Ви тут: Головна Інформація Вступникам Перелік спеціальностей Магістр

Магістр


Історико-філософський факультет

Історія та археологія

Освітній рівень:

Другий (магістерський)

Форма навчання:

денна / заочна

Термін навчання:

денна

заочна

На основі ОКР "Бакалавр"

1 рік 10 місяців

1 рік 10 місяців

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр з історії та археології. Історик-дослідник

Вибіркова спеціалізація:

1. Міські студії

2. Славістичні студії

Факультет:

Історико-філософський факультет

 

Програма підготовки

Філософія

Освітній рівень:

Другий (магістерський)

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

денна

 

На основі ОКР "Бакалавр"

1 рік 10 місяців

 

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр філософії. Викладач філософських дисциплін. Науковий співробітник

Вибіркова спеціалізація:

1. Релігієзнавство

2. Етика та естетика

Факультет:

Історико-філософський факультет

 

Програма підготовки

 

Факультет інформаційних технологій та управління

Комп'ютерні науки та інформаційні технології (Інформатика)

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

денна / заочна

Термін навчання:

денна

заочна

На основі ОКР "Бакалавр"

2 роки

2 роки 2 місяці

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр інформатики. Викладач інформатики.

Спеціалізація:

освітні вимірювання

Факультет:

Факультет інформаційних технологій та управління

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Методика викладання інформатики у вищій школі.
Методологія і методи наукових досліджень.
Прикладні пакети статистичної обробки.
Сучасні технології програмування.
Сучасний стан прикладної математики та інформатики.
Комп'ютерні технології в науці і виробництві.
Проектування мережевих мультимедійних ресурсів.

Комп'ютерні науки та інформаційні технології (Соціальна інформатика)

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

денна

На основі ОКР "Бакалавр"

2 роки

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр інформатики. Викладач інформатики.

Спеціалізація:

Інформаційні технології в управлінні соціальними системами, соціальна статистика та прогнозування соціальних процесів

Факультет:

Факультет інформаційних технологій та управління

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Соціальна інформатика.
Методика викладання інформатики у вищій школі.
Методологія і методи наукових досліджень.
Сучасний стан прикладної математики та інформатики.
Комп'ютерні технології в науці і виробництві.
Математичне моделювання соціальних процесів.
Інформаційні технології в соціальній сфері.

Менеджмент (Управління навчальним закладом)

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

заочна

Термін навчання:

1 рік 6 міс.

Кваліфікація відповідно до диплому:

керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)

Факультет:

Факультет інформаційних технологій та управління

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Правові аспекти управління навчальним закладом.
Управління фінансово-економічною діяльністю.
Управління трудовими ресурсами.
Аудит і оцінювання управлінської діяльності.
Техніка управлінської діяльності.
Репутаційний менеджмент.
Управління навчальною та виховною діяльністю.

Публічне управління та адміністрування (Державне управління)

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

заочна

Термін навчання:

1 рік 6 місяців

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр державного управління

Спеціалізація:

Управління містом

Факультет:

Факультет інформаційних технологій та управління

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Політика європейської інтеграції.
Територіальна організація влади в Україні.
Міський бюджет.
Управління соціальним і гуманітарним розвитком.
Державне управління в економічній сфері.
Концептуальні засади взаємодії політики й управління.

Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

 

На основі ОКР "Бакалавр"

1 рік 6 місяців

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр з фінансів

Факультет:

Факультет інформаційних технологій та управління

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Стратегічне управління.
Менеджмент персоналу.
Ринок фінансових послуг.
Управління фінансовою санацією підприємства.
Фінансовий менеджмент корпорацій.
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання.

