Images-loading

ЮК «Астрея» взяла участь у майстер-класі одного із провідних юристів практичного права – директора юридичної клініки Джорджтаунського університету м. Вашингтон – професора Річарда Роу, що відбувся 08 вересня 2015 р.

08 вересня 2015 р. юристи-консультанти ЮК «АСТРЕЯ» Рибальченко Оксана, Полякова Ірина, Лизогуб Катерина, Храпко Світлана прослухали майстер-клас директора юридичної клініки Джорджтаунського університету м. Вашингтон – професора Річарда Роу на тему: Street Law в Україні: «До справедливості – через закон та освіту».

У своєму виступі, лектор звернув увагу на тому, що «розмірковуючи над змістом відомого вислову – права однієї людини закінчуються там, де починаються права іншої, усвідомлюєш, що правова обізнаність суспільства є запорукою не лише свідомого правокористування, а й поваги до законів, що визначають повсякденний перебіг нашого життя».

Поняття «Street law» виникло у 70 рр. ХХ ст. у США та почало використовуватися, як практичне право у повсякденному житті. Навчання Street law ґрунтується на ознайомленні з такими ситуаціями, як затримання поліцією, відмова у працевлаштуванні або наданні законом передбаченого житла, придбання неякісного товару тощо. Більш зрозуміло зміст Street Law передається такими варіантами перекладу на інші мови, як: «живе право» – у Росії, «право на кожен день» – у Польщі, «Ми і право» – у Киргизії, «практичне право» – в Україні, «популярне право» – у Чехії.

Започаткували street law студенти Джорджтаунського університету, які стали викладати основи права у звичайних школах міста Вашингтон. Згодом тематика лекцій для школярів розширилася, охоплюючи питання уникнення злочинів, вирішення конфліктів та основи демократичного розвитку суспільства. Згодом, «street law» з’явилося у більш ніж 40 університетах США й поширилося у десятках інших країн світу, зокрема у Великобританії, Угорщині, Польщі, Росії тощо. Кожна програма практичного права має свої особливості, однак багато у чому вони схожі, й утворюють унікальний вид діяльності з правопросвітництва суспільства про права людини.

Викладаючи та практикуючи практичне право у школах, місцях позбавлення волі, громадських організаціях, майбутні юристи отримують реальну можливість дотикнутися до правової дійсності і через вирішення конкретних правових питань отримують безцінний досвід, нові знання, уміння та навички. Такі заходи сприяють укріпленню верховенства права, справедливості та законності в суспільстві; вироблення поваги до права та законів у громадян та позитивного ставлення до представників юридичних професій. Більшість занять з практичного права відбувається у формі дискусій та дебатів з реальних правових питань чи конфліктних ситуацій. У право-просвітній діяльності у сфері практичного права, широко використовується, не тільки нормативна база, а й навчально-методичні матеріали, як для підготовки фахівців у цій сфері, так і для просвіти населення. Так, наприклад, використовуючи досвід і знання, організація Street Law Inc, проводить спеціалізовані тренінги для вчителів, викладачів та студентів юридичних вузів, представників неурядових громадських організацій та правоохоронних органів.

За сприяння вище зазначеної організації, навчально-методичним центром «Дебати» Інституту Відкритого суспільства та Міжнародним фондом «Відродження», за підтримки громадських організацій, «Практичне право» було започатковане і в Україні. Реалізація зазначеної програми почалася із циклу тренінгових занять у школах, школах-інтернатах, дитячих будинках та притулках; відповідні підготовчі тренінги проводилися для соціальних служб державних і не державних установ та організацій; цілі програми та курси були прочитані для вищих юридичних навчальних закладів та на профільних факультетах де практикується юридична клінічна діяльність.

Сьогодні програма «практичного права» є складовою право-просвітницької діяльності юридичних клінік, що ґрунтується на спільних засадах та цілях. Так, Юридичною клінікою «Астрея» Київського університету імені Бориса Грінченка проводяться зустрічі з учнями середньо-освітніх закладів, під час яких студенти-консультанти знайомлять учнів із особливостями цивільного, сімейного, кримінального та адміністративного права. Зокрема питаннями пов’язаними із купівлею і поверненням неякісних товарів, відновлення права власності на майно, укладення та наслідки розірвання шлюбів, наслідки неправомірної поведінки і права громадян у разі їх адміністративного затримання працівниками міліції.

Зустріч студентів із директором юридичної клініки Джорджтаунського університету міста Вашингтон, професором Річардом Роу відбулася на Юридичному факультеті Київського національного університету імені В. Гетьмана у вигляді інтерактивної лекції. Питання стосовно практичної реалізації street law в Україні, викликало жваву дискусію у присутніх, в результаті якої були намічені конкретні, наступні, кроки поширення та розвитку практичного права в Україні.