Доктор філософії

У Київському університеті імені Бориса Грінченка на постійній основі здійснюється набір до аспірантури денної та заочної форми навчання за науковими спеціальностями:

011 Освітні, педагогічні науки

012 Дошкільна освіта

017 Фізична культура і спорт

023 Образотворче мистецтво; декоративне мистецтво; реставрація

025 Музичне мистецтво

031 Релігієзнавство

032 Історія та археологія

033 Філософія

035 Філологія

051 Економіка;

053 Психологія

125 Кібербезпека

231 Соціальна робота

 

Наказ Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні (№523 від 18.05.2016 р.)

Наказ Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні (№655 від 10.10.2016 р.)

Наказ Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні (№356-л від 24.04.2019 р.)

Ліцензовані спеціальності