Images-loading

Доктор філософії

У Київському університеті імені Бориса Грінченка на постійній основі здійснюється набір до аспірантури денної та заочної форми навчання за науковими спеціальностями:

011 Освітні, педагогічні науки ("Загальна педагогіка та історія педагогіки"; "Теорія та методика навчання (українська мова)"; "Теорія та методика навчання (музика)"; "Теорія і методика професійної освіти"; "Теорія і методика виховання"; "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті");

012 Дошкільна освіта;

023 Образотворче мистецтво; декоративне мистецтво; реставрація ("Образотворче мистецтво"; "Декоративне мистецтво");

025 Музичне мистецтво ("Теорія та історія музичного мистецтва"; "Прикладне музикознавство");

031 Релігієзнавство;

032 Історія та археологія ("Історія України"; "Всесвітня історія");

033 Філософія ("Соціальна філософія та філософія історії"; "Філософія освіти");

035 Філологія ("Українська література"; "Порівняльне літературознавство"; "Теорія літератури"; "Українська мова"; "Германські мови"; "Загальне мовознавство");

053 Психологія ("Соціальна психологія; психологія соціальної роботи"; "Педагогічна та вікова психологія");

231 Соціальна робота.