Звіт про виконання наукової теми «Розвиток відкритого освітнього інформаційного середовища університету для забезпечення якості освіти»

Звіт про виконання наукової теми «Розвиток відкритого освітнього інформаційного середовища університету для забезпечення якості освіти»

19 травня 2022 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

 

 

19 травня 2022 року на засіданні Вченої ради Університету Грінченка затверджено звіт про результати реалізації наукової теми «Розвиток відкритого освітнього інформаційного середовища університету для забезпечення якості освіти» (реєстраційний номер 0116U003995; термін виконання: 2016 – 2022 рр.; керівник теми: 2016-2020 рр. – Н.В. Морзе, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН; 2020-2022 рр. – О.П. Буйницька, доктор педагогічних наук, доцент).

Результати дослідження представила завідувач НДЛ інформатизації освіти, доктор педагогічних наук, доцент Оксана Буйницька.

У ході проведеного дослідження командою НДЛ інформатизації освіти (Наталія Морзе, Оксана Буйницька, Світлана Василенко, Богдан Грицеляк, Лілія Варченко-Троценко, Валерія Смірнова, Анастасія Тютюнник, Дар’я Настас, Тетяна Терлецька, Євген Матасар):

 • досліджено європейський та вітчизняний наукові підходи до розвитку освітніх інформаційних середовищ для забезпечення якості освіти;
 • визначено необхідні умови розвитку відкритого освітнього інформаційного середовища університету;
 • спроєктовано модель та впроваджено відкрите освітнє інформаційне середовище університету – Цифровий кампус;
 • розроблено засоби забезпечення якості освіти в умовах розвитку відкритого освітнього інформаційного середовища Університету;
 • спроєктовано модель розвитку цифрової компетентності учасників освітнього процесу для забезпечення якості освіти;
 • визначено дескриптори рівнів цифрової компетентності;
 • створено мікромодулі для забезпечення безперервного розвитку цифрової компетентності науково-педагогічних працівників Університету Грінченка;
 • розроблено та запроваджено інструменти підвищення якості освітнього процесу (цифрові освітні програми, критерії оцінювання електронних навчальних курсів до дисциплін тощо).

За період реалізації наукової теми:

 • опубліковано близько 70 наукових публікацій, 16 з яких – проіндексовані базами Scopus / Web of Science;  
 • захищено 1 докторську та 3 кандидатські дисертації;
 • запроваджено видання періодичного електронного наукового фахового видання «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету»
 • взято участь у реалізації 2 міжнародних наукових проєктів: Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання (MOPED – №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP, 2017-2021) та Розробка курсів з вбудованих систем з використанням інноваційних віртуальних підходів для інтеграції науки, освіти та промисловості в Україні, Грузії, Вірменії (544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR, 2013-2016).

Апробація результатів дослідження здійснена на понад 50 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах, з яких 5 організовано та проведено командою НДЛ інформатизації освіти. Загалом проведено понад 300 заходів з розвитку цифрової грамотності для науково-педагогічних та наукових працівників Університету Грінченка та освітян України.

За QR-кодом та на сторінці НДЛ інформатизації освіти доступний інтерактивний бібліографічний покажчик:

05 19 VR IT 06

Посилання на сторінку дослідження

Презентація з результатами реалізації наукового дослідження

 

Матеріали надано НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

Звіт про виконання наукової теми «Розвиток ...
Звіт про виконання наукової теми «Розвиток ...
Звіт про виконання наукової теми «Розвиток ...
Звіт про виконання наукової теми «Розвиток ...