Інформація про спеціалізовану Вчену Раду Д.26.133.06

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 03 березня 2017 року № 374 створено спеціалізовану Вчену радуД. 26.133.06 Київського університету імені Бориса Грінченка з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» строком до 31 грудня 2019р.

 

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор педагогічних наук, професор Хоружа Людмила Леонідівна;

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор педагогічних наук, доцент Прошкін Володимир Вадимович;

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат педагогічних наук, доцент Братко Марія Василівна.