Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри»

Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри»

27 травня 2020 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

    

 

 

27 травня 2020 року у Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка відбувся Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри».

З вітальними словами до учасників форуму звернулися Наталія Віннікова, проректорка з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка філологічних наук, доцентка; Ольга Котенко, директорка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидатка педагогічних наук, доцентка.

У форумі взяли участь понад 200 науковців і практиків з різних регіонів України. Робота форуму відбувалась за такими напрямами:

  • Сучасні виміри якості освіти: вітчизняний та європейський досвід.
  • Траєкторії удосконалення якості професійної підготовки майбутніх педагогів: вітчизняний та зарубіжний досвід.
  • Ціннісні аспекти якості професійної підготовки майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти.
  • Впровадження освітніх інновацій у контексті підвищення якості професійної підготовки майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти.
  • Удосконалення якості підготовки майбутнього педагога до навчання іноземних мов у дошкільному та молодшому шкільному віці: теоретичний та методичний аспекти.

У пленарному засіданні із доповідями виступили провідні вчені вітчизняної освітянської спільноти: Олена Локшина, завідувачка відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України, докторка педагогічних наук, професорка, член-кореспондентка НАПН України (тема доповіді «Сучасні глобальні та європейські орієнтири якості освіти»); Олена Матвієнко, заступниця декана з наукової роботи Факультету педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, докторка педагогічних наук, професорка (тема доповіді «Особливості професійної підготовки майбутніх педагогів в умовах парадигмальних змін»); Ніна Батечко, завідувачка кафедри вищої та прикладної математики Національного університету біоресурсів і природокористування України, докторка педагогічних наук, професорка (тема доповіді «Якість вищої освіти України в контексті європейських практик: точки дотику та ризики»); Галина Васьківська, завідувачка відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України, докторка педагогічних наук, професорка (тема доповіді «Актуалізація європейського досвіду у процесі дистанційного навчання майбутніх педагогічних працівників»); Олександра Лисенко, професорка кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», докторка педагогічних наук, доцентка (тема доповіді «Актуальні проблеми формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх педагогів»); Тетяна Мієр, професорка кафедри початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка педагогічних наук, доцентка (тема доповіді «Діяльнісно-рефлексивна основа професійної підготовки педагога в Україні та Європі»); Ганна Цвєткова, завідувачка кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, докторка педагогічних наук, професорка (тема доповіді «Корпоративна культура університету як чинник забезпечення якості професійної підготовки майбутніх педагогів»); Ганна Іванюк, завідувачка кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка педагогічних наук, професорка (тема доповіді: «Якість особистісно-професійної підготовки педагога як соціально-культурний феномен»); Наталія Кошарна, завідувачка кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидатка педагогічних наук (тема доповіді «Іншомовна підготовка сучасного педагога в умовах євроінтеграції»); Світлана Скворцова, завідувачка кафедри математики і методики її навчання Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», докторка педагогічних наук, професорка, член-кореспондентка НАПН України (тема доповіді «Методична підготовка вчителя початкових класів до роботи в НУШ»); Геннадій Бондаренко, завідувач кафедри початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент (тема доповіді «Освітні інновації в професійній підготовці вчителя початкових класів: досвід Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка»); Оксана Онопрієнко, завідувачка відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидатка педагогічних наук, старша наукова співробітниця (тема доповіді «Освітні результати молодших школярів: проблеми ідентифікації і вимірювання»); Наталія Гавриш, професорка кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», докторка педагогічних наук, професорка (тема доповіді «Підготовка майбутніх педагогів до організації освітнього процесу в групах раннього віку»); Ганна Бєлєнька, завідувачка кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка педагогічних наук, професорка (тема доповіді «Нова стратегія підготовки дошкільного педагога: елективність у дії»); Ілона Дичківська, завідувачка кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені проф. Поніманської Т.І. Рівненського державного гуманітарного університету, докторка педагогічних наук, професорка (тема доповіді «Інноваційне середовище як чинник підвищення якості професійної підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти»); Ольга Рейпольська, завідувачка лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидатка педагогічних наук, доцентка (тема доповіді «Готуємо педагогів до проєктування освітнього середовища в ситуації реформування»).

Після пленарного засідання за напрямами роботи форуму відбулося обговорення доповідей спікерів і стендових доповідей у чаті форуму та у вебсервісі Blogger. Зокрема були представлені стендові доповіді молодих учених, студентів, аспірантів, викладачів.

Модератори форуму: Ольга Котенко, директорка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидатка педагогічних наук, доцентка; Світлана Паламар, заступниця директора з наукової роботи  Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидатка педагогічних наук, старша наукова співробітниця; Людмила Нежива, професорка кафедри початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка педагогічних наук, доцентка; Вікторія Желанова, професорка кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка педагогічних наук, доцентка; Наталія Кошарна, завідувачка кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидатка педагогічних наук.

Дякуємо всім спікерам, учасникам Всеукраїнського онлайн-форуму за активну участь та бажаємо творчої наснаги й нових наукових ідей!

Програма Всеукраїнського наукового онлайн-форуму

 

Матеріали надано НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якіст...
Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якіст...
Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якіст...
Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якіст...
Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якіст...
Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якіст...
Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якіст...
Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якіст...
Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якіст...
Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якіст...
Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якіст...
Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якіст...
Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якіст...
Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якіст...
Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якіст...
Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якіст...
Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якіст...
Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якіст...
Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якіст...