Ви тут: Головна Інформація Вступникам Перелік спеціальностей Бакалавр

Бакалавр

Історико-філософський факультет

Історія та археологія (Історія)

Освітній ступінь:

бакалавр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

4 роки

Кваліфікація відповідно до диплому:

Історик. Вчитель історії. Вчитель правознавства.

Спеціалізація:

Правознавства

Факультет:

Історико-філософський факультет

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Археологія України
Давня історія України
Давня та середньовічна історія південних та західних слов'ян
Допоміжні історичні дисципліни
Історія Росії
Історія світової цивілізації
Історія середніх віків
Історія стародавнього світу
Нова історія
Нова історія України
Новітня історія України
Нова та новітня історія південних та західних слов’ян
Новітня історія
Ранньонова історія України
Середньовічна історія України

Філософія

Освітній ступінь:

бакалавр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

4 роки

Кваліфікація відповідно до диплому:

Бакалавр філософії, стажист-дослідник з філософії, вчитель філософських дисциплін

Спеціалізація:

Етика та естетика, релігієзнавство

Факультет:

Історико-філософський факультет

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Історія філософії
Метафізика і онтологія
Теорія пізнання
Традиційна і сучасна логіка
Філософська антропологія
Соціальна філософія
Етика та естетика
Релігієзнавство

 

 

Факультет інформаційних технологій та управління

Комп'ютерні науки та інформаційні технології (Інформатика)

Освітній ступінь:

бакалавр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

4 роки

Кваліфікація відповідно до диплому:

Бакалавр інформатики, вчитель інформатики, вчитель економіки, вчитель математики, адміністратор системи, фахівець з інформаційних технологій.

Спеціалізація:

Економіка, математика, комп'ютерні системи та мережі, комп'ютерна графіка та дизайн.

Факультет:

Факультет інформаційних технологій та управління

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Математичний аналіз
Математична логіка та теорія алгоритмів
Теорія ймовірностей та математична статистика
Архітектура обчислювальних систем
Організація та обробка електронної інформації
Паралельні та розподілені обчислення
Алгоритми і структури даних
Дослідження операцій
Теорія обчислень
Програмування
Операційні системи та системне програмування
Бази даних та інформаційні системи
Інтелектуальні інформаційні системи
Інформаційні мережі
Обробка зображень та мультимедіа
Методика навчання інформатики

Математика

Освітній ступінь:

бакалавр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

4 роки

Кваліфікація відповідно до диплому:

бакалавр математики, вчитель математики, вчитель інформатики, вчитель економіки

Спеціалізація:

інформатика, економіка

Факультет:

Факультет інформаційних технологій та управління

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Математичний аналіз
Алгебра і теорія чисел
Лінійна алгебра
Аналітична геометрія
Диференціальні рівняння
Елементарна математика
Основи геометрії

Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

Освітній ступінь:

бакалавр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

4 роки

Кваліфікація відповідно до диплому:

бакалавр з фінансів

Факультет:

Факультет інформаційних технологій та управління

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Фінанси
Фінанси підприємств
Фінансовий ринок
Інвестування
Банківська система
Бюджетна система
Податкова система
Податковий менеджмент
Фінансовий менеджмент
Фінансовий аналіз

Менеджмент

Освітній ступінь:

бакалавр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

4 роки

Кваліфікація відповідно до диплому:

Бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор

Спеціалізація:

освітній менеджмент

Факультет:

Факультет інформаційних технологій та управління

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Менеджмент і адміністрування
Проектний менеджмент
Маркетинг
Контролінг
Економіка і фінанси підприємств
Державне регулювання економіки
Прийняття управлінських рішень
Податкова система
Фінансовий ринок
Інформаційні системи в менеджменті

 

Факультет права та міжнародних відносин

Право

Освітній ступінь:

бакалавр

Форма навчання:

денна / заочна

Термін навчання:

4 роки / 4 роки 6 місяців

Кваліфікація відповідно до диплому:

Бакалавр з права, вчитель правознавства

Факультет:

Факультет права та міжнародних відносин

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Теорія держави і права
Конституційне право України
Адміністративне право
Цивільне право
Сімейне право
Кримінальне право
Трудове право
Господарське право

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Суспільні комунікації/Регіональні студії)

Освітній ступінь:

бакалавр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

4 роки

Кваліфікація відповідно до диплому:

фахівець з міжнародної інформації

Факультет:

