Всеукраїнська наукова конференція «Цивілізаційні дискурси світової та української історіографії: минуле, сучасне, майбуття»

vseukr naukova konferenciya 1123 вересня 2016 року
м. Київ, вул. М. Тимошенка 13-Б

 

 

 

23 вересня 2016 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Цивілізаційні дискурси світової та української історіографії: минуле, сучасне, майбуття». В організації конференції взяли участь Інститут історії України НАН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини та Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

З вступними словами до учасників конференції звернулися: Віннікова Наталія Миколаївна, проректор з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, доцент; Удод Олександр Андрійович, завідувач відділу української історіографії Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України; Самойленко Олександр Григорович, ректор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, кандидат історичних наук, доцент та Сокирська Владилена Володимирівна, проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат історичних наук, професор.

Під час І пленарного засідання конференції «Цивілізаційні дискурси у світлі циклічної та лінеарної традицій історіописання» з доповідями виступили: Удод Олександр Андрійович, завідувач відділу української історіографії Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України (тема доповіді «Українська історіографія в 1991–2016 рр.: цивілізаційний вимір»); Космина Віталій Григорович, професор кафедри регіональних систем та європейської інтеграції Дипломатичної академії України при МЗС України, доктор історичних наук, доцент (тема доповіді «Цивілізаційний аналіз історичного процесу: проблеми теорії і практики»); Салата Оксана Олексіївна, завідувач кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор історичних наук, професор (тема доповіді «Світоглядні та методологічні позиції формаційного і цивілізаційного підходів до історії»); Бережна Світлана Вікторівна, декан Історико-філософського факультету Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, доктор історичних наук, професор (тема доповіді «Історичне порівняння як фундамент історичної антропології: феноменологічні розвідки»); Луняк Євген Миколайович, професор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, доктор історичних наук, доцент (тема доповіді «Україна-Русь як цивілізаційний кордон Європи в ідеях Францішека Духінського»).

Завершилася І пленарна частина конференції презентацією колективної монографії «Історик і влада», яку провела Колесник Ірина Іванівна, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, професор.

Під час ІІ пленарної частини конференції «Цивілізація у просторі пост-історії» з доповідями виступили: Ковальчук Наталія Дмитрівна, професор кафедри філософії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор (тема доповіді «“Заклик” та “відгук” у контексті кордонної цивілізації України»); Ковалевська Ольга Олегівна, старший науковий співробітник відділу української історіографії Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, доцент (тема доповіді «Візуалізація образу козацького старшини як відображення цінностей християнської цивілізації»); Кривошея Ігор Іванович, завідувач кафедри загальної історії Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, директор Польського культурно-освітнього центру, кандидат історичних наук, професор (тема доповіді «Польська аристократія в історико-культурному розвитку Правобережної України XVIII–ХІХ ст.»); Куций Іван Петрович, докторант кафедри історії та етнології України Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, кандидат історичних наук, доцент (тема доповіді «Цивілізаційні образи в українській історіографії “довгого ХІХ століття”»); Марочко Василь Іванович, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, керівник Центру досліджень геноциду українського народу, доктор історичних наук, професор (тема доповіді «Статистика жертв голодомору: історико-демографічний дискурс»); Острянко Андрій Миколайович, завідувач кафедри археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, кандидат історичних наук, доцент (тема доповіді «Методологічні засади історичного пізнання: історіографічні спостереження на ідеологічному ґрунті»); Мостяєв Олександр Іванович, кандидат філософських наук (тема доповіді «Історико-типологічний метод як засіб подолання теоретичних суперечностей цивілізаційного підходу»); Андрєєв Віталій Миколайович, завідувач кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету, доктор історичних наук, професор та Андрєєва Світлана Серафімівна, доцент кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету, кандидат історичних наук, доцент (тема доповіді «“Теорія епох” Віктора Петрова як феномен української історіографії ХХ ст.»); Орлова Тетяна Володимирівна, професор кафедри історії зарубіжної україністики історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор (тема доповіді «Цивілізаційний підхід до викладання і вивчення всесвітньої історії на гуманітарних факультетах вищих навчальних закладів України»).

Конференція пройшла у форматі дискусій, усі бажаючі змогли поставити запитання доповідачам і взяти участь в обговорені актуальних проблем світової та української історіографії.

Під час підбиття підсумків учасники заходу наголосили на необхідності проведення конференцій, які б сприяли формуванню нової методологічної парадигми і використанню у наукових історичних, філософських дослідженнях цивілізаційного підходу. Під час наукового зібрання було запропоновано тематику для майбутніх конференцій.

 

 

Всеукраїнська наукова конференція «Цивіліза...
Всеукраїнська наукова конференція «Цивіліза...
Всеукраїнська наукова конференція «Цивіліза...
Всеукраїнська наукова конференція «Цивіліза...
Всеукраїнська наукова конференція «Цивіліза...
Всеукраїнська наукова конференція «Цивіліза...
Всеукраїнська наукова конференція «Цивіліза...
Всеукраїнська наукова конференція «Цивіліза...
Всеукраїнська наукова конференція «Цивіліза...
Всеукраїнська наукова конференція «Цивіліза...
Всеукраїнська наукова конференція «Цивіліза...