Реалізація наукового дослідження «Соціальна дезадаптація підлітків з ВІЛ через переривання антиретровірусної терапії»

Реалізація наукового дослідження «Соціальна дезадаптація підлітків з ВІЛ через переривання антиретровірусної терапії»…

19 травня 2022 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

 

 

19 травня 2022 року на засіданні Вченої ради Університету Грінченка затверджено звіт про проміжні результати реалізації наукового дослідження «Соціальна дезадаптація підлітків з ВІЛ через переривання антиретровірусної терапії», що здійснювалося в межах наукової теми кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи «Соціалізація вразливих груп населення у контексті розвитку територіальних громад в Україні» (реєстраційний номер 0121U112043; термін виконання: 2021 – 2026 рр.; керівник теми: В.П. Лютий, кандидат педагогічних наук, доцент).

Результати дослідження представили кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Вадим Лютий; кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Тетяна Лях.

У ході проведеного дослідження групою науковців кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (Вадим Лютий, Тетяна Лях, Світлана Сапіга, Марина Лехолетова, Тетяна Спіріна): розкрито особливості соціалізації дитини, яка живе з ВІЛ; охарактеризовано ставлення підлітків із ВІЛ до АРВ-терапії та проблеми, пов’язані з її прийомом; встановлено чинники, які призводять до переривання підлітками АРВ-терапії; розроблено рекомендації щодо формування у дітей з ВІЛ прихильності до АРВ-терапії та запобігання її переривання.

Результати дослідження апробовано на VІ Всеукраїнському форумі підлітків громадської організації «Молодіжна організація “Підлітки України”» та круглому столі «Доступ до лікування підлітка – попри батьківські бар’єри нерозуміння».

Презентація з результатами реалізації наукового дослідження

 

Матеріали надано НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

Реалізація наукового дослідження «Соціальна...
Реалізація наукового дослідження «Соціальна...
Реалізація наукового дослідження «Соціальна...
Реалізація наукового дослідження «Соціальна...
Реалізація наукового дослідження «Соціальна...