Перебування науковців Київського університету імені Бориса Грінченка - учасників міжнародної дослідницької групи проекту IRNet в Остравському університеті

Перебування науковців Київського університету імені Бориса Грінченка - учасників міжнародної дослідницької групи проекту IRNet в Остравському університеті 29 квітня - 30 травня 2017 року
м. Острава, Чехія 

 

 

  

У період із 29 квітня - 30 травня 2017 року науковці університету– учасники міжнародної дослідницької групи проекту IRNet (International Research Network for study and development of new tools and methods for advanced pedagogical science in the field of ICT instruments, e-learning and intercultural competences) 7-ї рамкової програми Єврокомісії з питань науки та освіти перебували в Остравському університеті, м. Острава ( http://www.osu.cz), Чехія.

Група дослідників у складі: Н.В. Морзе, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності, Р. К. Махачашвілі, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства, І. П. Воротникова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної освіти, Т. Л. Лях, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, заступник директора Інституту людини з наукової роботи.

Остравський університет був створений на основі Педагогічного коледжу і мав педагогічний профіль, проте, в результаті реорганізації, 28 вересня 1991 року на його базі засновано класичний університет. За час свого існування він не лише повністю інтегрувався з системою вищої освіти Чеської Республіки, але й довів свою здатність якісно відповідати на виклики, які постають перед сучасними європейськими вищими навчальними закладами.

Відповідно до плану проекту IRNet (робочого пакету 7) увага дослідників була сфокусована на організаційних заходах задля поширення результатів проекту. Спираючись на результати проведеної емпіричної роботи учасники проекту:

  • аналізували, яким чином працівники та студенти намагаються впровадити результати проекту;

  • підготували наукові публікації та рекомендації щодо розробки і провадження відкритого електронного курсу “Інформаційно-комунікаційні інструменти в освіті”;

  • познайомилися з напрацюваннями науково-технічної лабораторії візуального розпізнання різних типів графічної та текстової інформації;

  • познайомилися з цифровими форматами роботи наукової бібліотеки Остравського університету, різними типами ресурсів та баз даних;

  • оцінювали спільні наукові результати проекту та планували подальшу довгострокову співпрацю в майбутньому.

Також науковці Київського університету імені Бориса Грінченка мали змогу долучитися до роботи підсумкових атестаційних комісій Остравського університету, були присутніми на захистах дипломних проектів студентів. Варто відзначити високий рівень кваліфікаційних вимог до студентських робіт бакалаврського рівня. Всі представлені проекти мали практичне та прикладне спрямування, були виконані в межах реальних педагогічних експериментів.

Завдання та програма проекту передбачала участь міжнародної дослідницької групи проекту IRNet у цілій низці наукових та освітніх заходів. Серед них:

  • участь міжнародних науково-методичних семінарах, присвячених обговоренню шляхів реалізації та подальшого впровадження результатів науково-дослідного проекту IRNet (Україна, Польща, Чехія, Росія);

  • участь у науково-практичному вебінарі (Україна, Польща, Чехія, Росія, Іспанія, Нідерланди). У процесі наукової дискусії фахівцями Київського університету імені Бориса Грінченка було обговорено формат, критерії оцінювання успішності пілотного впровадження відкритого електронного курсу “Інформаційно-комунікаційні інструменти в освіті”.

У рамках зустрічі з керівництвом Міжнародного відділу університету було поновлено формат двосторонньої угоди про наукове та академічне співробітництво між Остравським університетом та Київським Університетом імені Бориса Грінченка.

Напрямки партнерства залучають такі формати співпраці:

  • запуск міжнародної програми магістерської спеціалізації "Менеджер електронного навчання" (із залученням Сілезького університету, Польща),

  • залучення студентів та академічного складу Університету Грінченка до програми академічної мобільності Еразмус+ (напрямки: соціально-гуманітарні науки, інформаційно-комунікаційні технології в освіті, соціальна робота, соціальна педагогіка, європейські студії, міжкультурна комунікація).

Науковці Університету Грінченка також завершили розробку електронного навчального курсу «Розвиток освітньої, наукової колаборації та проектного менеджменту через ІК-інструменти», навчання за цим модулем буде спрямоване на підвищення рівня компетентності науково-педагогічних працівників Університету в галузі освітньої й наукової комунікації, колаборації та управління проектами шляхом упровадження у професійну діяльність ІК-інструментів. Початок навчання з 6 червня 2017 року.

 

Матеріали надано Морзе Н.В., координатором проекту від Університету

Перебування науковців Київського університе...
Перебування науковців Київського університе...
Перебування науковців Київського університе...
Перебування науковців Київського університе...
Перебування науковців Київського університе...
Перебування науковців Київського університе...
Перебування науковців Київського університе...