Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін»

Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін»

25 листопада 2020 року 
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

    

 

25 листопада 2020 р. у Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка відбулася Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін».

Учасниками конференції стали науковці з різних закладів вищої освіти та наукових установ України, зокрема: Національної академії педагогічних наук України; Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Інституту проблем виховання НАПН України; Інституту обдарованої дитини НАПН України; Державної установи «Український інститут розвитку освіти»; Тернопільського національного педагогічного університету; Національного університету біоресурсів і природокористування України; Херсонської державної морської академії; Національної академії національної гвардії України; Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Харківського національного медичного університету; Комунального вищого навчального закладу «Вінницька академія неперервної освіти»; Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка; ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського; КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»; Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені акад. С. Дем’янчука; Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка; Національного університету «Львівська політехніка»; Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Українського центру оцінювання якості освіти; Рівненського державного гуманітарного університету; Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького; Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Херсонського державного університету.

З вітальним словом до учасників онлайн-конференції звернувся Віктор Огнев’юк, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України.

Координаторами онлайн-конференції були: Лілія Гриневич, проректор з науково-педагогічної та міжнародної діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка, міністр освіти і науки України (2016-2019 рр.), кандидат педагогічних наук, доцент; Ольга Котенко, директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент; Світлана Паламар, заступник директора з наукової роботи Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник. Дискусійні платформи модерували Ольга Котенко та Світлана Паламар.

Під час роботи дискусійної платформи «Компетентнісні виміри діяльності сучасного педагога у професійному стандарті вчителя» з доповідями виступили: Наталія Авшенюк, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник (тема доповіді «Концептуальні підходи до розроблення професійного стандарту вчителя: досвід зарубіжних країн»); Лілія Гриневич, проректор з науково-педагогічної та міжнародної діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка, міністр освіти і науки України (2016-2019 рр.), кандидат педагогічних наук, доцент (тема доповіді «Компетентісний вимір професійного стандарту вчителя Нової української школи»); Олена Ліннік, професор кафедри початкової освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, доцент (тема доповіді «Модель компетентностей вчителя Нової української школи у проекті професійного стандарту»); Ніна Сторчак, державний експерт експертної групи з питань нормативно-правового забезпечення директорату шкільної освіти Міністерства освіти і науки України, кандидат юридичних наук, доцент (тема доповіді «Професійний стандарт учителя: правовий вимір застосування інноваційних підходів до визначення компетентностей вчителя»); Наталія Софій, перший заступник директора Державної установи «Український інститут розвитку освіти», кандидат педагогічних наук (тема доповіді «Використання професійного стандарту вчителя Нової української школи в контексті сучасних реформених змін»); Ірена Андрощук, начальник сектору професійного розвитку педагогічних працівників Державної установи «Український інститут розвитку освіти», доктор педагогічних наук, професор (тема доповіді «Роль трудової функції управління освітнім процесом у діяльності вчителя згідно з професійним стандартом вчителя Нової української школи»); Світлана Івашньова, заступник директора з наукової роботи Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук (тема доповіді «Безперервний професійний розвиток як трудова функція педагога»).

У ході дискусійної платформи «Диджиталізація професійної діяльності сучасного педагога в умовах суспільних трансформацій» для обговорення доповіді представили: Наталія Морзе, професор кафедри комп’ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України (тема доповіді «Цифрова компетентність вчителя: міф чи реальність?»); Любов Найдьонова, заступник директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, президент Громадської організації «Українська асоціація медіапсихологів і медіапедагогів», доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України (тема доповіді «Кіберсоціалізація підлітків в умовах складнокоординованості світу: практичні поради вчителю»); Яна Фруктова, доцент кафедри журналістики та нових медіа Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент (тема доповіді «Медіа-інформаційна компетентність сучасного вчителя: європейські практики, українські реалії»); Людмила Назаренко, доцент кафедри теорії й методики мовно-літературної та художньо-естетичної освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук (тема доповіді «Віртуалізація у перспективному впровадженні ІКТ нового покоління в практику роботи вчителя-словесника»).

Під час дискусійної платформи «Безперервний професійний розвиток вчителя: нові виклики та можливості» доповіді представили: Михайло Войцехівський, директор Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент (тема доповіді «Розвиток професійної компетентності педагогів в Інституті післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка»); Костянтин Линьов, завідувач кафедри освітнього лідерства, кандидат наук з державного управління, доцент (тема доповіді «Основні напрями професійного розвитку керівників закладів загальної середньої освіти в умовах парадигмальних змін»); Олександр Даценко, заступник директор з методичної роботи приватного закладу загальної середньої освіти І ступеня «Ukraine Global School» (тема доповіді «Безперервний професійний розвиток педагогів: нові можливості для педагогічного колективу»); Геннадій Бондаренко, завідувач кафедри початкової освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент (тема доповіді «Підготовка вчителя початкових класів у контексті впровадження освітніх інновацій: досвід Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка»).

Під час підбиття підсумків конференції учасники констатували високий науковий рівень оприлюднених досліджень.

Дякуємо спікерам та всім учасникам Всеукраїнської онлайн-конференції за активну участь та бажаємо наснаги й нових професійних успіхів.

Матеріали надано НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

 

 

Всеукраїнська науково-практична онлайн-конф...
Всеукраїнська науково-практична онлайн-конф...
Всеукраїнська науково-практична онлайн-конф...
Всеукраїнська науково-практична онлайн-конф...
Всеукраїнська науково-практична онлайн-конф...
Всеукраїнська науково-практична онлайн-конф...
Всеукраїнська науково-практична онлайн-конф...
Всеукраїнська науково-практична онлайн-конф...
Всеукраїнська науково-практична онлайн-конф...
Всеукраїнська науково-практична онлайн-конф...
Всеукраїнська науково-практична онлайн-конф...
Всеукраїнська науково-практична онлайн-конф...
Всеукраїнська науково-практична онлайн-конф...
Всеукраїнська науково-практична онлайн-конф...
Всеукраїнська науково-практична онлайн-конф...
Всеукраїнська науково-практична онлайн-конф...
Всеукраїнська науково-практична онлайн-конф...
Всеукраїнська науково-практична онлайн-конф...
Всеукраїнська науково-практична онлайн-конф...
Всеукраїнська науково-практична онлайн-конф...
Всеукраїнська науково-практична онлайн-конф...