Андрагогіка і ціложиттєве навчання: освітні ідеали людини і суспільства

13 вересня 2010 року в рамках XI Міжнародного “Тижня освіти дорослих” в Україні “Освіта дорослих для розуміння і соціального партнерства” у Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася Міжнародна науково-практична конференція “Андрагогіка і ціложиттєве навчання: освітні ідеали людини й суспільства”.

Під час конференції було обговорено актуальні проблеми методології андрагогіки як науки про освіту та виховання дорослих людей, визначено сучасні стратегії розвитку ціложиттєвого навчання людини, оптимальні умови для стимулювання освітніх потреб та прагнень.

У заході взяли участь провідні вчені, науковці, педагоги, аспіранти, магістранти та студенти, які представляли державні наукові установи, вищі навчальні заклади, інститути післядипломної педагогічної освіти різних регіонів України, а також науковці із зарубіжних країн: Республіки Білорусь, Російської Федерації та США.

Учасники конференції взяли участь у пленарному засіданні, на якому головували проректор з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор Л.Л.Хоружа та голова координаційного бюро Міжнародної громадсько-державної програми “Освіта дорослих України”, заступник директора Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, доктор психологічних наук, професор С.І.Болтівець.

До всіх учасників наукового заходу з вітальним словом звернувся ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН України В.О.Огнев’юк. Також слова привітання висловили закордонні гості: співробітник Мінського обласного інституту розвитку освіти (Республіка Білорусь) С.М.Ліцвінова та національний координатор Акції ЮНЕСКО “Тиждень освіти дорослих в Росії”, доктор економічних наук, професор (Російська Федерація) Н.П.Литвинова.

З науковими доповідями на пленарному засіданні виступили: завідувач науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка, голова благодійного фонду імені Антона Макаренка, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України С.О.Сисоєва (доповідь: “Інтерактивні технології навчання дорослих”), керівник Секретаріату координаційного бюро Міжнародної громадсько-державної програми “Освіта дорослих України”, старший науковий співробітник відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, кандидат педагогічних наук Л.Є.Сігаєва (доповідь: “Андрагогіка – теорія ціложиттєваго розвитку особистості”), професор кафедри романських мов Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор педагогічних наук Л.І.Зязюн (доповідь “Особистісний підхід до освіти для дорослих у персоналізованих педагогічних ательє Франції”), заступника директора Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, доктор психологічних наук, професор С.І.Болтівець (доповідь: “Андрагогіка і вікова психологія ціложиттєваого самовдосконалення дорослої людини”).

Після пленарного засідання науковці взяли участь у роботі секцій: методологічні основи андрагогіки, формування освітнього середовища як передумова розвитку людини й суспільства, досвід освіти дорослих у ХХІ столітті в Україні та зарубіжних країнах.

По завершенню секційних засідань учасники конференції відвідали музей Бориса Грінченка, розташований в адміністративному корпусі Університету (вул. Воровського, 18/2).

2014
2014
2093
2093
2105
2105
2124
2124
2146
2146
2283_
2283_
2378
2378