Менеджмент

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

 

На основі ОКР "Бакалавр"

1 рік 6 місяців

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр з менеджменту, організацій і адміністрування, менеджер (управитель) організації

Інститут:

Факультет інформаційних технологій та управління

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Публічне адміністрування

Ділове адміністрування

Фінансовий менеджмент

Стратегічний менеджмент

Інформаційні системи і технології в управлінні організації 

Математика

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

денна

На основі ОКР "Бакалавр"

2 роки

Кваліфікація відповідно до диплому:

Математик, викладач математики, фахівець з математичного моделювання

Спеціалізація:

професійна педагогічна освіта (інформатика / математика)

Інститут:

Факультет інформаційних технологій та управління

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Історія та філософія математики

Прикладний функціональний аналіз

Математичне моделювання

Динамічні системи та їх застосування

Алгебраїчна топологія

Системний аналіз та прогнозування

Системи комп'ютерної математики

Обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка

Нечітке моделювання

Математичні основи захисту інформації

Економіко-математичні моделі

Економетричне моделювання

Інформаційні системи і технології в управлінні організації 

 

Факультет права та міжнародних відносин

Право

Освітній рівень:

другий (магістерський)

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

2 роки

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр з права, юрист

Факультет:

Факультет права та міжнародних відносин

 

Програма підготовки

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Освітній рівень:

другий (магістерський)

Форма навчання:

денна

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій. Аналітик-міжнародник, перекладач.

Вибіркова спеціалізація:

суспільні комунікації, регіональні студії

Факультет:

Факультет права та міжнародних відносин

 

Програма підготовки


Інститут мистецтв

Музичне мистецтво

Освітній рівень:

другий (магістерський)

Форма навчання:

денна/заочна

Термін навчання:

денна

заочна

На основі ОКР "Бакалавр"

1 рік 4 місяці

1 рік 4 місяці

Академічна кваліфікація:

Магістр музичного мистецтва

Професійна кваліфікація:

Артист-вокаліст

Спеціалізація:

Викладання вокалу

Інститут:

Інститут мистецтв

 

Програма підготовки

 

Музичне мистецтво

Освітній рівень:

другий (магістерський)

Форма навчання:

денна/заочна

Термін навчання:

денна

заочна

На основі ОКР "Бакалавр"

1 рік 4 місяці

1 рік 4 місяці

Академічна кваліфікація:

Магістр музичного мистецтва

Професійна кваліфікація:

Викладач музичних дисциплін

Додаткова кваліфікація:

Викладач вокалу

Викладач музичного інструмента

Викладач диригентсько-хорових дисциплін

Викладач музично-теоретичних дисциплін

Викладач методики музичної освіти

Інститут:

Інститут мистецтв

 

Програма підготовки

 

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (Образотворче мистецтво)

Освітній рівень:

другий (магістерський)

Форма навчання:

денна / заочна

Термін навчання:

денна

заочна

На основі ОКР "Бакалавр"

1 рік 4 місяці

1 рік 4 місяці

Академічна кваліфікація:

Магістр образотворчого мистецтва

Професійна кваліфікація:

Художник

Додаткова спеціалізація:

Професійна кваліфікація:

Художня культура та арт-менеджмент

Арт-менеджер

Декоративне мистецтво та художні промисли

Фахівець декоративного мистецтва та художніх промислів

Педагогіка вищої школи

Викладач вищого навчального закладу

Інститут:

Інститут мистецтв

 

Програма підготовки

Дизайн

Освітній рівень:

другий (магістерський)

Форма навчання:

денна / заочна

Термін навчання:

денна

заочна

На базі ОКР "Бакалавр":

1 рік 4 місяці

1 рік 4 місяці

Академічна кваліфікація:

Магістр дизайну

Професійна кваліфікація:

Дизайнер

Додаткова спеціалізація:

Ландшафтний дизайн

Дизайн інтер’єру

Інститут:

Інститут мистецтв

 

Програма підготовки

 

Дизайн

Освітній рівень:

другий (магістерський)

Форма навчання:

денна /заочна

Термін навчання:

 денна

заочна

На базі ОКР "Бакалавр":

1 рік 4 місяці

1 рік 4 місяці

Академічна кваліфікація:

Магістр дизайну

Професійна кваліфікація:

Дизайнер-графік

Додаткова спеціалізація:

Дизайн реклами

Педагогіка вищої школи (професійна кваліфікація: викладач)

Інститут:

Інститут мистецтв

 

Програма підготовки

 

Хореографія

Освітній рівень:

другий (магістерський)

Форма навчання:

денна / заочна

Термін навчання:

 денна

 заочна

На базі ОКР "Бакалавр":

1 рік 4 місяці

1 рік 4 місяці

Освітній ступінь:

Магістр хореографії

Професійна кваліфікація:

Балетмейстер

Додаткова кваліфікація:

Викладач фахових дисциплін

Інститут:

Інститут мистецтв

 

Програма навчання


Інститут філології

Філологія (українська мова і література)

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

денна/заочна

Термін навчання:

денна

заочна

На основі ОКР "Бакалавр"

2 роки

2 роки 2 міс.

