Всеукраїнський педагогічний форум «Нові вектори програми «Дитина»

Онлайн-марафон «Get Ready».

15 вересня 2020 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

    

 

15 вересня 2020 року в Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка відбувся Всеукраїнський педагогічний форум «Нові вектори програми «Дитина»

У форумі взяли участь понад 250 науковців та практиків із 15 областей, 32 міст і сіл України. 

З вітальним словом до учасників форуму звернулася Ольга Котенко, директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент. 

Робота форуму відбувалася за напрямами:

  • Особливості сучасних дітей у контексті теорії поколінь.
  • Нові ідеї Програми: етико-естетична домінанта змісту оновленої Програми.
  • Узгодженість Програми з філософією НУШ.
  • Партнерство батьків і педагогів: єдність мети, варіативність засобів.
  • Особистісно зорієнтовані засади роботи вихователя з дітьми в інклюзивних групах.
  • Створення середовища зростання сучасної дитини.
  • Ігрова діяльність в освітньому процесі: традиції та інновації.

Спікери форуму виступили з доповідями в режимі онлайн: «Особливості сучасних дітей у контексті теорії поколінь» – Ганна Бєлєнька, завідувач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор; «Етико-естетична домінанта змісту оновленої Програми «ДИТИНА» – Олена Половіна, доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент; «Партнерство батьків і педагогів: єдність мети, варіативність засобів» – Інна Кондратець, старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук; «Створення середовища зростання сучасної дитини: предметний і соціальний світ» – Олена Літіченко, старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук; «Ігрова діяльність в ЗДО – базис освітнього процесу» – Світлана Кондратюк, старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук; «Форми роботи в сучасному закладі дошкільної освіти» – Людмила Козак, професор кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, доцент; «Узгодженість Програми «Дитина» з філософією НУШ» – Геннадій Бондаренко, завідувач кафедри початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент.

Учасники мали змогу ознайомитись зі стендовими доповідями, підготовленими викладачами кафедри дошкільної освіти та студентами-магістрантами: «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» – Катерина Волинець, професор кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент; Марина Машовець, заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент; Олена Коваленко, доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент; «Здоров’я та фізичний розвиток дитини раннього і дошкільного віку» –Лариса Гаращенко, старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук; «Комунікативний розвиток дитячої особистості» – Ірина Товкач, старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук; «Соціальний світ дитини: хто поряд зі мною» – Тетяна Пономаренко, професор кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор; «Екопростір розвитку дитини» – Валентина Вертугіна, старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук; «Особистісно зорієнтовані засади роботи вихователя з дітьми в інклюзивних групах» – Інна Кондратець, старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук; «Дитяче експериментування та винахідництво» – Юлія Волинець, старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук; «Змістові інновації у Програмі “TIP-TOP ENGLISH”» – Тетяна Головатенко, викладач кафедри іноземних мов і методики їх викладання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка; «Вікові особливості психічного розвитку дитини» – Ірина Карабаєва, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г. С. Костюка; Мар’яна Рудик, студентка освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка; «Педагогічні умови формування емоційно-ціннісного ставлення до природи у дітей 5 років засобами дидактичних ігор» – Альона Правдива, студентка освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка; «Сучасні проблеми ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з простором та часом» – Юлія Дейнега, студентка освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Організатори форуму відповіли на запитання учасників стосовно змістових і структурних аспектів оновленої програми «Дитина-2020». Здійснили художню рефлексію своїх вражень від форуму «Якби мій настрій нагадував музичний інструмент, то який».

Дякуємо організаторам, спікерам та всім учасникам Всеукраїнського онлайн-форуму за активну участь та бажаємо творчої наснаги й нових професійних успіхів разом із «Дитиною»!

 

Матеріли надано: НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

 

Всеукраїнський педагогічний форум «Нові век...
Всеукраїнський педагогічний форум «Нові век...
Всеукраїнський педагогічний форум «Нові век...
Всеукраїнський педагогічний форум «Нові век...
Всеукраїнський педагогічний форум «Нові век...
Всеукраїнський педагогічний форум «Нові век...
Всеукраїнський педагогічний форум «Нові век...
Всеукраїнський педагогічний форум «Нові век...
Всеукраїнський педагогічний форум «Нові век...