Факультет права та міжнародних відносин

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Міжнародні відносини та світова політика
Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці
Міжнародна інформація
Міжнародна інформаційна безпека
ІКТ в міжнародній інформації
Основи міжнародних інформаційних відносин
Практикум інформаційно-аналітичної діяльності у міжнародних відносинах
Сучасні інформаційні технології в гібридних війнах
Контрманіпулятивні стратегії в інформаційній безпеці
Розвідувальна інформація в контексті національної інформаційної безпеки
Аналіз зовнішньої політики
Основи дипломатії та дипломатичної служби
Теорія та практика комунікацій
Міжнародне право
Перша іноземна мова (англійська)
Теорія і практика перекладу першої іноземної мови
Друга іноземна мова (французька або німецька)
Теорія і практика перекладу другої іноземної мови
Іноземна мова спеціалізації (польська або іспанська)

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Суспільні комунікації/Регіональні студії)

Освітній ступінь:

бакалавр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

4 роки

Кваліфікація відповідно до диплому:

фахівець з країнознавства

Факультет:

Факультет права та міжнародних відносин

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Міжнародні відносини та світова політика
Країнознавство
Основи міжнародного туризму
Практикум країнознавчих досліджень
Інформаційно-комп'ютерні технології в країнознавстві
Гуманітарний чинник у світовій політиці
Міжнародні організації
Зовнішня політика України
Дипломатична та консульська служба
Дипломатичний етикет та протокол
Політична географія та історія країн Північної Америки та Західної Європи
Культура народів країн Північної Америки та Західної Європи
Політична географія та історія країн ЦСЄ
Культура народів ЦСЄ
Міжнародне право
Перша іноземна мова (англійська)
Теорія і практика перекладу першої іноземної мови
Друга іноземна мова (французька або німецька)
Теорія і практика перекладу другої іноземної мови
Іноземна мова спеціалізації (польська або іспанська)

 

Інститут людини

Психологія

Освітній ступінь:

Перший (бакалаврський)

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

3 роки 10 місяців

Кваліфікація відповідно до диплому:

Бакалавр психології

Додаткові спеціалізації:

1. Організаційна психологія

2. Медіапсихологія

Інститут:

Інститут людини

 

Програма підготовки

Психологія (практична психологія)

Освітній ступінь:

Перший (бакалаврський)

Форма навчання:

денна/заочна

Термін навчання:

3 роки 10 місяців / 4 роки 6 місяців

Кваліфікація відповідно до диплому:

Бакалавр практичної психології

Додаткові спеціалізації:

1. Психологія розвитку

2. Психологія суспільних відносин

Інститут:

Інститут людини

 

Програма підготовки

Соціальна робота (соціальна педагогіка)

Освітній ступінь:

Перший (бакалаврський)

Форма навчання:

денна/заочна

Термін навчання:

3 роки 10 місяців / 4 роки 6 місяців

Кваліфікація відповідно до диплому:

Бакалавр соціальної педагогіки, соціальний педагог

Додаткові спеціалізації:

1. Практична психологія

2. Соціально-культурна анімація

Інститут:

Інститут людини

 

Програма підготовки

Соціальна робота

Освітній ступінь:

Перший (бакалаврський)

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

3 роки 10 місяців

Кваліфікація відповідно до диплому:

Бакалавр соціальної роботи, соціальний працівник

Додаткова спеціалізація:

Спеціальна психологія

Інститут:

Інститут людини

 

Програма підготовки

Спеціальна освіта (корекційна освіта (логопедія))

Освітній ступінь:

Перший (бакалаврський)

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

3 роки 10 місяців

Кваліфікація відповідно до диплому:

Бакалавр корекційної освіти, асистент вчителя-логопеда

Додаткові спеціалізації:

1. Інклюзивна/інтегрована освіта

2. Спеціальна психологія

3. Робота з аутичними дітьми

Інститут:

Інститут людини

 

Програма підготовки


Інститут мистецтв

Музичне мистецтво

Освітній ступінь:

бакалавр

Форма навчання:

денна/заочна

Термін навчання:

4 роки /4 роки 6 місяців

Кваліфікація відповідно до диплому:

вчитель музичного мистецтва

Спеціалізація:

режисура музично-театралізованих заходів
керівництво дитячим ансамблем
режисура мультимедійних проектів у музичному мистецтві
диригентство церковним хором
керівництво естрадним колективом
естрадний вокал

Інститут:

Інститут мистецтв

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Педагогіка
Психологія
Основний музичний інструмент
Хоровий клас
Хорове диригування

Музичне мистецтво (професійне спрямування: сольний спів, академічний та естрадний вокал)

Освітній ступінь:

бакалавр

Форма навчання:

денна/заочна

Термін навчання:

4 роки /4 роки 6 місяців

Кваліфікація відповідно до диплому:

Бакалавр музичного мистецтва
Соліст-вокаліст
Артист вокального ансамблю
Керівник вокального ансамблю

Інститут:

Інститут мистецтв

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Сольний спів
Вокальний ансамбль
Основний музичний інструмент
Хореографія
Сценічна мова

