V ювілейна Міжнародна науково-практична конференція Української академії акмеології «Акмеологія – наука ХХІ століття»

mizhnorodna konferenciia akmiologiia 1828 жовтня 2016 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

 

 

28 жовтня 2016 року в Київському Університеті імені Бориса Грінченка відбулася V ювілейна Міжнародна науково-практична конференція Української академії акмеології «Акмеологія – наука ХХІ століття».

Розпочалася конференція із загальних зборів Української академії акмеології, під час яких із вітальним словом виступив Огнев’юк Віктор Олександрович, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, президент УАА, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України та УАА.

У рамках засідання Фруктова Яна Станіславівна, доцент кафедри журналістики та нових медіа Київського університету імені Бориса Грінченка, вчений секретар УАА, кандидат педагогічних наук, доцент, член-кореспондент УАА представила Звіт про діяльність Української академії акмеології за 2016 рік.

Під час зборів було підписано угоди про співпрацю між Українською академією акмеології та Українською асоціацією психології освіти і розвитку й Академією міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся», а також відбулося урочисте нагородження членів академії грамотами та подяками.

На пленарному засіданні з доповідями виступили: Саух Петро Юрійович, ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка, віце-президент УАА, доктор філософських наук, професор, академік АНВШ України та УАА (тема доповіді «Навчально-виховний процес: від розбалансованості до цілісності на основі акмеологічного алгоритму»); Луньов Віталій Євгенійович, провідний науковий співробітник Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, адміністратор Східноєвропейської федерації наукової аналітики Міжнародної академії наук і вищої освіти (Велика Британія), кандидат психологічних наук, доцент, дійсний член Всесвітньої федерації психічного здоров’я (США), член-кореспондент Британської академії освіти, член-кореспондент УАА (тема доповіді: «Наукова мобільність та промоція акмеологічних студій: Україна, Європа, світ»); Власова Олена Іванівна, завідувач кафедри психології розвитку Факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор психологічних наук, професор (тема доповіді: «Акмеологія як вершинна психологія: методологія і практика досліджень»); Музика Олександр Леонідович, завідувач лабораторії психології обдарованості Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук, професор (тема доповіді: «Суб’єктно-ціннісний аналіз розвитку обдарованої особистості»); Марія Хмєлєвська, декан Педагогічного факультету Вищої Школи імені Павла Влодковіца у Плоцьку (Республіка Польща), доктор педагогічних наук, професор, іноземний член УАА (тема доповіді: «Діяльність Педагогічного факультету Вищої Школи імені Павла Влодковіца у Плоцьку»); Томаш Кук, проректор з міжнародних відносин Вищої школи Лінгвістики в Ченстохові (Республіка Польща), іноземний член УАА (тема доповіді: «Діагностика системи управління якістю освітнього процесу: коучинговий підхід»); Сазоненко Галина Стефанівна, директор Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат педагогічних наук, народний вчитель України, академік УАА (тема доповіді: «Акме-управління – нова якість ліцейної освіти»). Модератором конференції була Сисоєва Світлана Олександрівна, завідувач НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка, віце-президент УАА, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, академік УАА.

Після пленарного засідання конференції усі бажаючі мали змогу ознайомитися з діяльністю науково-дослідної лабораторії культури лідерства (модератор – Міляєва Валерія Робертівна, завідувач науково-дослідної лабораторії культури лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор психологічних наук, професор), взяти участь у роботі тренінгу «Конфлікт очікування молодого фахівця» Томаша Кука, проректора з міжнародних відносин Вищої школи Лінгвістики в Ченстохові (Республіка Польща), іноземного члена УАА, а також у роботі семінару «Українська акме-жінка» Антонова Валерія Миколайовича, доцента кафедри інформаційних технологій Національного технічного університету України «КПІ», кандидата технічних наук, академіка УАА.

 

 

V ювілейна Міжнародна науково-практична кон...
V ювілейна Міжнародна науково-практична кон...
V ювілейна Міжнародна науково-практична кон...
V ювілейна Міжнародна науково-практична кон...
V ювілейна Міжнародна науково-практична кон...
V ювілейна Міжнародна науково-практична кон...
V ювілейна Міжнародна науково-практична кон...
V ювілейна Міжнародна науково-практична кон...
V ювілейна Міжнародна науково-практична кон...
V ювілейна Міжнародна науково-практична кон...
V ювілейна Міжнародна науково-практична кон...
V ювілейна Міжнародна науково-практична кон...
V ювілейна Міжнародна науково-практична кон...
V ювілейна Міжнародна науково-практична кон...
V ювілейна Міжнародна науково-практична кон...
V ювілейна Міжнародна науково-практична кон...
V ювілейна Міжнародна науково-практична кон...
V ювілейна Міжнародна науково-практична кон...
V ювілейна Міжнародна науково-практична кон...
V ювілейна Міжнародна науково-практична кон...
V ювілейна Міжнародна науково-практична кон...
V ювілейна Міжнародна науково-практична кон...
V ювілейна Міжнародна науково-практична кон...
V ювілейна Міжнародна науково-практична кон...
V ювілейна Міжнародна науково-практична кон...
V ювілейна Міжнародна науково-практична кон...