Україна між Росією та Європейським Союзом: пошук ідентичності

27119 травня 2011 р.

вул. Тимошенка, 13б

19 травня 2011 року у Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася міжнародна наукова конференція «Україна між Росією та Європейським Союзом: пошук ідентичності». ЇЇ проведення було приурочене Дню Європи, який відзначався 21 травня.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся ректор Київського університету імені Бориса Грінченка – доктор філософських наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України Віктор Олександрович Огнев’юк. У своїй доповіді він підкреслив значущість інтеграційного вибору України, який відбувається на завершальному етапі становлення новітньої української державності. Успішність цього процесу він пов’язав із  гармонійним поєднання євроінтеграційного процесу України і курсу держави на стратегічне партнерство з Російською Федерацією.

У роботі конференції взяв участь міністр закордонних справ України (1994-1998)  Г.Й.Удовенко, який зупинився на актуальних завданнях сучасної зовнішньої політики України. Лейтмотивом його виступу стало обґрунтування необхідності консолідації зусиль усього українського суспільства з метою завершення процесу набуття Україною статусу асоційованого члена європейського співтовариства націй, а також підключення її до зони вільної торгівлі з ЄС.

Інтерес учасників конференції викликала доповідь керівника Представництва фонду Конрада Аденауера в Україні (Німеччина) Ніко Ланге. Головним моментом його доповіді стало обґрунтування тези про без альтернативність європейського вибору України. У цьому зв’язку ним була поставлена під сумнів реалістичність курсу України на одночасну інтеграцію в європейські та євразійські структури.

На пленарному засіданні конференції виступили також провідні науковці з України та Російської Федерації. Директор Центру економічної інтеграції Інституту Європи Російської Академії наук Н.Б. Кондратьєва акцентувала увагу дослідників на необхідності пошуку оптимальної моделі економічної співпраці країн пострадянського простору. На її переконання, запорукою успішного зближення з Євросоюзом країн СНД може стати лише формування ними своїх ефективних економічних систем. У доповіді завідувача  кафедри всесвітньої історії, доктора історичних наук, професора Г.М. Надтоки була обґрунтована вигідність для України реалізації ідеї узгодженої (спільно з Росією) розбудови політико-економічного й гуманітарного простору  єдиної Європи. Важливою передумовою здійснення цього проекту, як зазначалося у виступі, має стати поступове наближення євразійської моделі інтеграції до європейської.

На секційних засіданнях відбулося поглиблене обговорення поставлених проблем, у тому числі й за участю молодих учених – аспірантів та докторантів, що спеціалізуються на міжнародній тематиці.

Важливим результатом наукових дискусій, що супроводжували хід конференції, стало зміцнення творчих контактів між ученими України, Європейського Союзу та Російської Федерації.