Освітологія – науковий напрям інтегрованого пізнання освіти

15 грудня 2010 року у Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція “Освітологія – науковий напрям інтегрованого пізнання освіти”, під час якої було обговорено актуальні проблеми теорії і практики розвитку нового наукового напряму – освітологїї як цілісного суспільного феномену, визначено методологічні підходи до інтеграції усіх напрямів наукових досліджень у сфері освіти.

У заході взяли участь провідні вчені, науковці, педагоги, аспіранти, магістранти та студенти з різних регіонів України.

Учасники конференції взяли участь у пленарному засіданні, на якому з доповідями виступили: Огнев’юк Віктор Олександрович, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України (доповідь “Від педагогіки, філософії освіти – до освітології”); Сухомлинська Ольга Василівна, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України (доповідь “Особистість і колектив у контексті філософії освіти”); Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання НАПН України, доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України (доповідь “Теоретичні основи сучасного акме-виховання підростаючої особистості”); Саух Петро Юрійович, ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка, доктор філософських наук, професор (доповідь “Сучасна освіта: портрет без прикрас (між негативною креативністю ідей і українською вестернізацією”); Дзвінчук Дмитро Іванович, завідувач кафедри державного управління Івано-Франківського технічного університету нафти і газу, доктор філософських наук, професор, кандидат наук з державного управління (доповідь “Освіта в історико-філософському вимірі: тенденції розвитку і управління”); Ткаченко Василь Миколайович, радник президента НАПН України, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України (доповідь “Освіта і суспільство: історичний аспект”); Сисоєва Світлана Олександрівна, завідувач НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України (доповідь “Освітологія: методологічні концепти” ).

Після пленарного засідання учасники конференції взяли участь у роботі круглих столів: “Філософія освіти – новий науковий напрям наукового пізнання”; “Історія освіти як основа теоретико-пізнавального осмислення феномену освіти”; “Освітня політика в контексті соціоекономічних трансформацій”; “Акмеологічні концепти освітології”.