Порядок преміювання за публікації у виданнях Scopus та Web of Science