Всеукраїнська науково-практична конференція «Лінгвістичний і лінгводидактичний дискурсний простір: здобутки і перспективи»

Всеукраїнська науково-практична конференція «Лінгвістичний і лінгводидактичний дискурсний  простір: здобутки і перспективи»12 жовтня 2017 року
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б

 

 

 

 

12 жовтня 2017 року в Інституті філології Київського університету імені Бориса Грінченка відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Лінгвістичний і лінгводидактичний дискурсний простір: здобутки і перспективи», учасниками якого стали провідні лінгвісти та лінгводидакти України.

Вітальним словом розпочала конференцію директор Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка доктор філологічних наук, професор Олена Володимирівна Єременко, яка відмітила високий представницький склад конференції – учасників з 16 наукових установ і вищих навчальних закладів України: Інституту української мови НАН України, Інституту педагогіки НАПН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка,Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Національного університету «Острозька академія», Херсонського державного університету, Житомирського державного університету імені Івана Франка, Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Донецького національного університету імені Василя Стуса, Кам’янець-Подільського національного університет імені Івана Огієнка, Маріупольського державного університету, Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Національного університету біоресурсів і природокористування, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Державного університету телекомунікацій.

Розпочав пленарне засідання конференції завідувач кафедри української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор Станіслав Олександрович Караман виступом про здобутки викладачів кафедри у лінгвістиці й лінгводидактиці.

Завідувач відділу структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук, професор Євгенія Анатоліївна Карпіловська, завідувач кафедри прикладної лінгвістики Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, доктор філологічних наук, професор Наталія Василівна Кондратенко та завідувач кафедри стилістики та мовної комунікації Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, професор Лариса Іванівна Шевченко торкнулися актуальних проблем когнітивної і функціонально-комунікативної парадигм лінгвістики.

Натомість професор кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук Лідія Павлівна Гнатюк і провідні професори факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова – завідувач кафедри української мови доктор філологічних наук, професор  Марія Яківна Плющ та завідувач кафедри стилістики, доктор філологічних наук, професор Любов Іванівна Мацько запропонували науковій спільності нові підходи до аналізу традиційних питань історії української мови та граматичних категорій.

Не менш цікавими були й виступи лінгводидактів. Так, завідувач кафедри української мови і літератури Національного університету «Острозька академія», доктор педагогічних наук, професор Іван Миколайович Хом’як розповів про компетентнісний підхід до навчання українського правопису.

Надзвичайно змістовними і корисними були виступи учасників конференції на секційних засіданнях конференції , робота яких тривала в атмосфері дискусій, що, безумовно сприятиме подальшим науковим пошукам учасників конференції.

 

Матеріали надано НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

Всеукраїнська науково-практична конференція...
Всеукраїнська науково-практична конференція...
Всеукраїнська науково-практична конференція...
Всеукраїнська науково-практична конференція...
Всеукраїнська науково-практична конференція...
Всеукраїнська науково-практична конференція...
Всеукраїнська науково-практична конференція...