V Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття»

V Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття»

04 квітня 2019 року
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б 

 

 

  

04 квітня 2019 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася V Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття».

Пленарне засідання конференції вітальними словами відкрили: Наталія Віннікова, проректор з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, доцент та Костянтин Бацак, директор Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук, доцент.

З музичною композицією «Сетра Седі» композитора Хореса Сільвера виступив дует у складі Костянтина Стрельченка, доцента кафедри інструментально-виконавської майстерності Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, заслуженого артиста України (акордеон) та Ірини Артеменко, студентки ІІІ курсу спеціальності «Музичне мистецтво» Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка (саксофон).

Під час пленарного засідання «Мистецька освіта і художня культура України в процесі інтеграції до європейського освітнього простору» з доповідями виступили: Оксана Комаровська, завідувач лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук, Україна (тема доповіді: «Людина культури: особистісно-ціннісні аспекти становлення»); Ніцца Давидович, голова відділу оцінювання якості знань Факультету суспільних та гуманітарних наук Аріельського університету, професор, Держава Ізраїль (тема доповіді: «Місце мистецтва синагоги у культурі дозвілля — виклики ХХІ століття»); Галина Падалка, професор кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства Факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, Україна (тема доповіді: «Художньо-методична культура викладача мистецьких дисциплін: сутність, принципи саморозвитку»); Галина Ніколаї, професор кафедри музичного мистецтва та хореографії Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», доктор педагогічних наук, професор, Україна (тема доповіді «Розвиток філософії мистецької освіти в Польщі: в очікуванні міленіуму»); Валерія Жаркова, завідувач кафедри історії світової музики Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, доктор мистецтвознавства, професор, Україна (тема доповіді: «Історія музики як навчальна дисципліна в епоху високих IT-технологій: нові методологічні підходи та ціннісні критерії»); Сергій Шип, професор кафедри музичного мистецтва та хореографії Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», доктор мистецтвознавства, професор, Україна (тема доповіді: «Музична педагогіка далекого майбутнього. Спроба передбачення»).

Продовжила роботу конференції дискусійна платформа «Міждисциплінарні тенденції в університетській освіті», під час якої з доповідями виступили: Вікторія Тушева, професор кафедри теорії і методики мистецької освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, доктор педагогічних наук, доцент, Україна (тема доповіді: «Пошук методологічних орієнтирів у гуманітарному дослідженні в контексті мистецької педагогіки»); Ганна Карась, професор кафедри методики музичного виховання та диригування Навчально-наукового Інституту мистецтв Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», доктор мистецтвознавства, професор, Україна (тема доповіді: «Методологія трансдисциплінарної інтеграції відкритих освітніх ресурсів у вивченні художньої культури української діаспори»); Галина Локарєва, завідувач кафедри акторської майстерності Запорізького національного університету, доктор педагогічних наук, професор, Україна (тема доповіді: «Музична терапія як інноваційна технологія в освітньому процесі»); Олег Кардаш , професор кафедри дизайну Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор технічних наук з технічної естетики, професор, Україна (тема доповіді: «Класифікаційні ознаки біжутерії в арт-дизайні»); Ольга Школьна, завідувач кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник, Україна (тема доповіді: «Блакитна троянда мрій Бориса Грінченка в розписі фарфору Олени Жернової»).

У рамках конференції відбулася робота двох секцій: «Філософські засади, історичний досвід та трансдисциплінарні виміри професійної мистецької освіти і художньої культури»; «Стратегічні орієнтири творчої самореалізації особистості та інноваційні технології в системі професійної мистецької освіти».

Модераторами конференції виступили провідні українські науковці: Ольга Олексюк, завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор; Сергій Шип, професор кафедри музичного мистецтва та хореографії Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», доктор мистецтвознавства, професор та Галина Локарєва, завідувач кафедри акторської майстерності, професор кафедри педагогіки і психології освітньої діяльності Запорізького національного університету, доктор педагогічних наук, професор.

Усі бажаючі мали змогу взяти участь в обговорені проблемних питань розвитку подальших наукових досліджень сучасної мистецької освіти та художньої культури, окреслені.

 

Матеріали надано НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

V Міжнародна науково-практична конференція ...
V Міжнародна науково-практична конференція ...
V Міжнародна науково-практична конференція ...
V Міжнародна науково-практична конференція ...
V Міжнародна науково-практична конференція ...
V Міжнародна науково-практична конференція ...
V Міжнародна науково-практична конференція ...
V Міжнародна науково-практична конференція ...
V Міжнародна науково-практична конференція ...