Images-loading

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Акмеологія – наука ХХI століття”

17-18 лютого 2011 року у Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Акмеологія – наука ХХІ століття”.

У заході взяли участь провідні вчені, науковці, педагоги, аспіранти, магістранти та студенти з різних регіонів України та Російської Федерації.

У перший день конференції пройшло пленарне засідання, на якому з вітальним словом до всіх присутніх звернувся ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, дійсний член НАПН України, президент Української академії акмеологічних наук В.О.Огнев’юк.

З науковими доповідями виступили: головий спеціаліст Відділення філософії освіти і теоретичної педагогіки Російської академії освіти, доктор педагогічних наук, професор Л.В.Суходольська-Кулєшова (м. Москва, Російська Федерація) (“Акмеология эстетической культуры учителя (о новом направлении в акмеологии)”); завідувач кафедри педагогічної творчості Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор Н.В.Гузій (доповідь “Педагогічний професіоналізм як акмеологічна категорія: сутність, зміст, структура”); професор кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка, доктор педагогічних наук, професор, академік УААН О.А.Дубасенюк (доповідь “Передумови розвитку акмеологічного середовища для підготовки педагога-професіонала: досвід та перспективи розвитку”); директор Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат педагогічних наук, народний учитель України Г.С.Сазоненко (“Акмеологічна модель розвитку сучасного загальноосвітнього навчального закладу”); завідувач кафедри загальної і  соціальної педагогіки та акмеології Рівненського державного гуманітарного університету, доктор педагогічних наук, професор І.В.Малафіїк (“Акмеологічні аспекти засвоєння знань”); завідувач кафедри практичної психології Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор психологічних наук, доцент О.М.Лозова (“Психосемантика етнічної свідомості: акмеологічний підхід”). Наприкінці пленарного засідання відбулася презентація журналу “Акмеологія в Україні. Теорія і практика”.

Цього ж дня учасники конференції взяли участь у секційних засіданнях: теоретико-методологічні засади акмеологічних досліджень; акмеологічні ресурси розвитку творчого потенціалу особистості; акмеологічні технології особистісно-професійного зростання; акмеологічні основи управлінської діяльності.

18 лютого учасники конференції взяли участь у роботі майстер-класів. Модератором майстер-класу “Акмеологічні підходи до освітньої діяльності” був професор Рівненського державного гуманітарного університету, доктор педагогічних наук, заслужений учитель України, віце-президент Української академії акмеологічних наук С.С.Пальчевський.

Майстер-клас “Використання ІКТ в акмеологічному тестуванні розвитку особистості” провів академік Української   академії акмеологічних наук, кандидат технічних наук, доцент В.М.Антонов.

Третій майстер-клас “Акметехнології в дії” відбувся на базі Українського гуманітарного ліцею Київського університету імені Тараса Шевченка. Модератором майстер-класу став директор ліцею, кандидат педагогічних наук, народний учитель України.