ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції»

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції»

14-15 листопада 2019 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

   

 

14-15 листопада 2019 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції».

Участь у конференції взяли науковці та практики з усіх областей України та 9 країн світу: Білорусії, Болгарії, Греції, Казахстану, Канади, Кіпру, Польщі, Румунії, США.

Модерували конференцію: Ганна Іванюк, завідувач кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор; Ніна Батечко, завідувач кафедри вищої та прикладної математики Національного університету природокористування і біоресурсів України, доктор педагогічних наук, доцент, академік Української академії акмеології; Любов Співак, професор кафедри теоретичної та консультативної психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор психологічних наук, професор; Геннадій Бондаренко, завідувач кафедри початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент; Олена Музика, доцент кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук, доцент.

14 листопада учасники конференції разом зі студентами спеціальностей «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта» Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка взяли участь у роботі круглого столу «Стратегії розвитку педагогічної освіти в добу змін», а також відвідали демонстраційні студії: «Використання авторської технології SELF-book в особистісно-професійній підготовці педагогів»; «Вивчення особистості дитини: розмаїття методик».

15 листопада у рамках конференції відбулися загальні збори Української академії акмеології та робота пленарного засідання «Стратегії розвитку педагогічної освіти у міжкультурному вимірі», під час якого з доповідями виступили: Петро Саух, академік-секретар відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН України, віце-президент, академік Української академії акмеології («Інноваційний дискурс педагогічної освіти в умовах експоненційних технологій: рух без компасу»); Лариса Березівська, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського («Інтеграція історії освіти України в європейський освітній простір»); Ніна Батечко, завідувач кафедри вищої та прикладної математики Національного університету природокористування і біоресурсів України, доктор педагогічних наук, доцент («Акмесинергетичний підхід у підготовці викладачів вищої школи в умовах магістратури»); Марія Братко, директор Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, доцент («Професійна підготовка педагогів в контексті сучасних цивілізаційних викликів»); Ганна Іванюк, завідувач кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор («Антропологічний концепт педагогічної освіти: глобальний, європейський та національний виміри»); Оксана Кікінежді, завідувач кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, директор Науково-дослідного центру з проблем ґендерної освіти і виховання учнівської та студентської молоді НАПН України, доктор психологічних наук, професор («Ґендерний вимір підготовки майбутнього педагога в умовах освітніх змін»); Ісаак Пападопулос, PhD в галузі прикладної лінгвістики, викладач лінгвістики Європейського університету Кіпру, Республіка Кіпр («Побудова мостів мов та культур: сприяння міжкультурному спілкуванню та підготовці студентів до глобалізованого середовища»); Оксана Проскура, директор Київської гімназії східних мов № 1 («Антропологічний вимір підготовки вчителя в умовах освітніх змін»); Лаура Тайтелієва, старший викладач Казахського національного педагогічного університету імені Абая, магістр педагогіки, Республіка Казахстан («Формування готовності майбутніх вихователів дошкільних закладів до інноваційної діяльності»); Тетяна Мієр, професор кафедри початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, доцент («Дидактичні акценти зарубіжного та вітчизняного перспективного досвіду підготовки фахівців початкової освіти»); Тетяна Пономаренко, професор кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор («Управлінська культура педагогів вищої школи як умова якості вищої педагогічної освіти»); Інна Степанюк, докторантка Факультету спеціальної освіти Канзаського Університету та Наталія Колесова, інтерн Коаліції Інклюзивної Освіти штату Меріленд, магістр зі спеціальності «Викладання та навчальний план з фокусом на інклюзивній освіті, інклюзивному лідерстві та захисті прав людей з інвалідністю», США («Інклюзивні» групи в університетах України: критичний аналіз політики»); Наталія Гузій, професор кафедри теоретичної та консультативної психології факультету психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор («Акмеологія як навчальна дисципліна у системі підготовки магістрів психології: ціле-змістові аспекти»).

По завершенню конференції усі бажаючі мали змогу взяти участь у дискусіях: «Академічна мобільність та інклюзія: два виміри інтеграційних процесів у сфері освіти», «Освітні системи в історичному вимірі», «Стратегії розвитку педагогічної освіти: традиції та освітні інновації».

 

Матеріали надано НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

ІІ Міжнародна науково-практична конференція...
ІІ Міжнародна науково-практична конференція...
ІІ Міжнародна науково-практична конференція...
ІІ Міжнародна науково-практична конференція...
ІІ Міжнародна науково-практична конференція...
ІІ Міжнародна науково-практична конференція...
ІІ Міжнародна науково-практична конференція...
ІІ Міжнародна науково-практична конференція...
ІІ Міжнародна науково-практична конференція...
ІІ Міжнародна науково-практична конференція...
ІІ Міжнародна науково-практична конференція...
ІІ Міжнародна науково-практична конференція...
ІІ Міжнародна науково-практична конференція...
ІІ Міжнародна науково-практична конференція...
ІІ Міжнародна науково-практична конференція...