра інструментально-виконавської майстерності

  • завідувач кафедри
  • доцент
  • старший викладач
  • викладач
 • Кафедра академічного та естрадного вокалу

  • завідувач кафедри
  • професор
  • доцент
  • старший викладач
  • викладач
 • Кафедра хореографії

  • доцент
  • старший викладач
  • викладач
 • Кафедра фізичного виховання та педагогіки спорту

  • доцент
  • старший викладач
  • викладач
 • Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології

  • завідувач кафедри
  • професор
  • доцент
  • викладач
 • Кафедра фітнесу та рекреації

  • завідувач кафедри
  • доцент
  • старший викладач
  • викладач
 • Кафедра спортивної підготовки

  • завідувач кафедри
  • професор
  • доцент
  • старший викладач
  • викладач
 • Кафедра англійської мови

  • доцент
  • старший викладач
  • викладач
 • Кафедра публічного та приватного права

  • завідувач кафедри
  • професор
  • доцент
  • старший викладач
 • Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права

  • завідувач кафедри
  • професор
  • доцент
  • старший викладач
 • Кафедра історії України

  • професор
  • доцент
 • Кафедра всесвітньої історії

  • професор
  • доцент
 • Кафедра філософії

  • завідувач кафедри
  • професор
  • доцент
  • старший викладач
  • викладач
 • Кафедра управління

  • завідувач кафедри
  • професор
  • доцент
 • Кафедра фінансів та економіки

  • завідувач кафедри
  • професор
 • Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін

  • завідувач кафедри
  • професор
  • доцент
  • старший викладач
  • викладач
 • Кафедра української мови

  • професор
  • доцент
  • старший викладач
 • Кафедра української літератури і компаративістики

  • завідувач кафедри
  • професор
  • доцент
  • старший викладач
 • Кафедра англійської філології та перекладу

  • професор
  • доцент
  • старший викладач
  • викладач
 • Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства

  • професор
  • доцент
  • старший викладач
  • викладач
 • Кафедра східних мов і перекладу

  • старший викладач
  • викладач
 • Кафедра світової літератури

  • доцент
 • Кафедра германської філології

  • професор
  • доцент
  • старший викладач
  • викладач
 • Кафедра журналістики та нових медіа

  • доцент
  • старший викладач
 • Кафедра видавничої справи

  • завідувач кафедри
  • професор
 • Кафедра бібліотекознавства та інформології

  • завідувач кафедри
  • доцент
 • Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю

  • завідувач кафедри
  • доцент
  • старший викладач
  • викладач

 

НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ:

 

 • Науково-дослідна лабораторія культури лідерства

  • заступник завідувача
  • старший науковий співробітник
  • молодший науковий співробітник
 • Науково-дослідна лабораторія Інформатизації освіти

  • завідувач науково-дослідної лабораторії
  • заступник завідувача з питань проектування WEB-систем
  • заступник завідувача з питань змісту та досліджень
 • Центр ІКТ-компетенцій науково-дослідної лабораторії Інформатизації освіти

  • науковий співробітник
 • Центр вебометрії та інформаційних систем науково-дослідної лабораторії Інформатизації освіти

  • провідний науковий співробітник
  • молодший науковий співробітник
 • Науково-дослідна лабораторія інтернаціоналізації вищої освіти

  • завідувач науково-дослідної лабораторії
  • старший науковий співробітник
  • науковий співробітник
 • Науково-дослідна лабораторія освітології

  • завідувач науково-дослідної лабораторії
  • старший науковий співробітник
  • науковий співробітник
  • молодший науковий співробітник
 • Науково-дослідна лабораторія експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій

  • завідувач
  • старший науковий співробітник
  • молодший науковий співробітник
 • Науково-дослідна лабораторія археології

  • молодший науковий співробітник
 • Науково-дослідна лабораторія грінченкознавства

  • завідувач науково-дослідної лабораторії
  • старший науковий співробітник
  • провідний науковий співробітник
  • молодший науковий співробітник

 

На посаду директора Інституту людини можуть брати участь особи, які вільно володіють українською мовою, мають вищу освіту, науковий ступінь доктора наук та вчене звання професора відповідно до профілю інституту, стаж науково-педагогічної (наукової) діяльності не менше 5 років, поділяють цінності корпоративної культури університету, вміють працювати в команді та готові постійно підвищувати рівень професійної компетентності й управлінської культури.

