Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Українська історична наука в сучасному інформаційному і освітньому просторі»

Всеукраїнська наукова конференція  з міжнародною участю «Українська історична наука  в сучасному інформаційному і освітньому просторі»

22-23 вересня 2017 року

 

 

 

22-23 вересня 2017 року відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Українська історична наука в сучасному інформаційному і освітньому просторі», присвячена теоретичним і методологічним орієнтирам сучасної української історіографії, проблемам взаємодії академічної науки й історичної пам’яті в інформаційному суспільстві, академічній та університетській історичній науці.

Співорганізаторами заходу стали Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут історії України НАН України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя та Уманський державний університет імені Павла Тичини.

22 вересня у Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулися пленарні засідання конференції: «Еволюція української історіографії у контексті розвитку світової і європейської історичної науки» та «Академічна і університетська історична наука: проблеми взаємодії й інтеграції», під час яких вчені розкрили найактуальніші питання сучасної історичної науки та презентували власні дослідження у галузі історії: колективну монографію «Цивілізаційні дискурси світової та української історіографії», «Археографічну збірку листів Галагана до дружини», фахове видання з історії «Київські історичні студії». Усі бажаючі взяли участь у роботі секцій «Теоретичні і методологічні орієнтири сучасної української історіографії» та «Деміфологізація історії. Роль ЗМІ у популяризації історичних знань».

23 вересня робота конференції продовжилася у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя у форматі круглого столу «Проблеми взаємодії академічної науки й історичної пам’яті в інформаційному суспільстві». Під час дискусії були обговорені важливі питання впровадження досягнень історичної науки в освітній простір середньої загальноосвітньої та вищої школи. На завершення заходу учасники відвідали музейний комплекс Університету та Будинок-музей Марії Заньковецької.

У конференції взяли участь 54 науковці (у тому числі 26 докторів наук) з провідних наукових установ та вищих навчальних закладів України, Республіки Польща та Федеративної Республіки Німеччина: Факультет «Артес Лібералес» Варшавського університету (Республіка Польща), Український вільний університет (Федеративна Республіка Німеччина), Інститут історії України НАН України, Інститут Всесвітньої історії НАН України, Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Харківська державна академія культури, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Запорізький національний університет, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та ін.

Результати наукових досліджень учасників конференції будуть опубліковані у колективній монографії.

  

Матеріали надано НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

Всеукраїнська наукова конференція з міжнар...
Всеукраїнська наукова конференція з міжнар...
Всеукраїнська наукова конференція з міжнар...
Всеукраїнська наукова конференція з міжнар...