Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття»

DSC0536616-17 жовтня 2014 року
м. Київ

 

 

 

16-17 жовтня 2014 року у Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття».

Пленарне засідання конференції (16 жовтня) вітальними словами відкрили Хоружа Людмила Леонідівна, проректор з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор та Бацак Костянтин Юрійович, директор Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук, доцент.

З музичним вітанням «Києве мій» ( слова Д. Луценка, музика І. Шамо) виступила Шаповалова Рімма, доцент кафедри академічного та естрадного вокалу Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, Заслужена артистка України.

Під час першого пленарного засідання «Мистецька освіта і художня культура України в процесі інтеграції до європейського освітнього простору» з доповідями виступили: Афанасьєв Юрій Львович, завідувач кафедри дизайну Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор (тема доповіді «Мистецька освіта та мистецька просвіта: діалектика системної цілісності); Іонас Кевішас, професор кафедри музики Литовського едукологічного університету, доктор педагогічних наук (тема доповіді «Духовний контекст у сучасній педагогічній діяльності»); Ядвіга Укхіла-Зроскі, заступник директора факультету мистецтв Сілезького університету в Катовіце, професор, доктор хабілітований (тема доповіді «Теорія музичної освіти Едвіна Гордона»); Шип Сергій Васильович, професор кафедри музичного мистецтва та хореографії Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», доктор мистецтвознавства (тема доповіді «Герменевтика творів мистецтва та актуальні завдання української мистецької педагогіки»); Войтек Марквіца, заступник директора Національного університету імені Фридерика Шопена, доктор філософії (тема доповіді «Післядипломна освіта піаністів — шлях до художньої майстерності»); Лобова Ольга Володимирівна, професор кафедри педагогічної творчості та освітніх технологій Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, доктор педагогічних наук (тема доповіді «Підготовка вчителя музики до національного виховання молодших школярів засобами підручників»); Щолокова Ольга Пилипівна, завідувач кафедри фортепіанного виконавства та художньої культури Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор (тема доповіді «Теоретико-методичні засади формування культурологічної освіченості педагога-музиканта»); Гуральник Наталія Павлівна, професор кафедри фортепіанного виконавства та художньої культури Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук (тема доповіді «Українська фортепіанна школа у персоналіях її фундаторів»).

Під час другого пленарного засідання «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку мистецької освіти і художньої культури» з доповідями виступили: Малгожата Каньовська, асистент професора факультету мистецтв Сілезького університету в Катовіце, доктор філософії з музики, доктор хабілітований (тема доповіді «Диригент проти композитора. Межі втручання в інтерпретацію сучасної музики на прикладі творів Ричарда та Олександра Габрисьових»); Реброва Олена Євгенівна, завідувач кафедри музичного мистецтва та хореографії Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», доктор педагогічних наук, доцент (тема доповіді «Екстраполяція тектологічної концепції О. Богданова у фахову підготовку майбутніх учителів музики та хореографії»); Локарєва Галина Василівна, завідувач кафедри акторської майстерності, професор кафедри педагогіки і психології освітньої діяльності Запорізького національного університету, доктор педагогічних наук, професор (тема доповіді «Сприйняття художньо-естетичної інформації як провідна детермінанта використання твору мистецтва у професійній підготовці майбутнього фахівця»); Карась Ганна Василівна, професор кафедри співу і диригування Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор мистецтвознавства (тема доповіді «Освітньо-педагогічна музична діяльність українців зарубіжжя як засіб вияву і збереження етнокультурної ідентичності»); Сверлюк Ярослав Васильович, заступник директора з навчально-методичної роботи Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, доктор педагогічних наук, професор (тема доповіді «Педагогічний феномен комунікативної взаємодії диригента оркестрового колективу»); Пляченко Тетяна Миколаївна, завідувач кафедри інструментально-виконавської майстерності Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, доцент (тема доповіді «Формування інструментально-виконавської компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі фахової підготовки»); Олексюк Ольга Миколаївна, завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор (тема доповіді «Методологічний контур інтеграційних процесів у мистецькій освіті»).

Після виступів учасників пленарних засідань модераторами конференції була проведена дискусія з актуальних проблем мистецької освіти та розвитку культурного середовища, під час якої усі бажаючі мали змогу поставити питання доповідачам та обговорити проблеми і перспективи.

 

17 жовтня в Інституті мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка відбулася робота п’яти секцій: «Історичний досвід професійної мистецької освіти та художньої культури»; «Сучасне мистецтвознавство в системі художньої культури»; «Аксіологічні основи професійної мистецької освіти та художньої культури ХХІ століття»; «Інтегративні тенденції в системі неперервної професійної мистецької освіти. Інноваційні технології професійної мистецької освіти»; «Компетентнісний підхід у сучасній професійній мистецькій освіті: європейський досвід та українські перспективи».

Після секційних засідань відбулася презентація наукових праць професорсько-викладацького складу Інституту мистецтв. Також учасники конференції мали змогу відвідати виставку картин «Мистецька галерея магістрантів Київського університету імені Бориса Грінченка» та роботу творчих майстерень.

Завершальною частиною Міжнародної науково-практичної конференції «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття» став концерт «Мистецтво єднає світ».

 

IMG_1693
IMG_1704
IMG_1707
IMG_1719
IMG_1722
IMG_1752
IMG_1762
IMG_1780
IMG_1782
IMG_1789
IMG_1792
IMG_1800
IMG_1806
IMG_1808
IMG_1893
IMG_1921
IMG_1922
IMG_1934
IMG_1944
IMG_1950
IMG_1973
IMG_1996
IMG_1999
IMG_2006