На посаду директора бібліотеки можуть претендувати особи, які мають вищу освіту (магістр, спеціаліст), науковий ступінь кандидата наук із соціальних комунікацій, досвід роботи з наукометричними базами даних, вільно володіють українською мовою та є впевненими користувачами ПК.

На посади завідувачів кафедр: дошкільної освіти; соціальної педагогіки та соціальної роботи; публічного та приватного права; міжнародних відносин та міжнародного права; філософії; управління; фінансів та економіки; української літератури і компаративістики; бібліотекознавства та інформології; реклами та зв'язків з громадськістю можуть претендувати особи, які мають вищу освіту (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 5 років, вільно володіють українською мовою та є впевненими користувачами ПК.

На посади завідувачів кафедр: іноземних мов і методик їх навчання; спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти; дизайну; інструментально-виконавської майстерності; академічного та естрадного вокалу; фізичної реабілітації та біокінезіології; фітнесу та рекреації; спортивної підготовки; інформаційних технологій і математичних дисциплін; видавничої справи можуть претендувати особи, які мають вищу освіту (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора (кандидата ) наук та/або вчене звання професора (доцента) відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 5 років, вільно володіють українською мовою та є впевненими користувачами ПК.

На посади завідувачів науково-дослідних лабораторій можуть претендувати особи, які мають вищу освіту (магістр, спеціаліст), науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю лабораторії, стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 5 років, вільно володіють українською мовою та є впевненими користувачами ПК.

На посади професорів кафедр, провідних наукових співробітників науково-дослідних лабораторій можуть претендувати особи, які мають вищу освіту (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора (почесне звання «народний»), стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 5 років, вільно володіють українською мовою та є впевненими користувачами ПК.

На посади доцентів кафедр та старших наукових співробітників науково-дослідних лабораторій можуть претендувати особи, які мають науковий ступінь кандидата наук та/або вчене звання доцента (почесне звання «заслужений»), стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 3 років, вільно володіють українською мовою та є впевненими користувачами ПК.

На посади старших викладачів кафедр, заступників завідувачів і наукових співробітників науково-дослідних лабораторій можуть претендувати особи, які мають вищу освіту (магістр, спеціаліст) за відповідною спеціальністю, науковий ступінь кандидата наук або стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 5 років, вільно володіють українською мовою та є впевненими користувачами ПК.

На посади викладачів, асистентів, молодших наукових співробітників науково-дослідних лабораторій можуть претендувати особи, які мають вищу освіту (магістр, спеціаліст) за відповідною спеціальністю, вільно володіють українською мовою та є впевненими користувачами ПК.

Під час конкурсного обрання на посади наукових і науково-педагогічних працівників, крім зазначених вище вимог, буде враховано знання претендентом англійської або іншої іноземної мови (крім регіональних мов і мов меншин) та наявність публікацій у виданнях, що індексуються в провідних міжнародних наукометричних базах.

Термін подання документів по 12 травня 2017 року.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають: заяву, особовий листок з обліку кадрів із фотокарткою, копії паспорта, документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені (почесні) звання, завірені в установленому порядку, а також список наукових праць (винаходів), опублікованих за останні п’ять років.

Співробітники Київського університету імені Бориса Грінченка, які бажають взяти участь у конкурсі подають лише заяву.

Документи надсилати на адресу: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, км. 103

e-mail : vk@kubg.edu.ua , телефон для довідок: 272-19-32