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр української мови та літератури, філолог-дослідник,викладач вищого навчального закладу

Спеціалізація:

Порівняльне літературознавство
Фундаментальна та прикладна лінгвістика

Інститут:

Інститут філології

 

Програма підготовки

Філологія (мова і література англійська)

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

денна/заочна

Термін навчання:

денна

заочна

На основі ОКР "Бакалавр"

2 роки

2 роки 2 міс.

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр філології, філолог,викладач англійської мови і зарубіжної літератури

Спеціалізація:

Друга мова:
німецька, французька, іспанська, італійська, польська, китайська, японська, турецька
Переклад

Інститут:

Інститут філології

 

Програма підготовки

Філологія (мова і література німецька)

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

2 роки

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр філології, філолог, викладач німецької мови і зарубіжної літератури

Спеціалізація:

Друга іноземна мова (англійська)

Інститут:

Інститут філології

 

Програма підготовки

Філологія (мова і література італійська)

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

2 роки

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр філології, філолог, викладач італійської мови і зарубіжної літератури

Спеціалізація:

Друга іноземна мова (англійська)

Інститут:

Інститут філології

 

Програма підготовки

Філологія (мова і література іспанська)

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

2 роки

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр філології, філолог, викладач іспанської мови і зарубіжної літератури

Спеціалізація:

Друга іноземна мова (англійська)

Інститут:

Інститут філології

 

Програма підготовки

Філологія (мова і література французька)

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

2 роки

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр філології, філолог, викладач французької мови і зарубіжної літератури

Спеціалізація:

Друга іноземна мова (англійська)
Французька мова медіакомунікацій

Інститут:

Інститут філології

 

Програма підготовки

Філологія (мова і література китайська)

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

2 роки

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр філології, філолог, викладач китайської мови і зарубіжної літератури

Спеціалізація:

Друга іноземна мова (англійська)

Інститут:

Інститут філології

 

Програма підготовки

Філологія (літературна творчість)

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

2 роки

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр літературної творчості, літературознавець, літературний співробітник

Спеціалізація:

Літературне редагування
Педагогіка вищої школи

Інститут:

Інститут філології

 

Програма підготовки

Філологія (переклад)

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

2 роки

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр філології, перекладач з англійської  мови.
Викладач вищого навчального закладу

Спеціалізація:

Усний переклад
Письмовий переклад 

Інститут:

Інститут філології

 

Програма підготовки

 


Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту

Фізична культура і спорт

Освітній рівень:

другий (магістерський)

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

 

На основі ОКР "Бакалавр"

1 рік 4 місяці

Кваліфікація відповідно до диплому:

викладач фізичного виховання

Факультет:

Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Теорія олімпійського та професійного спорту
Менеджмент та маркетинг туристичної та спортивно-масової діяльності
Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності
Методика викладання дисциплін з фізичного виховання у ВНЗ
Сучасні оздоровчі та фітнес технології
Фітнес та методика навчання
Основи персонального тренінгу
Психологія здоров'я та здорового способу життя
Гендерна психологія у ФВ і С
Практикум зі спортивного інтерв'ювання

 

Інститут журналістики

Журналістика (медіа-комунікації)

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

денна/заочна

Термін навчання:

денна

заочна

На основі ОКР "Бакалавр"

2 роки

2 роки 2 міс.

