Всеукраїнська наукова конференція «Людина, етнос, нація в світовій історії: державотворчі процеси на євразійському просторі (ХІХ – початок ХХІ століття)»

Всеукраїнська наукова конференція  «Людина, етнос, нація в світовій історії:  державотворчі процеси на євразійському просторі  (ХІХ – початок ХХІ століття)»16 березня 2017 року
Київський університет імені Бориса Грінченка 

 

 

  

16 березня 2017 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Людина, етнос, нація в світовій історії: державотворчі процеси на євразійському просторі (ХІХ – початок ХХІ століття)».

На пленарному засіданні конференції з доповідями виступили:

Василь Ткаченко , доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, головний науковий співробітник Інституту всесвітньої історії НАН України;

Ігор Срібняк , доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка;

Василь Ткаченко , доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, головний науковий співробітник Інституту всесвітньої історії НАН України (тема доповіді «Національна ідентичність і суспільна безпека України»);

Володимир Розумюк , кандидат політичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту всесвітньої історії НАН України (тема доповіді «Проблема формування національної держави: теоретичний аспект»);

Геннадій Надтока, доктор історичних наук, професор Київського університету імені Бориса Грінченка (тема доповіді «Російська православна церква на пострадянському просторі: тенденції конфесійної та політичної еволюції»);

Гуменюк Олена , кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, старший викладач Київського університету імені Бориса Грінченка (тема доповіді «Українські молодіжні організації в Польщі: типологізація і форми діяльності (1920-ті – 1939 р.»).

Распутіна Лідія , магістранта Київського університету імені Бориса Грінченка (тема доповіді «Скарби з монетами І–V століть як джерело вивчення зв’язків населення середнього Подніпров’я із осередками Античності»).

Пленарне засідання конференції завершилось презентацією монографії Ігоря Срібняка «Енциклопедія полону: українська Tuchola» (Київ-Париж, 2017. – 156 с.), якою кафедра всесвітньої історії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка започаткувала міжнародний науково-освітній проект «ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ПОЛОНУ».

Після завершення пленарного засідання робота конференції була продовжена у секціях:. «Українсько-польські взаємини»; «Всесвітня історія»; «Історія України»; «Орієнталістика»; «Соціум».

Усі бажаючі взяли активну участь в обговорені актуальних питань державотворчих процесів на євразійському просторі ХІХ – початку ХХІ століття.

Дякуємо учасникам за конструктивний науковий діалог.

 

Всеукраїнська наукова конференція «Людина,...
Всеукраїнська наукова конференція «Людина,...
Всеукраїнська наукова конференція «Людина,...
Всеукраїнська наукова конференція «Людина,...
Всеукраїнська наукова конференція «Людина,...
Всеукраїнська наукова конференція «Людина,...
Всеукраїнська наукова конференція «Людина,...
Всеукраїнська наукова конференція «Людина,...
Всеукраїнська наукова конференція «Людина,...
Всеукраїнська наукова конференція «Людина,...