Студентське врядування – середовище розвитку демократичної культури громадянського суспільства

“Студентське врядування – середовище розвитку демократичної культури громадянського суспільства”

17 березня 2010 року в Університеті відбулася Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Студентське врядування – середовище розвитку демократичної культури громадянського суспільства”, в якій взяли участь представники вищих навчальних закладів України: Національного університету імені Тараса Шевченка, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київського національного торговельно-економічного університету, Київського національного лінгвістичного університету, Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя та інших.

Мета конференції – дослідження сучасних проблем розвитку органів студентського врядування у вищих навчальних закладах України; активізація діяльності студентів на демократичних засадах; залучення до розроблення ефективних моделей організації врядування.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент АПН України В.О.Огнев’юк.

Під час пленарного засідання з доповідями виступили:

Якуніна Наталія, Голова Секретаріату Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України (тема доповіді “Партнерство та взаємодія органів студентського самоврядування з урядовими установами”);

Іванов Ігор, виконавчий директор Спілки ініціативної молоді “СІМ”, заступник Голови Студентської ради Навчально-наукового комплексу “Інститут прикладного системного аналiзу” Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (тема доповіді “Самоврядування та особистісний розвиток студента”);

Мозкова Ольга, студентка Національного університету “Києво-Могилянська академія”, журналіст, видавець студентської преси (тема доповіді “Діяльність органів студентського самоврядування: погляд студпреси”);

Рощин Олександр, заступник Голови Студентської ради Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” з питань інформаційної політики та розвитку активу, соціальний тренер, консультант з питань діяльності органів студентського самоврядування (тема доповіді “Студентського самоврядування: з досвіду роботи Студентської ради НТУУ “КПІ”);

Санченко Олександр, координатор відділу фандрайзингу Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України (тема доповіді “Ресурсне забезпечення діяльності органів студентського самоврядувння”);

Войсевич Вадим, голова студентського парламенту Київського університету імені Бориса Грінченка (тема доповіді “Умови ефективної діяльності органів студентського врядування в Київському університеті імені Бориса Грінченка”);

Черкаська Дар’я, голова Студентського наукового товариства Київського університету імені Бориса Грінченка (тема доповіді “Студентське наукове товариство Київського університету імені Бориса Грінченка: діяльність та перспективи”).

Під час роботи конференції було проведено презентацію конкурсних проектів.

У конкурсі на кращий проект на тему “Організаційні моделі студентського врядування у вищому навчальному закладі” переможцями стали:

І місце – Дейкало Владислав, студент 5 курсу Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

ІІ місце – Щєлко Вікторія, магістрантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

ІІІ місце – Лобанова Світлана, Маслова Тетяна, Іщенко Інга, Чикал Максим, студенти 2-3 курсів, члени Ради студентського самоврядування факультету економіки, менеджменту і права Київського національного торговельно-економічного університету.

У конкурсі на кращий проект на тему “Програми формування лідерських якостей студента” кращими були:

І місце – Зубченко Тетяна, Ладоненко Марія, студенти 4 курсу Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

ІІ місце – Громовенко Катерина, Тарасова Марія, студенти 4 курсу Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Заворотна Ольга, студентка 3 курсу Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

ІІІ місце – Гузь Ольга, студентка 3 курсу історико-юридичного факультету Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;

Подшивайлов Федір, студент 2 курсу Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.

При обговоренні проблеми в секції стендових доповідей кращими стали: Гуляк Софія, студентка 1 курсу Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка;

Кравченко Валерія, Рощина Людмила, Щербань Богдан, студенти 3 курсу Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка;

Овод Віра, студентка 4 курсу Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Переможці конкурсів були нагороджені почесними дипломами, грошовими преміями та заохочувальними подарунками. Усі учасники конференції отримали сертифікати.

DSC02657 DSC02662
DSC02670 DSC02671
DSC02673 DSC02681