Механізми впровадження компетентнісного підходу до формування змісту освіти та організації навчально-виховного процесу

10 листопада 2010 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція “Механізми впровадження компетентнісного підходу до формування змісту освіти та організації навчально-виховного процесу”.

Під час пленарного засідання з доповідями виступили: Л.М.Ващенко, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи – директор ЦІППО НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Н.М.Бібік, головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України; О.І.Пометун, завідувач лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; С.О.Сисоєва, завідувач науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України; Л.Л.Хоружа, проректор з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор; О.М.Олексюк, завідувач кафедри теорії та методики музичної освіти Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор; М.В.Головко, докторант Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент; Л.П.Величко, завідувач лабораторії хімії і біологічної освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Т.Є.Бойченко, проректор з науково-методичної роботи Державного підприємства “Університет менеджменту освіти” НАПН України, кандидат педагогічних наук, професор; О.В.Кочерга, заступник директора з навчально-методичної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук, доцент.

Після пленарної частини учасники конференції взяли участь у засіданні круглого столу “Проблеми впровадження компетентнісного підходу в освітню практику”, модератором якого була Н.М.Бібік, головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України.