Конференція трудового колективу

Конференція трудового колективу

28 вересня 2017 року
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б

 

 

 

28 вересня 2017 року, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту університету, наказу ректора «Про скликання Конференції трудового колективу університету» від 11.09.2017 року №555 в актовій залі навчального корпусу №1 (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) відбулося засідання трудового колективу Університету.

Провів засідання Конференції трудового колективу її голова, Фелікс Львович Левітас, завідувач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор історичних наук, професор, який повідомив, що на засідання Конференції трудового колективу прибуло 467 делегатів, які представляють всі структурні підрозділи, у тому числі студентське самоврядування.

Порядок денний конференції:

1. Обрання виборних представників від структурних підрозділів до складу Вченої ради Університету.

Конференція трудового колективу УХВАЛИЛА:

“Відповідно до п.96.5. Статуту Університету, рішень зборів трудових колективів структурних підрозділів обрати:

Пучкова Андрія Олександровича – професора кафедри дизайну Інституту мистецтв, доктора мистецтвознавства, професора;

Іванюк Ганну Іванівну – завідувача кафедри педагогіки і психології Педагогічного інституту, доктора педагогічних наук, професора;

Білецьку Вікторію Вікторівну – завідувача кафедри спорту та фітнесу Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту, кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента;

Жалобу Ігоря Володимировича – завідувача кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин, доктора історичних наук, професора;

Федюк Лілію Василівну – професора кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин, доктора юридичних наук, професора, як виборних представників структурних підрозділів до складу Вченої ради Університету.

 

Матеріали надано НМЦ інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності