Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Освітологія – 2019. Забезпечення якості вищої освіти в університеті: рух України до Європейського Союзу» (24 квітня 2019 року)

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Освітологія – 2019. Забезпечення якості вищої освіти в університеті: рух України до Європейського Союзу» (24 квітня 2019 року)

24 квітня 2019 року
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б

 

 

  

24 квітня 2019 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Освітологія – 2019. Забезпечення якості вищої освіти в університеті: рух України до Європейського Союзу».

У роботі конференції взяли участь провідні науковці України, Республіки Польщі, Грецької Республіки, Угорщини, а також викладачі, аспіранти та студенти більш ніж з двадцяти університетів різних міст України (Львів, Харків, Вінниця, Миколаїв, Херсон, Черкаси, Хмельницький, Мелітополь, Маріуполь, Суми, Кривий Ріг та ін.).

На початку конференції всіх учасників привітав Віктор Огнев’юк, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, який наголосив на необхідності дослідження проблеми забезпечення якості вищої освіти у контексті інноваційного розвитку та глобальної конкуренції.

Під час пленарного засідання конференції з доповідями виступили: Володимир Луговий, перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України, Україна (тема доповіді «Світові рейтинги університетів у забезпеченні якості вищої освіти»); Олена Єременко, заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, доктор філологічних наук, професор, Україна (тема доповіді «НАЗЯВО – каталізатор позитивних змін у забезпеченні якості вищої освіти в Україні»); Роберт Жак, проректор з дидактики Вищої школи імені Павла Влодковіца у Плоцьку, доктор інженерних наук, Республіка Польща (тема доповіді «Система управління якістю освіти у Вищій школі імені Павла Влодковіца у Плоцьку»); Петро Саух, академік-секретар відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, Україна (тема доповіді «Якість вищої освіти як індикатор якості життя в інформаційному суспільстві»); Малгожата Камінська, викладач факультету педагогіки Вищої школи імені Павла Влодковіца у Плоцьку, доктор (PhD) з гуманітарних наук у галузі педагогіки, Республіка Польща (тема доповіді «Засоби забезпечення якості вищої освіти. Редукція чи еволюція понять?»); Олексій Жильцов, проректор з науково-методичної та навчальної роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент, Україна (тема доповіді «Внутрішня система забезпечення якості освіти в університеті»); Світлана Сисоєва, академік-секретар відділення загальної педагогіки та філософії освіти Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України (тема доповіді «Про реалізацію Модулю “Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського Союзу” програми “Еразмус+: Жан Моне”»); Марія Марта Урлінська, завідувач кафедри соціальної педагогіки факультету педагогіки Єзуїтського університету Ігнатіанум у Кракові, доктор габілітований, професор, Республіка Польща (тема доповіді «Студенти в умовах соціального уcтрою – динамічні та порівняльні дослідження – результати досліджень, проведених у Польщі та Україні»); Марія Братко, директор Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, доцент (назва доповіді «Управління забезпеченням якості освіти в умовах Університетського коледжу: середовищний підхід»).

Усі бажаючі взяли участь в обговоренні актуальних питань щодо освітологічних засад розбудови внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти в університеті, соціально-економічних чинників забезпечення якості освіти і зарубіжного досвіду діяльності університетів із забезпечення якості вищої освіти. Молоді науковці – студенти, магістранти та аспіранти університетів – представили свої наукові розвідки у стендових доповідях, з якими мали можливість ознайомитися всі учасники конференції.

 

Матеріали надано НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

Всеукраїнська науково-практична конференція...
Всеукраїнська науково-практична конференція...
Всеукраїнська науково-практична конференція...
Всеукраїнська науково-практична конференція...
Всеукраїнська науково-практична конференція...
Всеукраїнська науково-практична конференція...
Всеукраїнська науково-практична конференція...
Всеукраїнська науково-практична конференція...
Всеукраїнська науково-практична конференція...
Всеукраїнська науково-практична конференція...
Всеукраїнська науково-практична конференція...
Всеукраїнська науково-практична конференція...