Images-loading

Інформація про спеціалізовану Вчену Раду К 26.133.07

Відповідно до наказу Вищої атестаційної комісії України від 12 травня 2015 року № 528 створено спеціалізовану вчену раду К 26.133.07 Київського університету імені Бориса Грінченка з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук заспеціальностями 09.00.03 соціальна філософія та філософія історії та 09.00.11 - релігієзнавство.

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор філософських наук, професор Александрова Олена Стваніславівна;

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор філософських наук, доцент Шепетяк Олег Михайлович;

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат філософських наук, доцент Мартич Руслана Василівна.