Міжнародна науково-практична конференція “Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог”

IMG 6057615-16 травня 2013 року
Київський університет Бориса Грінченка

 

 

 

15-16 травня 2013 року в Київському університету імені Бориса Грінченка відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог».

Її організатори – Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Вища педагогічна школа Спілки польських вчителів (м. Варшава, Республіка Польща), Київський університет імені Бориса Грінченка.

Конференція пройшла відповідно до плану роботи Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України у рамках Проекту “Проблеми освіти в Польщі та Україні у контексті процесів глобалізації та євроінтеграції”.

У заході взяли участь науковці-освітяни України та Польщі. Робота пройшла за такими напрямами:

  • Цивілізаційні виклики сфері освіти на початку ХХІ століття.
  • Освітні реформи як відображення соціально-економічних та суспільних трансформацій.
  • Освітні реформи та забезпечення сталого розвитку суспільства.
  • Ціннісні орієнтації в модернізації сфери освіти.
  • Культурологічні засади проектування освітніх реформ.
  • Освітні реформи в контексті історичного розвитку, традицій та культурної спадщини народів.
  • Освітні реформи у реалізації завдань полікультурної освіти.
  • Освітологічні засади цілісності й системності у цілепокладанні та реалізації освітніх реформ.
  • Економічні механізми реалізації освітніх реформ.

 

15 травня пройшло пленарне засідання, яке відкрили Віктор Огнев’юк, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, дійсний член НАПН України, та Анна Кузьма, радник Надзвичайного і Повноважного Посла Польщі в Україні з питань науково-освітньої співпраці.

З доповідями виступили відомі українські та польські вчені, зокрема:

Віктор Огнев’юк – ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, дійсний член НАПН України (тема доповіді “Реформування – як сутнісна характеристика сучасної освіти”);

Стефан Мешальський – ректор Вищої педагогічної школи Спілки польських вчителів (м.Варшава), доктор хабілітований гуманістичних наук у галузі педагогіки, професор звичайний (тема доповіді “Зміни польської системи освіти та ідея демократизації школи”);

Олександра Савченко – головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, радник Президії НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України (тема доповіді “Досвід реформування української освіти: спроба наукової рефлексії”);

Леандра Корчак – заступник декана педагогічного факультету Вищої педагогічної школи Спілки польських вчителів (м. Варшава), доктор гуманістичних наук у галузі педагогіки (тема доповіді “Роль асистента сім’ї у суспільній допомозі”);

Інна Шоробура – ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Московської академії педагогічних і соціальних наук (тема доповіді “Місія вчителя в освітніх реформах”);

Барбара Грабовська – науковий співробітник відділу етнології і наук про освіту Шльонського університету, доктор в галузі педагогіки (тема доповіді “Вища освіта у Польщі в контексті забезпечення мобільності та полікультурності освіти”);

Лариса Березівська – учений секретар, головний науковий співробітник лабораторії історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України, професор, доктор педагогічних наук (тема доповіді “Тенденції реформування шкільної освіти в Україні у ХХ ст.”);

Олександра Дубасенюк – професор кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка, доктор педагогічних наук, професор (тема доповіді “Модернізація системи освіти в Україні в умовах сучасних глобалізаційних процесів”);

Гайдзіца Анна – науковий співробітник відділу етнології і наук про освіту Шльонського університету, доктор в галузі педагогіки (тема доповіді “Освітня політика в Польщі після системної трансформації – думки вчителів про політиків і освітню політику Міністерства національної освіти”)

Світлана Сисоєва – завідувач науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України (тема доповіді “Освітологічний контекст освітніх реформ”);

Наталія Беднарська – науково-дидактичний співробітник (ад’юнкт) Вищої педагогічної школи Спілки польських вчителів (м. Варшава), доктор наук в галузі педагогіки (тема доповіді “Аналіз введення системи зовнішніх екзаменів за результатами педагогічних досліджень”);

Людмила Хоружа – проректор з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор (тема доповіді “Духовно-моральний вимір освітніх реформ”);

Юстина Коваль – магістр, асистент Вищої педагогічної школи Спілки польських вчителів (тема доповіді “Шестирічки в школі – результати освітньої реформи”).

По закінченню пленарного засідання студенти-грінченківці презентували польським гостям та всім учасникам конференції концертну програму.

16 травня польські професори прочитали лекції для студентів-грінченківців та учасників конференції.

У Педагогічному інститут та Інституту мистецтв з лекцією “Стилі навчання в сучасній школі” виступив Стефан Мешальський, ректор Вищої педагогічної школи Спілки польських вчителів (м.Варшава), доктор хабілітований гуманістичних наук в галузі педагогіки, професор звичайний.

В Інституті психології та соціальної педагогіки лекцію “Освіта і ринок праці” прочитала Леандра Корчак, заступник декана педагогічного факультету Вищої школи педагогічної Спілки польських вчителів (м. Варшава), доктор гуманістичних наук в галузі педагогіки.

Після лекцій професори ознайомилися з інститутами та взяли участь у майстер-класах, які провели викладачі та студенти Університету.

У результаті конференції, обговоривши проблеми реформування сучасної освіти в Україні та Польщі, обмінявшись досвідом, учасники конференції окреслили можливі шляхи модернізації освіти.