Інформація про спеціалізовану Вчену Раду Д 26.133.07

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2017 року № 1714 створено спеціалізовану вчену раду Д 26.133.07 у Київському університеті імені Бориса Грінченка з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертації на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук за спеціальностями 09.00.03– соціальна філософія та філософія історії та 09.00.11 релігієзнавство строком на три роки.

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор філософських наук, професор Александрова Олена Станіславівна;

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор філософських наук, доцент Шепетяк Олег Михайлович;

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат філософських наук, доцент Мартич Руслана Василівна.