Ви тут: Головна Інформація Вступникам Перелік спеціальностей Магістр

Магістр


Історико-філософський факультет

Історія та археологія (Історія)

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

денна/заочна

Термін навчання:

денна

заочна

На основі ОКР "Бакалавр"

2 роки

2 роки 2 місяці

Кваліфікація відповідно до диплому:

Історик. Викладач історії. Фахівець з історичного туризму, фахівець з країнознавства та міжнародних відносин, фахівець з суспільно-політичних моделей країн Сходу

Спеціалізація:

країнознавство та міжнародні відносини, історичний туризм, суспільно-політичні моделі країн Сходу

Факультет:

Історико-філософський факультет

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Практикум з джерелознавства
Україна в системі світових цивілізацій
Історичне пам’яткознавство
Історія української еміграції та діаспори
Історія науки і техніки в Україні
Історія повсякденності

Філософія

Сторінка у розробці

 

Факультет інформаційних технологій та управління

Комп'ютерні науки та інформаційні технології (Інформатика)

Освітній ступінь:

магістр

 

Форма навчання:

денна / заочна

 

Термін навчання:

денна

заочна

На основі ОКР "Бакалавр"

2 роки

2 роки 2 місяці

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр інформатики. Викладач інформатики.

 

Спеціалізація:

освітні вимірювання

 

Факультет:

Факультет інформаційних технологій та управління

Факультет інформаційних технологій та управління

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Методика викладання інформатики у вищій школі.
Методологія і методи наукових досліджень.
Прикладні пакети статистичної обробки.
Сучасні технології програмування.
Сучасний стан прикладної математики та інформатики.
Комп'ютерні технології в науці і виробництві.
Проектування мережевих мультимедійних ресурсів.

 

Комп'ютерні науки та інформаційні технології (Соціальна інформатика)

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

денна

На основі ОКР "Бакалавр"

2 роки

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр інформатики. Викладач інформатики.

Спеціалізація:

Інформаційні технології в управлінні соціальними системами, соціальна статистика та прогнозування соціальних процесів

Факультет:

Факультет інформаційних технологій та управління

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Соціальна інформатика.
Методика викладання інформатики у вищій школі.
Методологія і методи наукових досліджень.
Сучасний стан прикладної математики та інформатики.
Комп'ютерні технології в науці і виробництві.
Математичне моделювання соціальних процесів.
Інформаційні технології в соціальній сфері.

Менеджмент (Управління навчальним закладом)

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

заочна

Термін навчання:

1 рік 6 міс.

Кваліфікація відповідно до диплому:

керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)

Факультет:

Факультет інформаційних технологій та управління

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Правові аспекти управління навчальним закладом.
Управління фінансово-економічною діяльністю.
Управління трудовими ресурсами.
Аудит і оцінювання управлінської діяльності.
Техніка управлінської діяльності.
Репутаційний менеджмент.
Управління навчальною та виховною діяльністю.

Публічне управління та адміністрування (Державне управління)

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

заочна

Термін навчання:

1 рік 6 місяців

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр державного управління

Спеціалізація:

Управління містом

Факультет:

Факультет інформаційних технологій та управління

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Політика європейської інтеграції.
Територіальна організація влади в Україні.
Міський бюджет.
Управління соціальним і гуманітарним розвитком.
Державне управління в економічній сфері.
Концептуальні засади взаємодії політики й управління.

Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

 

На основі ОКР "Бакалавр"

1 рік 6 місяців

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр з фінансів

Факультет:

Факультет інформаційних технологій та управління

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Стратегічне управління.
Менеджмент персоналу.
Ринок фінансових послуг.
Управління фінансовою санацією підприємства.
Фінансовий менеджмент корпорацій.
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання.

Менеджмент

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

 

На основі ОКР "Бакалавр"

1 рік 6 місяців

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр з менеджменту, організацій і адміністрування, менеджер (управитель) організації

Інститут:

Факультет інформаційних технологій та управління

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Публічне адміністрування

Ділове адміністрування

Фінансовий менеджмент

Стратегічний менеджмент

Інформаційні системи і технології в управлінні організації 

Математика

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

денна

На основі ОКР "Бакалавр"

2 роки

Кваліфікація відповідно до диплому:

Математик, викладач математики, фахівець з математичного моделювання

Спеціалізація:

професійна педагогічна освіта (інформатика / математика)

Інститут:

Факультет інформаційних технологій та управління

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Історія та філософія математики

Прикладний функціональний аналіз

Математичне моделювання

Динамічні системи та їх застосування

Алгебраїчна топологія

Системний аналіз та прогнозування

Системи комп'ютерної математики

Обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка

Нечітке моделювання

Математичні основи захисту інформації

Економіко-математичні моделі

Економетричне моделювання

Інформаційні системи і технології в управлінні організації 

 

