ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці»

ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці»

28 квітня 2021 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

    

 

28 квітня 2021 р. у Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці».

Співорганізаторами Конференції виступили: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Черкаський державний технологічний університет; Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка.

Модерувала Конференцію Оксана Литвин, завідувач кафедри комп’ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.

З вітальним словом до учасників Конференції звернулися: Наталія Віннікова, проректор з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, доцент, та Алла Михацька, декан Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук.

На пленарному засіданні виступили: Олександр Бушма, професор кафедри комп’ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор технічних наук, професор (тема доповіді «Підвищення рівня електромагнітної сумісності засобів візуалізації інформаційно-вимірювальних систем»); Марина Друшляк, доцент кафедри математики Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, доктор педагогічних наук, доцент (тема доповіді «Впровадження засобів комп’ютерної візуалізації в освітній процес»);  Наталія Морзе, професор кафедри комп’ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України (тема доповіді «Цифрова трансформація вищої освіти»); Юрій Триус, завідувач кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу Черкаського державного технологічного університету, доктор педагогічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор; Григорій Заспа, старший викладач кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем Черкаського державного технологічного університету (тема доповіді «Інформаційна технологія цифрової трансформації університету: концепція, моделі, методи, практична реалізація»); Світлана Литвинова, заступник директора Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник (тема доповіді «Використання комп’ютерно-орієнтованих технологій в освітній практиці»); Валерій Самойленко, завідувач кафедри математичної фізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук, професор (тема доповіді «Асимптотичний аналіз нелінійних задач»); Наталія Коршун, професор кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор технічних наук, доцент (тема доповіді «Сучасні виклики та тренди кібербезпеки в Україні і світі»).

Після пленарного засідання відбулось обговорення секційних доповідей у форматі коментарів за напрямами роботи Конференції:

  • комп’ютерно-орієнтовні технології в освіті;
  • інформаційні технології у фундаментальних та прикладних наукових дослідженнях;
  • математичне моделювання й обчислювальні методи в освіті та науці;
  • технології захисту інформації в освіті та науці.

Дякуємо учасникам Конференції за конструктивний науковий діалог та плідні дискусії. Бажаємо нових наукових звершень!

Матеріали надано НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-...
ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-...
ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-...
ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-...
ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-...
ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-...
ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-...
ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-...
ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-...
ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-...
ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-...
ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-...
ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-...
ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-...
ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-...
ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-...
ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-...