Images-loading

Доктор філософії

У Київському університеті імені Бориса Грінченка на постійній основі здійснюється набір до аспірантури денної та заочної форми навчання за науковими спеціальностями:

011 Науки про освіту

012 Дошкільна освіта

023 Образотворче мистецтво; декоративне мистецтво; реставрація

025 Музичне мистецтво

031 Релігієзнавство

032 Історія та археологія

033 Філософія

035 Філологія

053 Психологія

231 Соціальна робота