IІ Міжнародна наукова конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти»

IІ Міжнародна наукова конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти»

28 листопада 2018 р.
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б

 

 

 

28 листопада 2018 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка пройшла IІ Міжнародна наукова конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти».

У рамках конференції відбулися загальні збори та засідання міжнародної секції недержавної громадської організації «Українська академія акмеології».

Конференцію відкрили вступними доповідями: Віктор Огнев’юк, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України (тема доповіді: «Підготовка педагогів у системі сучасної університетської освіти: основні виклики і тенденції») та Ігор Балуба, керівник експертної групи з питань освіти дорослих і педагогічної освіти Директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України, кандидата історичних наук (тема доповіді: «Основні напрями підготовки вчителя відповідно до “Концепції розвитку педагогічної освіти”»).

У межах конференції були проведені наступні сесії:

  • Перша сесія «Перспективи розвитку педагогічної освіти України в контексті реалізацій положень нової Концепції педагогічної освіти» (модератор: Людмила Хоружа, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор).
  • Друга сесія «Варіативність моделей неперервної педагогічної освіти: міжнародний та вітчизняний досвід» (модератор: Ольга Котенко, директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент).
  • Третя сесія «Неперервна педагогічна освіта: зміст та технології забезпечення її якості» (модератор: Вікторія Желанова, професор кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, доцент).

Під час сесій з доповідями виступили: Світлана Сисоєва, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України – Україна (тема доповіді: «Розвиток порівняльної професійної педагогіки в Україні: освітологічний контекст»); Лариса Лук’янова, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України – Україна (тема доповіді: «Концептуальні засади розвитку освіти дорослих»); Йозеф Малах, завідувач кафедри освіти і освіти дорослих Університету Острави, доктор педагогічних наук, професор – Чеська Республіка (тема доповіді: «Особливості навчання майбутнього викладача педагогіки та андрагогіки в університетах Чеської Республіки»); Єва Огродська-Мазур, професор факультету етнології та освітніх наук Інституту освіти Сілезького університету в Катовіце, доктор педагогічних наук, професор, Барбара Грабовська, професор факультету етнології та освітніх наук Інституту освіти Сілезького університету в Катовіце, доктор педагогічних наук, професор, Анна Шафранська, професор факультету етнології та освітніх наук Інституту освіти Сілезького університету в Катовіце, доктор педагогічних наук, професор та Лукаш Квадранс, доцент факультету етнології та освітніх наук Інституту освіти Сілезького університету в Катовіце, кандидат педагогічних наук – Республіка Польща (тема доповіді: «Міжкультурна освіта у Польщі: сучасні проблеми та напрями досліджень»); Марія Братко, директор Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент – Україна (тема доповіді: «Громадські (ком’юніті) коледжі як складова система вищої освіти США»); Мілан Хмура, доцент кафедри освіти і освіти дорослих Університету Острави, кандидат педагогічних наук – Чеська Республіка (тема доповіді: «Розвиток педагогічних компетентностей викладачів університетів»).

Усі бажаючі взяли участь в обговорені актуальних питань за напрямами роботи конференції.

 

Матеріали надано НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

IІ Міжнародна наукова конференція «Педагогі...
IІ Міжнародна наукова конференція «Педагогі...
IІ Міжнародна наукова конференція «Педагогі...
IІ Міжнародна наукова конференція «Педагогі...
IІ Міжнародна наукова конференція «Педагогі...
IІ Міжнародна наукова конференція «Педагогі...
IІ Міжнародна наукова конференція «Педагогі...
IІ Міжнародна наукова конференція «Педагогі...
IІ Міжнародна наукова конференція «Педагогі...
IІ Міжнародна наукова конференція «Педагогі...
IІ Міжнародна наукова конференція «Педагогі...
IІ Міжнародна наукова конференція «Педагогі...