Доктор філософії

У Київському університеті імені Бориса Грінченка на постійній основі здійснюється набір до аспірантури денної та заочної форми навчання за науковими спеціальностями:

011 Освітні, педагогічні науки

012 Дошкільна освіта

017 Фізична культура і спорт

023 Образотворче мистецтво; декоративне мистецтво; реставрація

025 Музичне мистецтво

031 Релігієзнавство

032 Історія та археологія

033 Філософія

035 Філологія

051 Економіка;

053 Психологія

125 Кібербезпека

231 Соціальна робота

 

Наказ Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні (№523 від 18.05.2016 р.)

Наказ Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні (№655 від 10.10.2016 р.)

Наказ Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні (№356-л від 24.04.2019 р.)

Ліцензовані спеціальності

 

011 Освітні, педагогічні науки

Освітній рівень:

третій (освітньо-науковий)

Форма навчання:

денна/заочна

Термін навчання:

4 роки 

На основі ОКР "Спеціаліст/Магістр"

 

Академічна кваліфікація:

Доктор філософії

Спеціальність:

011 Освітні, педагогічні науки

 

Освітня програма:

Опис освітньої програми

Навчальний план

012 Дошкільна освіта

Освітній рівень:

третій (освітньо-науковий)

Форма навчання:

денна/заочна

Термін навчання:

4 роки 

На основі ОКР "Спеціаліст/Магістр"

 

Академічна кваліфікація:

Доктор філософії

Спеціальність:

012 Дошкільна освіта

 

Освітня програма:

Опис освітньої програми

Навчальний план

023 Образотворче мистецтво; декоративне мистецтво; реставрація

Освітній рівень:

третій (освітньо-науковий)

Форма навчання:

денна/заочна

Термін навчання:

4 роки 

На основі ОКР "Спеціаліст/Магістр"

 

Академічна кваліфікація:

Доктор філософії

Спеціальність:

023 Образотворче мистецтво; декоративне мистецтво; реставрація

 

Освітня програма:

Опис освітньої програми

Навчальний план

025 Музичне мистецтво

Освітній рівень:

третій (освітньо-науковий)

Форма навчання:

денна/заочна

Термін навчання:

4 роки 

На основі ОКР "Спеціаліст/Магістр"

 

Академічна кваліфікація:

Доктор філософії

Спеціальність:

025 Музичне мистецтво

 

Освітня програма:

Опис освітньої програми

Навчальний план

031 Релігієзнавство

Освітній рівень:

третій (освітньо-науковий)

Форма навчання:

денна/заочна

Термін навчання:

4 роки 

На основі ОКР "Спеціаліст/Магістр"

 

Академічна кваліфікація:

Доктор філософії

Спеціальність:

031 Релігієзнавство

 

Освітня програма:

Опис освітньої програми

Навчальний план

032 Історія та археологія

Освітній рівень:

третій (освітньо-науковий)

Форма навчання:

денна/заочна

Термін навчання:

4 роки 

На основі ОКР "Спеціаліст/Магістр"

 

Академічна кваліфікація:

Доктор філософії

Спеціальність:

032 Історія та археологія

 

Освітня програма:

Опис освітньої програми

Навчальний план

033 Філософія

Освітній рівень:

третій (освітньо-науковий)

Форма навчання:

денна/заочна

Термін навчання:

4 роки 

На основі ОКР "Спеціаліст/Магістр"

 

Академічна кваліфікація:

Доктор філософії

Спеціальність:

033 Філософія

 

Освітня програма:

Опис освітньої програми

Навчальний план

035 Філологія

Освітній рівень:

третій (освітньо-науковий)

Форма навчання:

денна/заочна

Термін навчання:

4 роки 

На основі ОКР "Спеціаліст/Магістр"

 

Академічна кваліфікація:

Доктор філософії

Спеціальність:

035 Філологія

 

Освітня програма:

Опис освітньої програми

Навчальний план

053 Психологія

Освітній рівень:

третій (освітньо-науковий)

Форма навчання:

денна/заочна

Термін навчання:

4 роки 

На основі ОКР "Спеціаліст/Магістр"

 

Академічна кваліфікація:

Доктор філософії

Спеціальність:

053 Психологія

 

Освітня програма:

Опис освітньої програми

Навчальний план

125 Кібербезпека

Освітній рівень:

третій (освітньо-науковий)

Форма навчання:

денна/заочна

Термін навчання:

4 роки 

На основі ОКР "Спеціаліст/Магістр"

 

Академічна кваліфікація:

Доктор філософії

Спеціальність:

125 Кібербезпека

 

Освітня програма:

Опис освітньої програми

Навчальний план

231 Соціальна робота

Освітній рівень:

третій (освітньо-науковий)

Форма навчання:

денна/заочна

Термін навчання:

4 роки 

На основі ОКР "Спеціаліст/Магістр"

 

Академічна кваліфікація:

Доктор філософії

Спеціальність:

231 Соціальна робота

 

Освітня програма:

Опис освітньої програми

Навчальний план