Моніторинг виконання завдань проєкту MoPED та їх впливу на інституційний розвиток університету

Моніторинг виконання завдань проєкту MoPED та їх впливу на інституційний розвиток університету

22 березня 2021 року 
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

 

22 березня 2021 року команда Університету Грінченка взяла участь у моніторингу виконання завдань проєкту “Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання” (MoPED - Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments) програми ЄС Еразмус+ КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP, та їх впливу на інституційний розвиток університету, організованому Національною командою Еразмус+ офісу в Україні.

Мета моніторінгового візиту - ознайомитись із здійсненою діяльністю та продуктами, розробленими в рамках проєкту, а також дізнатися, чи мав проєкт проблеми в оперативному та/або фінансовому впровадженні, які можна обговорити та вирішити.

В моніторингу взяли участь:

Белен Енсіко - керівник проєкту EACEA-Брюссель (the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних технологій та культури).

Команда Еразмус+ офісу в Україні:

Світлана Шитікова - координатор Національного Еразмус+ офісу в Україні (проєкт ЄС);

Жанна Таланова - експерт з аналітичних питань, координатор Національної команди експертів з реформування вищої освіти;

Вероніка Ткаченко - експерт з адміністративних питань Національного Еразмус+ офісу в Україні (проєкт ЄС).

Представники від шести українських університетів – участників проєкту:

 • ДВНЗ Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника;

 • Київський університет імені Бориса Грінченка;

 • Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди;

 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

 • Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського;

 • Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.

Проєкт розпочався в листопаді 2017 р. та завершується 14 квітня 2021 р. MoPED є першим проєктом Ерасмус+, грандхолдером якого є український університет - ДВНЗ Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника.

Європейський комісар Белен Енсіко при підведенні підсумків зустрічі підкреслила, що це проєкт-піонер, успішна реалізація якого дозволила Україні продовжити практику участі українських університетів в Європейських конкурсах для отримання від ЕС фінансової підтримки задля реалізації освітніх та дослідницьких проєктів.

Від нашого Університету в обговоренні питань, пов’язаних з реалізацією завдань проєкту, взяли участь:

 • Наталія Морзе, професор кафедри комп’ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, координатор проєкту;

 • Наталія Віннікова, проректор з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, доцент;

 • Оксана Буйницька, завідувач НДЛ інформатизації освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент, адміністратор проєкту;

 • Марина Машовець, заступник директора Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент;

 • Тетяна Головатенко, викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

 • Ірина Віцан, заступник головного бухгалтера Київського університету імені Бориса Грінченка;

 • Ірина Маньковська, науковий співробітник НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, перекладач;

 • Ольга Мірошникова, вчитель початкових класів школи І-ІІІ ступенів №294 Деснянського району міста Києва;

 • Наталія Тютюнникова, заступник директора Гімназії № 117 імені Лесі Українки міста Києва;

 • Яна Коваль, вчитель хімії спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням математики № 250 міста Києва;

 • Лілія Стефунько, студентка Педагогічного інституту (ПОм-3-19-1.4з);

 • Марія Бобер, студентка Педагогічного інституту (ПОб-1-18-4.0д);

 • Катерина Логвиненко, студентка Педагогічного інституту (ПОб-1-18-4.0д).

При підведенні підсумків експерти зазначили, що всі завдання проєкту виконані. Проєкт має позитивний вплив не лише на інституційному рівні, а також на рівні індивідуальному, регіональному та національному. MoPED добігає кінця, і всіх учасників проєкту ще очікують напружені дні – підготовка звітів та зовнішній аудит.

Сподіваємося, що і цей етап команда проєкту MoPED подолає з успіхом!

 

Презентація Київського університету імені Бориса Грінченка щодо виконання завдань проєкту MoPED під час моніторингової місії

 

Матеріали надано Координатором проєкту MoPED

Моніторинг виконання завдань проєкту MoPED ...