Кремень Василь Григорович

Кремень Василь Григорович

Почесний професор Університету

Біографія

Президент НАПН України, доктор філософських наук, професор, академік НАН України.

Рішенням Вченої ради Університету від 26 березня 2009 р. (протокол №3) присвоєно звання почесного професора за значний особистий внесок у розвиток національної педагогічної науки, сприяння у підготовці педагогічних кадрів та науково-методологічну підтримку діяльності Університету.