Дизайн

Освітній ступінь:

бакалавр

Форма навчання:

денна/заочна

Термін навчання:

4 роки /4 роки 6 місяців

Кваліфікація відповідно до диплому:

бакалавр мистецтв

Спеціалізація:

дизайн друкованої продукції
дизайн середовища

Інститут:

Інститут мистецтв

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Рисунок
Живопис
Проектування
Робота в матеріалах
Композиція
Проектна графіка

Хореографія

Освітній ступінь:

бакалавр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

4 роки

На базі:

повної загальної середньої освіти

Спеціалізація:

сучасна хореографія/ класична хореографія

Інститут:

Інститут мистецтв

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Класичний танець
Сучасний танець
Народно-сценічний танець
Мистецтво балейтместера
Методика роботи з хореографічним колективом

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (образотворче мистецтво)

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Форма навчання:

денна/заочна

Термін навчання:

4 р./4 р.6 міс.

Кваліфікація відповідно до диплому:

вчитель образотворчого мистецтва

Спеціалізація:

Художня культура
Декоративне мистецтво
Дизайн

Інститут:

Інститут мистецтв

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Педагогіка
Психологія
Методика
Історія образотворчого мистецтва
Рисунок
Композиція
Живопис

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (образотворче мистецтво*)

Освітній ступінь:

бакалавр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

3 роки 10 місяців

На базі:

повної загальної середньої освіти

Кваліфікація відповідно до диплому:

художник
стиліст ювелірних виробів
виконавець станкових і декоративних робіт

Спеціалізація:

ювелірне мистецтво
візуальне мистецтво

Інститут:

Інститут мистецтв

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Ювелірні техніки
Історія ювелірного мистецтва
Академічний живопис
Академічний рисунок
Історія мистецтв
Історія моди
Техніки вільної графіки

Образотворче мистецтво*

Освітній ступінь:

бакалавр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

4 роки

На базі:

повної загальної середньої освіти

Кваліфікація відповідно до диплому:

бакалавр образотворчего мистецтва
вчитель образотворчого мистецтва
керівник гуртка (студії) дизайну
вчитель художньої культури та арт-менеджменту
керівник гуртка (студії) декоративного мистецтва та художніх промислів

Спеціалізація:

дизайн
художня культура та арт-менеджмент
декоративне мистецтво та художні промисли

Інститут:

Інститут мистецтв

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Рисунок
Живопис
Композиція
Скульптура
Графічний дизайн та реклама


Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту

Фізична культура і спорт (фізичне виховання)

Освітній ступінь:

бакалавр

Форма навчання:

денна/заочна

Термін навчання:

4 роки / 4 роки 6 місяців

Кваліфікація відповідно до диплому:

Вчитель фізичної культури

Спеціалізація:

методики туристичної роботи
методики спортивно-масової роботи
основи здоров"я

Факультет:

Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Фізична реабілітація
Біомеханіка
Футбол, міні-футбол та методика його викладання
Спортивні танці
Олімпійський і професійний спорт

 

Фізична реабілітація (здоров'я людини)

Освітній ступінь:

бакалавр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

4 роки

Кваліфікація відповідно до диплому:

Фахівець з фізичної реабілітації.

Спеціалізація:

 

Інститут:

Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності

Діагностика і моніторинг стану здоров'я

Масаж загальний і самомасаж

Фізична реабілітація

Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності

Основи раціонального харчування

Психологія здоров'я та здорового способу життя


Інститут філології

Філологія (українська мова і література)

Освітній ступінь:

бакалавр

Форма навчання:

денна/заочна

Термін навчання:

4 роки / 4 роки 6 місяців

Кваліфікація відповідно до диплому:

Бакалавр філології, філолог, вчитель української мови і літератури

Спеціалізація:

іноземна мова (англійська)
редагування
зарубіжна література
зв’язки з громадськістю
літературна творчість 

Інститут:

Інститут філології

 

Програма підготовки

Філологія (мова і література англійська)

Освітній ступінь:

бакалавр

Форма навчання:

денна/заочна

Термін навчання:

4 роки / 4 роки 6 місяців

Кваліфікація відповідно до диплому:

Бакалавр філології, філолог, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури

Спеціалізація:

Друга іноземна мова: німецька, французька, іспанська, італійська, польська, чеська, китайська, японська, турецька
Послідовний переклад
Редагування
Реклама 

Інститут:

Інститут філології

 

Програма підготовки

Філологія (мова і література німецька)

Освітній ступінь:

бакалавр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

4 роки

Кваліфікація відповідно до диплому:

Бакалавр філології, філолог, вчитель німецької мови та зарубіжної літератури

Спеціалізація:

Друга іноземна мова (англійська)
Послідовний переклад
Редагування
Реклама 

Інститут:

