ІІІ Міжнародна наукова онлайн-конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти»

ІІІ міжнародна наукова онлайн-конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти»

18 листопада 2020 року 
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

    

 

18 листопада 2020 року в Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка відбулася ІІІ Міжнародна наукова онлайн-конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти».

У конференції взяли участь провідні науковці України та зарубіжжя, а саме представники таких закладів вищої освіти та наукових установ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зя­зюна НАПН України; Інститут проблем виховання НАПН України; Центральний інститут післядипломної освіти; Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти»; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; Національний університет біоресурсів і природокористування України; Національний університет «Львівська політехніка»; Львівський національний університет імені Івана Франка; Сілезький університет в Катовіцах (Республіка Польща); Єзуїтський університет Ігнаціанум у Кракові (Республіка Польща); Університет Острави (Чеська Республіка); Університет Нікосії (Республіка Кіпр); Саскачеванський Університет (Канада); Азербайджанськоий університет мов (Республіка Азербайджан) тощо.

З вітальним словом до учасників конференції звернулися Наталія Віннікова, проректор з наукової роботи, доктор філологічних наук, доцент.

Модерували захід: Людмила Хоружа, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту; Світлана Паламар, заступник директора з наукової роботи Педагогічного інституту; Галина Васьківська, професор кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Під час пленарного засідання «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти» з доповідями виступили: Петро Саух, дійсний член НАПН України, доктор філософських наук, професор –  Україна (доповідь «Освіта протягом життя в контексті тектонічних зрушень у бізнес середовищі та нових моделей економічної діяльності»); Ева Огродська-Мазу, професор, доктор хабілітований в галузі гуманістичних наук, керівник закладу загальної педагогіки та методології досліджень відділення етнології і наук про освіту Сілезького університету в Катовіцах та Анна Шафранська, професор, доктор хабілітованої в галузі гуманістичних наук, професор відділення етнології і наук про освіту Сілезького університету в Катовіцах – Республіка Польща (доповідь «Культурна ідентичність молодих людей, що навчаються: власна життєва ситуація польських студентів та задоволення від неї»); Тамара Сорочан, директор Центрального інституту післядипломної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор – Україна (доповідь «Трансформація безперервної освіти у відкритому університеті на андрагогічних засадах»; Ольга Баніт, старший науковий дослідник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, доктор педагогічних наук – Україна (доповідь «Розвиток андрагогічної компетентності педагогічного персоналу у сфері корпоративної освіти»; Наталія Захарчук, дослідник-докторант кафедри управління освітою Саскачеванського університету, член Ради з досліджень соціальних і гуманітарних наук, кандидат філософських наук, кандидат педагогічних наук – Канада-Україна (доповідь «Освіта дорослих у контексті студентоцентричного підходу: з досвіду Канади); Наталія Мачинська, завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор педагогічних наук, доцент – Україна (доповідь «Чинники формування майстерності педагога в умовах змішаного навчання»; Йозеф Малах, завідувач кафедри педагогіки і андрагогіки Університету Острави, професор, доктор хабілітований, Мілана Хмура, доцент кафедри педагогіки і андрагогіки Університету Острави, кандидат педагогічних наук (PhD), Дана Вічеркова, доцент кафедри педагогіки і андрагогіки Університету Острави, кандидат педагогічних наук (PhD) та Вероніка Шврічінова, співробітник кафедри технічної та трудової освіти, координатор програми Еразмус Університету Острави – Чеська Республіка (доповідь «Студенти середніх технічних шкіл у реальності цифрового навчального середовища»).

Продовжили роботу конференції 2 дискусійні платформи:

  • Андрагогічні засади сучасної освіти;
  • Соціокультурний контекст сучасної андрагогіки.

Завершилася робота конференції обговоренням стендових доповідей у чаті конференції, де всі бажаючі могли висловити свої думки щодо актуальних питань за тематикою конференції.

Публікацію матеріалів досліджень учасників ІІІ Міжнародної наукової онлайн-конференції «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти» буде здійснено у фаховому виданні Педагогічного інституту «Педагогічна освіта: теорія та практика. Психологія. Педагогіка» (категорія Б).

Матеріали надано НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

 

ІІІ Міжнародна наукова онлайн-конференція «...
ІІІ Міжнародна наукова онлайн-конференція «...
ІІІ Міжнародна наукова онлайн-конференція «...
ІІІ Міжнародна наукова онлайн-конференція «...
ІІІ Міжнародна наукова онлайн-конференція «...
ІІІ Міжнародна наукова онлайн-конференція «...
ІІІ Міжнародна наукова онлайн-конференція «...
ІІІ Міжнародна наукова онлайн-конференція «...