Факультет права та міжнародних відносин

Право

Сторінка у розробці

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Суспільні комунікації/Регіональні студії)

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

денна / заочна

Термін навчання:

2 роки

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій. Аналітик-міжнародник, перекладач

Спеціалізація:

суспільні комунікації, регіональні студії

Факультет:

Факультет права та міжнародних відносин

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин та світової політики
Проблеми національної та регіональної безпеки
Міжнародні системи та глобальний розвиток
Аналіз та прогнозування зовнішньої політики країн світу
Актуальні проблеми сучасного розвитку країн / регіонів
Суспільні комунікації
Теорія і практика перекладу
Друга іноземна мова


Інститут мистецтв

Музичне мистецтво

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

денна/заочна

Термін навчання:

денна

заочна

На основі ОКР "Бакалавр"

2 роки

2 роки 2 міс.

Кваліфікація відповідно до диплому:

викладач музичного мистецтва

Інститут:

Інститут мистецтв

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Педагогіка і психологія вищої школи
Методики викладання фахових дисциплін

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (Образотворче мистецтво)

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

денна/заочна

Термін навчання:

денна

заочна

На основі ОКР "Бакалавр"

2 роки

2 роки 2 міс.

Кваліфікація відповідно до диплому:

викладач образотворчого мистецтва

Інститут:

Інститут мистецтв

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Педагогіка і психологія вищої школи
Методики викладання фахових дисциплін

Дизайн

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

 денна

 заочна

На базі ОКР "Бакалавр":

 2 роки

 1 рік 6 місяців

Кваліфікація відповідно до диплому:

дизайнер-графік
викладач, дослідник, дизайнер друкованої продукції та реклами
дизайнер середовища

Інститут:

Інститут мистецтв

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Дизайн
Методики викладання фахових дисциплін

Хореографія

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

 денна

 

На базі ОКР "Бакалавр":

 2 роки

 

Кваліфікація відповідно до диплому:

Балетмейстер

Інститут:

Інститут мистецтв

 

Програма навчання


Інститут філології

Філологія (українська мова і література)

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

денна/заочна

Термін навчання:

денна

заочна

На основі ОКР "Бакалавр"

2 роки

2 роки 2 міс.

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр української мови та літератури, філолог-дослідник,викладач вищого навчального закладу

Спеціалізація:

Порівняльне літературознавство
Фундаментальна та прикладна лінгвістика

Інститут:

Інститут філології

 

Програма підготовки

Філологія (мова і література англійська)

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

денна/заочна

Термін навчання:

денна

заочна

На основі ОКР "Бакалавр"

2 роки

2 роки 2 міс.

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр філології, філолог,викладач англійської мови і зарубіжної літератури

Спеціалізація:

Друга мова:
німецька, французька, іспанська, італійська, польська, китайська, японська, турецька
Переклад

Інститут:

Інститут філології

 

Програма підготовки

Філологія (мова і література німецька)

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

2 роки

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр філології, філолог, викладач німецької мови і зарубіжної літератури

Спеціалізація:

Друга іноземна мова (англійська)

Інститут:

Інститут філології

 

Програма підготовки

Філологія (мова і література італійська)

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

2 роки

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр філології, філолог, викладач італійської мови і зарубіжної літератури

Спеціалізація:

Друга іноземна мова (англійська)

Інститут:

Інститут філології

 

Програма підготовки

Філологія (мова і література іспанська)

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

2 роки

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр філології, філолог, викладач іспанської мови і зарубіжної літератури

Спеціалізація:

Друга іноземна мова (англійська)

Інститут:

Інститут філології

 

Програма підготовки

Філологія (мова і література французька)

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

2 роки

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр філології, філолог, викладач французької мови і зарубіжної літератури

Спеціалізація:

Друга іноземна мова (англійська)
Французька мова медіакомунікацій

Інститут:

Інститут філології

 

Програма підготовки

Філологія (мова і література китайська)

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

2 роки

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр філології, філолог, викладач китайської мови і зарубіжної літератури

Спеціалізація:

Друга іноземна мова (англійська)

Інститут:

Інститут філології

 

Програма підготовки

Філологія (літературна творчість)

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

2 роки

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр літературної творчості, літературознавець, літературний співробітник

Спеціалізація:

Літературне редагування
Педагогіка вищої школи

Інститут:

Інститут філології

 

Програма підготовки

Філологія (переклад)

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

2 роки

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр філології, перекладач з англійської  мови.
Викладач вищого навчального закладу

Спеціалізація:

Усний переклад
Письмовий переклад 

Інститут:

Інститут філології

 

Програма підготовки

 


Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту

Фізична культура і спорт (фізичне виховання)

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

 

На основі ОКР "Бакалавр"

1 рік 6 місяців

Кваліфікація відповідно до диплому:

Викладач фізичного виховання

Факультет:

Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Спортивна морфологія
Медична психологія
Лікувальна фізкультура
Біологічні основи активних видів туризму

 

Інститут журналістики

Журналістика (медіа-комунікації)

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

денна/заочна

Термін навчання:

денна

заочна

На основі ОКР "Бакалавр"

2 роки

2 роки 2 міс.