Інститут філології

 

Програма підготовки

Філологія (мова і література іспанська)

Освітній ступінь:

бакалавр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

4 роки

Кваліфікація відповідно до диплому:

Бакалавр філології, філолог, вчитель іспанської мови та зарубіжної літератури

Спеціалізація:

Друга іноземна мова (англійська)
Послідовний переклад
Редагування
Реклама

Інститут:

Інститут філології

 

Програма підготовки

Філологія (мова і література італійська)

Освітній ступінь:

бакалавр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

4 роки

Кваліфікація відповідно до диплому:

Бакалавр філології,філолог, вчитель італійської мови та зарубіжної літератури

Спеціалізація:

Друга іноземна мова (англійська)
Послідовний переклад
Редагування
Реклама 

Інститут:

Інститут філології

 

Програма підготовки

Філологія (мова і література французька)

Освітній ступінь:

бакалавр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

4 роки

Кваліфікація відповідно до диплому:

Бакалавр філології, філолог, вчитель французької мови та зарубіжної літератури

Спеціалізація:

Друга іноземна мова (англійська)
Редагування
Реклама 

Інститут:

Інститут філології

 

Програма підготовки

Філологія (мова і література японська)

Освітній ступінь:

бакалавр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

4 роки

Кваліфікація відповідно до диплому:

Бакалавр філології, філолог, вчитель японської мови та зарубіжної літератури

Спеціалізація:

Друга іноземна мова (англійська)
Редагування
Реклама 

Інститут:

Інститут філології

 

Програма підготовки

Філологія (мова і література китайська)

Освітній ступінь:

бакалавр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

4 роки

Кваліфікація відповідно до диплому:

Бакалавр філології, філолог, вчитель китайської мови та зарубіжної літератури

Спеціалізація:

Друга іноземна мова (англійська)
Редагування
Реклама

Інститут:

Інститут філології

 

Програма підготовки

Філологія (переклад)

Освітній ступінь:

бакалавр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

4 роки

Кваліфікація відповідно до диплому:

Бакалавр філології, філолог, перекладач з англійської мови

Спеціалізація:

Друга іноземна мова (польська)
Педагогічна освіта

Інститут:

Інститут філології

 

Програма підготовки

 

Інститут журналістики

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Освітній ступінь:

бакалавр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

4 роки

Кваліфікація відповідно до диплому:

Бакалавр з книгознавства, бібліотекознавства та бібліографії.

Фахівець видавничо поліграфічного виробництва.

Спеціалізація:

 

Інститут:

Інститут журналістики

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Фондтознавство
Історія книги
Аналітико - синтетична обробка документів
Бібліографічна діяльність

 

Журналістика

Освітній ступінь:

бакалавр

Форма навчання:

денна / заочна

Термін навчання:

4 роки / 4 роки 6 місяців

Кваліфікація відповідно до диплому:

Бакалавр з журналістика та інформації.

Журналіст.

Спеціалізація:

 

Інститут:

Інститут журналістики

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Радіовиробництво

Телевиробництво

Медіаправо

Медіабезпека

 

Журналістика (реклама та зв'язки з громадськістю)

Освітній ступінь:

бакалавр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

4 роки

Кваліфікація відповідно до диплому:

Бакалавр з реклами та зв'язків з громадськістю

Спеціалізація:

 

Інститут:

Інститут журналістики

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Основи реклами та PR

Історія PR

Історія реклами

Графічний дизайн у рекламі

Фотомистецтво

Журналістика (видавнича справа та редагування)

Освітній ступінь:

бакалавр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

4 роки

Кваліфікація відповідно до диплому:

Бакалавр з видавничої справи та редагування.

Спеціалізація:

 

Інститут:

Інститут журналістики

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Маркетинг і промоція видань

Редакторсько-видавничий фах

Українська мова у професійному спілкуванні

 

Педагогічний інститут

Дошкільна освіта

Освітній ступінь:

бакалавр

Форма навчання:

денна / заочна

Термін навчання:

4 роки /4 роки 6 місяців

Професійна кваліфікація:

Вихователь дітей дошкільного віку

Додаткова спеціалізація:

Початкова освіта

Професійна кваліфікація:

Вчитель початкової школи

Інститут:

Педагогічний інститут

 

Програма навчання

Початкова освіта

Освітній ступінь:

бакалавр

Форма навчання:

денна / заочна

Термін навчання:

4 роки / 4 роки 6 місяці

Професійна кваліфікація:

Вчитель початкової школи

Додаткова спеціалізація:

Дошкільна освіта

Професійна кваліфікація:

Вихователь дітей дошкільного віку

Інститут:

Педагогічний інститут

 

Програма навчання

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Інформація Вступникам Перелік спеціальностей Бакалавр