X Всеукраїнська наукова конференція «Київ і кияни у соціокультурному просторі України: освітні традиції в історії міста»

X Всеукраїнська наукова конференція «Київ і кияни у соціокультурному просторі України: освітні традиції в історії міста»

26 травня 2021 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

 

 

26 травня 2021 року у Київському унівенрситеиті імені Бориса Грінченка відбулася  ювілейна X Всеукраїнська наукова конференція «Київ і кияни у соціокультурному просторі України: освітні традиції в історії міста».

Пленарне засідання конференції вітальним словом відкрила Олена Александрова, деканка Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка філософських наук, професорка.

Модераторами конференції стали: Оксана Салата, завідувачка кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка докторка історичних наук, професорка; Оксана Драч, професорка кафедри всесвітньої історії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка докторка історичних наук, професорка; Марина Будзар, доцентка кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидатка історичних наук, доцентка.

На пленарному засіданні «Місто як освітній осередок: персональний та інституційний аспекти» з доповідями виступили Оксана Драч, професорка кафедри всесвітньої історії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка історичних наук, професорка (тема доповіді «”Докорінна реорганізація”: попечитель М. І. Пирогов (1858–1861) і заходи вдосконалення фаховості вчителів Київського навчального округу»); Олександр Міхно, директор Педагогічного музею України, кандидат педагогічних наук; Оксана Матвійчук, доцентка кафедри освітнього лідерства Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидатка педагогічних наук (тема доповіді «За покликом душі: меценати освіти Києва XIX ст. (за матеріалами циркулярів по Київському навчальному округу у фондах Педагогічного музею України); Руслан Куцик, старший викладач кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук (тема доповіді «”Як жив український народ” або Про те, яким бачив минуле Борис Грінченко»); Джоанна Садовська, докторка політичних наук, професорка Факультету історії та міжнародних стосунків Білостоцького державного університету, Республіка Польща (тема доповіді «Роль приватної освіти в польських містах у першій половині XX століття»); Олександр Бонь, доцент кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук, доцент (тема доповіді «Викладачі і студенти Вищого інституту народної освіти початку 1920‑х років у системі більшовицького ідеологічного контролю»); Світлана Лясковська, професорка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Служби безпеки України, докторка історичних наук, доцентка (тема доповіді «Місце Києва в підготовці кадрів радянських органів державної безпеки у передвоєнні роки й на початку німецько-радянської війни»).

Другою частиною конференції стала дискусійна платформа «Освітні практики в історії Києва: український контекст», де з доповідями виступили: Наталія Соколова, доцентка кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національного університету фізичного виховання і спорту України, кандидатка історичних наук, доцентка (тема доповіді «Особливості безкоштовного навчання в Університеті св. Володимира у XIX ст.); Ольга Мусіяченко, викладачка циклової комісії суспільних дисциплін і правознавства Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка (тема доповіді «Олександр Кошиць у музичному середовищі Києва»); Анна Гедьо, професорка кафедри історії України, Історико-філософський факультет, Київський університет імені Бориса Грінченка, докторка історичних наук, професорка, й Марк Мілютін, студент II курсу спеціальності «Історія та археологія» Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка (тема доповіді «Епідемії в Києві у висвітленні газетної періодики міста кінця XIX – початку XX ст.); Богдан Безпалько, аспірант кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка (тема доповіді «Образ ворога в радянських підручниках історії в 1920‑х рр.: на основі посібника «Коротка історія України». М. Яворського»); Анна Гедьо, професорка кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка історичних наук, професорка, й Дарина Терещенко, студентка VI курсу спеціальності «Історія та археологія» Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, (тема доповіді «Київ в науковій діяльності істориків церкви (20‑30‑ті рр. XX ст.); Савченко Світлана, викладачка кафедри історичної та громадянської освіти Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидатка історичних наук (тема доповіді «Олена Апанович у колі київських науковців: навчання в аспірантурі»); Андрій Сорокін, аспірант кафедри міжнародних відносин і суспільних наук Гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України (тема доповіді «Роль видання “Бюлетень виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів” у висвітленні розвитку освіти у м. Київ у 1990‑1991 рр.»).

Також у роботі дискусійної панелі взяли участь студентки IV курсу спеціальності «Історія та археологія» Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка: Ольга Ковалець (тема доповіді «Олександр Кониський в київській академічній традиції за дослідження Марка Антоновича»); Яна Мартьянова (тема доповіді «Питання розвитку освіти в діяльності київської Міської думи 190–1910 рр.»); Вікторія Шабранська (тема доповіді «Освітній процес у Києві за матеріалами міської періодики доби Центральної Ради»).

Дякуємо учасникам за активну участь!

Матеріали надано Історико-філософським факультетом

X Всеукраїнська наукова конференція «Київ і...
X Всеукраїнська наукова конференція «Київ і...
X Всеукраїнська наукова конференція «Київ і...
X Всеукраїнська наукова конференція «Київ і...
X Всеукраїнська наукова конференція «Київ і...
X Всеукраїнська наукова конференція «Київ і...
X Всеукраїнська наукова конференція «Київ і...
X Всеукраїнська наукова конференція «Київ і...
X Всеукраїнська наукова конференція «Київ і...
X Всеукраїнська наукова конференція «Київ і...
X Всеукраїнська наукова конференція «Київ і...
X Всеукраїнська наукова конференція «Київ і...
X Всеукраїнська наукова конференція «Київ і...
X Всеукраїнська наукова конференція «Київ і...
X Всеукраїнська наукова конференція «Київ і...
X Всеукраїнська наукова конференція «Київ і...
X Всеукраїнська наукова конференція «Київ і...
X Всеукраїнська наукова конференція «Київ і...
X Всеукраїнська наукова конференція «Київ і...
X Всеукраїнська наукова конференція «Київ і...
X Всеукраїнська наукова конференція «Київ і...
X Всеукраїнська наукова конференція «Київ і...
X Всеукраїнська наукова конференція «Київ і...