Про ліцензування

archiv

Київським університетом імені Бориса Грінченка подані заяви та ліцензійні матеріали до Міністерства освіти і науки України.

 

Науково-методичний центр акредитації та ліцензування повідомляє, що Київським університетом імені Бориса Грінченка подані заяви та ліцензійні матеріали до Міністерства освіти і науки України для проходження процедури ліцензування з надання освітніх послуг, пов’язаних з підготовкою магістрів зі спеціальності «Педагогіка вищої школи», підготовкою бакалаврів за напрямами «Філологія (німецька)», «Філологія (іспанська)», «Журналістика», «Переклад», «Менеджмент» та продовженням терміну дії ліцензії з підготовки до вступу у вищі навчальні заклади.

Попереднє обстеження ринку праці і ринку освітніх послуг у м. Києві засвідчило наявність у даному регіоні значного попиту на фахівців зазначених напрямів та викладачів для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Враховуючи цей факт, підтримку Київської міської державною адміністрації та власні можливості (високий рівень кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення) керівництвом Університету було прийнято рішення про необхідність підготовки фахівців із зазначених спеціальностей.

Проаналізувавши подані Університетом документи на їх відповідність вимогам законодавства, Міністерство освіти і науки України надало письмову згоду (листи від 27.04.2010р. №45-794, від 11.05.2010р. №45-878, від 11.05.2010р. №45-886, від 11.05.2010р. №45-876, від 11.05.2010р. №45-877, від 20.04.2010р. №45-750) на проведення ліцензування за вказаними напрямами у Київському університеті імені Бориса Грінченка.