Міжнародна науково-практична конференція «Акмеологія – наука ХХІ ст.»

фото 130 травня 2014 року

вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, конференц-зала (ауд. 227).

 

 

 

30 травня 2014 року у Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Акмеологія – наука ХХІ століття».

 Її організатори – Міністерство освіти і науки України, Українська Академія Акмеологічних Наук, Київський університет імені Бориса Грінченка.

У заході взяли участь провідні вітчизняні вчені.

Конференцію відкрив Огнев’юк Віктор Олександрович, президент УААН, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України, академік УААН (тема вступної доповіді «Акме-особистість, акме-суспільство, акме-країна».

З вітальним словом до учасників звернулася модератор конференції Сисоєва Світлана Олександрівна, віце-президент УААН, завідувач лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, академік УААН.

Під час конференції відбулося урочисте вручення дипломів новим членам УААН.

З доповідями на пленарному засіданні виступили:Пальчевський Степан Сергійович, професор кафедри загальної і соціальної педагогіки та управління освітою Рівненського державного гуманітарного університету, доктор педагогічних наук, професор, академік УААН (тема доповіді «Педагогічна акмеологія як складова загальної акмеології»);

Сазоненко Галина Стефанівна, директор українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат педагогічних наук, академік УААН (тема доповіді «Управлінські акметехнології: сутність, види, особливості»); Дубасенюк Олександра Антонівна, професор кафедри педагогікиЖитомирського державного університету імені Івана Франка,доктор педагогічних наук, професор, академік УААН (тема доповіді «Развиток творчого потенціалу майбутнього вчителя вумовах акметехнологічного комплексу»);

Рибалко Людмила Сергіївна,декан природничого факультету,Харківського національного педагогічного університету  імені Григорія Сковороди,доктор педагогічних наук, професор, академік УААН (тема доповіді «Професійне самопізнання майбутніх учителів у процесі навчальних і педагогічних практик»); Щербина-Яковлева Олена Юхимівна, завідувач кафедри соціальної педагогіки і гендерних студій Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, доктор філософських наук,професор, академік УААН (тема доповіді «Соціально-педагогічні теорії та технології як культурний простір актуалізації акмеїстичних концептів»);

Антонов Валерій Миколайович,професор кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів та систем теплоенергетичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», кандидат технічних наук, доцент, академік УААН (тема доповіді «Прикладна і професійна акмеологія та кібернетичні акме-технології їх реалізації»); Гладкова Валентина Миколаївна, професор кафедри управління освітніми закладами та державної служби Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, кандидат педагогічних наук, академік УААН (тема доповіді «Акмеологічний аналіз як центральна ланка акмеологічного дослідження управлінської діяльності менеджера вищого навчального закладу»).

Під час конференції її учасники обговорили теоретико-методологічні засади акмеологічних досліджень та акмеологічні технології особистісно-професійного зростання.

фото 1
фото 2
фото 3
фото 3
фото 4
фото 5
фото 6
фото 8