Кваліфікація відповідно до диплому:

Журналіст, фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва

Інститут:

Інститут журналістики

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Web–дизайн
Сучасні аудіо–програми
Медіариторика і пропаганда
Інтернет–комунікації та кіберкультура

Журналістика (за видами)

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

2 роки

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр журналістики та інформації, журналіст, викладач фахових дисциплін

Спеціалізація:

 

Інститут:

Інститут журналістики

Ключові дисципліни, що вивчаються:

Теорія та історія соціальних комунікацій
Прикладні соціально-комунікативні технології
Соціальні інформатика
Методика викладання фахових дисциплін
Методологія досліджень соціальних комунікацій
Медіаосвіта
Інформаційні потоки в соціальних комунікаціях

Журналістика (Видавнича справа та редагування)

Сторінка у розробці

Журналістика (Реклама та зв'язки з громадськістю)

Сторінка у розробці

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Сторінка у розробці

 

Педагогічний інститут

Дошкільна освіта

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

денна / заочна

Термін навчання:

денна

заочна

На основі ОКР "Бакалавр"

2 роки

2 роки 2 місяці

Професійна кваліфікація:

Організатор дошкільної освіти

Додаткова спеціалізація:

Управління електронним навчанням

Професійна кваліфікація:

Менеджер електронного навчання

Інститут:

Педагогічний інститут

 

Програма навчання

 

Початкова освіта

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

денна / заочна

Термін навчання:

денна

заочна

На основі ОКР "Бакалавр"

2 роки

2 роки 2 місяці

Професійна кваліфікація:

Організатор початкової освіти

Додаткова спеціалізація:

Управління електронним навчанням

Професійна кваліфікація:

Менеджер електронного навчання

Інститут:

Педагогічний інститут

 

Програма навчання

Наука про освіту (Педагогіка вищої школи)

Освітній ступінь:

магістр

Форма навчання:

денна/заочна

Термін навчання:

денна

заочна

На основі ОКР "Бакалавр"

2 роки

2 роки 2 міс.

Професійна кваліфікація:

Викладач університетів та вищих навчальних закладів

Додаткова спеціалізація:

Управління електронним навчанням

Професійна кваліфікація:

Менеджер електронного навчання

Інститут:

Педагогічний інститут

 

Програма навчання

 

Інститут людини

Психологія (Практична психологія)

Освітній ступінь:

Другий (магістерський)

Форма навчання:

денна/заочна

Термін навчання:

денна

заочна

На основі ОКР "Бакалавр"

1 рік 10 місяців

2 роки 2 місяці

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр практичної психології

Спеціалізації:

1. Консультативна психологія

2. Дитяча психологія

Інститут:

Інститут людини

 

Програма підготовки

Соціальна робота (Соціальна педагогіка)

Освітній ступінь:

Другий (магістерський)

Форма навчання:

денна/заочна

Термін навчання:

денна

заочна

На основі ОКР "Бакалавр"

1 рік 10 місяців

2 роки 2 міс.

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр соціальної педагогіки, викладач вищого навчального закладу

Спеціалізації:

1. Неформальна освіта

2. Управління електронним навчанням

Інститут:

Інститут людини

 

Програма підготовки

Психологія

Освітній ступінь:

Другий (магістерський)

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

 

На основі ОКР "Бакалавр"

1 рік 10 місяців

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр психології

Спеціалізації:

1. Психологія здоров`та безпеки

2. Організаційна психологія

Інститут:

Інститут людини

 

Програма підготовки

Соціальна робота

Освітній ступінь:

Другий (магістерський)

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

 

На основі ОКР "Бакалавр"

1 рік 10 місяців

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр соціальної роботи, викладач вищого навчального закладу

Додаткова спеціалізація:

Соціальне адміністрування у громаді

Інститут:

Інститут людини

 

Програма підготовки

Спеціальна освіта (Корекційна освіта (Логопедія))

Освітній ступінь:

Другий (магістерський)

Форма навчання:

денна

Термін навчання:

 

На основі ОКР "Бакалавр"

1 рік 10 місяців

Кваліфікація відповідно до диплому:

Магістр корекційної освіти, логопед; викладач корекційної педагогіки та спеціальної психології,психолог спеціальних закладів освіти

Спеціалізація:

Спеціальна психологія

Інститут:

Інститут людини

 

Програма підготовки

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Інформація Вступникам Перелік спеціальностей Магістр