Images-loading

Савченко Олександра Яківна

Савченко Олександра Яківна

Почесний професор Університету

Біографія

Радник Президента НАПН України, головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Рішенням Вченої ради Університету від 7 грудня 2009 р. (протокол №11) присвоєно звання почесного професора за особистий внесок у розвиток Університету, сприяння у підготовці кадрів вищої кваліфікації.