Кваліфікація відповідно до диплому:

Журналіст, фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва

Інститут:

Інститут журналістики

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Web–дизайн
Сучасні аудіо–програми
Медіариторика і пропаганда
Інтернет–комунікації та кіберкультура

Журналістика (за видами)

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

2 роки

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр журналістики та інформації, журналіст, викладач фахових дисциплін

Спеціалізація:

 

Інститут:

Інститут журналістики

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Теорія та історія соціальних комунікацій
Прикладні соціально-комунікативні технології
Соціальні інформатика
Методика викладання фахових дисциплін
Методологія досліджень соціальних комунікацій
Медіаосвіта
Інформаційні потоки в соціальних комунікаціях

Журналістика (Видавнича справа та редагування)

Сторінка у розробці

Журналістика (Реклама та зв'язки з громадськістю)

Сторінка у розробці

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Сторінка у розробці

 

Педагогічний інститут

Дошкільна освіта

Освітній рівень:

другий (магістерський)

Форма навчання:

денна / заочна

Термін навчання:

2 роки / 2 роки

Кваліфікації відповідно до диплому:

Магістр з дошкільної освіти, організатор дошкільної освіти

Вибіркова спеціалізація:

Управління електронним навчанням

Інститут:

Педагогічний інститут

 

Програма навчання

 

Початкова освіта

Освітній рівень:

другий (магістерський)

Форма навчання:

денна / заочна

Термін навчання:

2 роки / 2 роки

Кваліфікації відповідно до диплому:

Магістр з початкової освіти, організатор початкової освіти

Вибіркова спеціалізація:

Управління електронним навчанням

Інститут:

Педагогічний інститут

 

Програма навчання

Освітні, педагогічні науки (Освітня програма: Педагогіка вищої школи)

Освітній рівень:

другий (магістерський)

Форма навчання:

денна / заочна

Термін навчання:

1 рік 4 місяці / 1 рік 4 місяці

Кваліфікації відповідно до диплому:

Магістр з освітніх, педагогічних наук; викладач вищих навчальних закладів

Вибіркова спеціалізація:

Управління електронним навчанням

Інститут:

Педагогічний інститут

 

Програма навчання

Освітні, педагогічні науки (Освітня програма: Педагогіка середньої школи)

Освітній рівень:

другий (магістерський)

Форма навчання:

заочна

Термін навчання:

1 рік 4 місяці

Кваліфікації відповідно до диплому:

Магістр з освітніх, педагогічних наук; вчитель (із зазначенням предмету)

Інститут:

Педагогічний інститут

 

Програма навчання

 

Інститут людини

Соціальна робота

Освітній ступінь:

Другий (магістерський)

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

денна

 

На основі ОКР "Бакалавр"

1 рік 4 місяці

 

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр з соціальної роботи, фахівець із соціальної роботи

Вибіркова спеціалізація:

Соціальне адміністрування у громаді

Інститут:

Інститут людини

 

Програма підготовки

Психологія

Освітній ступінь:

Другий (магістерський)

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

денна

 

На основі ОКР "Бакалавр"

1 рік 4 місяці

 

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр з психології, психолог, викладач вищого навчального закладу

Вибіркова спеціалізація:

організаційна психологія

Інститут:

Інститут людини

 

Програма підготовки

Спеціальна освіта (Логопедія)

Освітній ступінь:

Другий (магістерський)

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

денна

 

На основі ОКР "Бакалавр"

1 рік 4 місяці

 

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр зі спеціальної освіти, вчитель-логопед, логопед

Вибіркова спеціалізація:

спеціальна психологія

Інститут:

Інститут людини

 

Програма підготовки

Психологія (Практична психологія)

Освітній ступінь:

Другий (магістерський)

Форма навчання:

денна/заочна

Термін навчання:

денна

заочна

На основі ОКР "Бакалавр"

1 рік 4 місяці

1 рік 4 місяці

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр з психології, практичний психолог

Вибіркова спеціалізація

1. консультативна психологія

2. дитяча психологія

Інститут:

Інститут людини

 

Програма підготовки

Соціальна робота (Соціальна педагогіка)

Освітній ступінь:

Другий (магістерський)

Форма навчання:

денна/заочна

Термін навчання:

денна

заочна

На основі ОКР "Бакалавр"

1 рік 4 місяці

1 рік 4 місяці

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр з соціальної роботи, соціальний педагог, викладач вищого навчального закладу

Вибіркова спеціалізація:

неформальна освіта

Інститут:

Інститут людини

 

Програма підготовки

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Інформація Вступникам Перелік спеціальностей Магістр