Савченко Олександра Яківна

Савченко Олександра Яківна

Почесний професор Університету

Біографія

08 травня 1942 – 06 листопада 2020

Радник Президента НАПН України, головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Рішенням Вченої ради Університету від 7 грудня 2009 р. (протокол №11) присвоєно звання почесного професора за особистий внесок у розвиток Університету, сприяння у підготовці кадрів вищої кваліфікації.